ร้านหนังสือเก่า สยามบุ๊คดอทเน็ต Siambook.net : The Name for Quality Usedbooks ร้านสุหนังสือเก่า , ร้านหนังสือมือสอง , ร้านหนังสือหายาก , ร้านหนังสือออนไลน์ , มานี มานะ , สามเกลอ , รับซื้อหนังสือ ให้ราคายุติธรรม

หนังสือพิมพ์ สุภาพบุรุษ รายปักษ์ 11 เล่ม

฿0.00
พิมพ์ที่โรงพิมพ์อักษรนิติ บางขุนพรหม ของนายวรกิจบรรหาร ออกจำหน่ายทุกวันที่ ๑ และ ๑๕ ของเดือน มี กุหลาบ สายประดิษฐ์ เป็นบรรณาธิการและเจ้าของ "ห้องสมุดไทยหนุ่ม" เป็นเอเยนต์ "ห้องเกษมศรี หน้าวัดชนะสงคราม
เหลือ 0 ชิ้น
  • หมวดหมู่ : นิตยสาร , วารสาร , หนังสือ ปีที่1เล่ม1
  • รหัสสินค้า : 006846

รายละเอียดสินค้า หนังสือพิมพ์ สุภาพบุรุษ รายปักษ์ 11 เล่ม

พิมพ์ที่โรงพิมพ์อักษรนิติ บางขุนพรหม ของนายวรกิจบรรหาร ออกจำหน่ายทุกวันที่ ๑ และ ๑๕ ของเดือน มี กุหลาบ สายประดิษฐ์ เป็นบรรณาธิการและเจ้าของ "ห้องสมุดไทยหนุ่ม" เป็นเอเยนต์ "ห้องเกษมศรี หน้าวัดชนะสงคราม" เป็นสำนักงาน ค่าบำรุง ๑ ปี ๖ บาท ครึ่งปี ๓.๕๐ บาท (เมล์อากาศ และต่างประเทศเพิ่ม ๑ บาท) ราคาจำหน่ายขายปลีกเล่มละ ๓๐ สตางค์ เงินค่าบำรุงส่งล่วงหน้า

หนังสือ สุภาพบุรุษ รายปักษ์ ฉบับปฐมฤกษ์ เมื่อ ๗๒ ปีก่อน มียอดพิมพ์ครั้งแรก ๒,๐๐๐ เล่ม (และมีการตีพิมพ์ซ้ำเป็นครั้งที่สอง ซึ่งยังไม่สามารถค้นหาจำนวนพิมพ์ได้:ร้านสุหนังสือเก่า) หนังสือได้รับความนับถือในทันที เพราะจำหน่ายได้หมดในเวลาอันรวดเร็ว ทำให้ สุภาพบุรุษ ฉบับที่ ๒ เพิ่มยอดพิมพ์เป็น ๒,๓๐๐ เล่ม และฉบับที่ ๓ เพิ่มยอดพิมพ์เป็น ๒,๕๐๐ เล่ม มีสมาชิกส่งเงิน "ค่าบำรุงหนังสือ" เข้ามาเป็นประจำประมาณ ๕๐๐ คน ใน พ.ศ. ๒๔๗๒ ประชากรประเทศสยามยังมีไม่ถึง ๑๕ ล้านคน นับว่าน่าอัศจรรย์เอาการที่หนังสือในลักษณะเรื่องสั้น บทกวี นวนิยาย บทความ ตอบปัญหา ฯลฯ ซึ่งจัดเป็น Literary Magazine

หนังสือ สุภาพบุรุษ รายปักษ์ ที่ถือเป็นบ่อเกิดของ คณะสุภาพบุรุษ เมื่อ ๗๒ ปีก่อนนั้น ได้มีการจัดทำกันทั้งหมด ๓๗ เล่ม โดยมีขนาดรูปเล่มแบบ Pocket Magazine ตลอดทั้งปี พ.ศ. ๒๔๗๒ อยู่ ๒๔ เล่ม คือตั้งแต่ฉบับที่ ๑-๒๔ ราคาจำหน่าย ๓๐ สตางค์ ครั้นขึ้นปี พ.ศ. ๒๔๗๓ หนังสือ สุภาพบุรุษ รายปักษ์ได้ขยายรูปเล่มให้ใหญ่ขึ้น (ขนาดใกล้เคียงกับ โลกหนังสือ) คือตั้งแต่ฉบับที่ ๒๕-๓๗ และได้เพิ่มราคาจำหน่ายเป็น ๔๐ สตางค์

ข้อมูลดังกล่าวข้างต้นได้ทำการคัดลอกมาบางส่วน โดยสามารถอ่านข้อมูลฉบับเต็มได้ที่
http://www.sarakadee.com/feature/2001/06/sri_burapha.htm
หรือ นิตยสารสาคดี ปีที่ 17 ฉบับที่ 196 ประจำเดือน มิถุนายน 2544

สารบาญของหนังสือ สุภาพบุรุษ รายปักษ์ ที่นำมาให้ชมปกมีดังนี้

ปีที่ 1 เล่ม 1 วันที่ 1 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2472 ภาพปกโดย P.E.?
- ปรารมภ์พจน์คำฉันท์ โดย คณะสุภาพบุรุษ
- เชิญรู้จักกับเรา โดย บรรณาธิการ
- ปราบพยส โดย ศรีบูรพา
- ธาตุรัก โดย แม่อนงค์
- ธรรมบางข้อ โดย แหลมทอง
- เรื่องกินใจที่สุด โดย แมวคราว
- พูดกันฉันท์เพื่อน โดย บรรณาธิการ
- ม้าจริงๆเป็นอย่างไร โดย ฮิวเมอริสต์
- น้ำตาลใกล้มด โดย แก้วกาญจนา
- ลีลาศาสตร์ โดย สนิท เจริญรัฐ
- หมายเหตุเบ็ดเตล็ด โดย อุททิศ

ปีที่ 1 เล่ม 3 วันที่ 1 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2472 ภาพปกโดย ธัญญา
- สุภาพบุรุษ โดย จาระไน โกมุทกุล
- กลิ่นเล็บมือนาง โดย ม.ชูพินิจ
- กุหลาบ โดย แมวคราว
- ปราบพยส โดย ศรีบูรพา
- ธรรมบางข้อ โดย แหลมทอง
- เลือกพระเอก โดย อบ ไชยวสุ
- ความรู้สึกของผู้อ่าน โดย ขุนจงจัดนิสสัย
- ธาตุรัก โดย แม่อนงค์
- ไขข้อขุ่นใจ โดย ชื่นใจ
- ลีลาศาสตร์ โดย สนิท เจริญรัฐ
- นัมเบอร์ที่ถูก โดย คุณฉิม
- หมายเหตุเบ็ดเตล็ด โดย เสียสละ

ปีที่ 1 เล่ม 4 วันที่ 15 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2472
- สอบคัดเลือก โดย ฮิวเมอริสต์
- คู่หมั้น โดย แม่สำอาง
- กิ่งฟ้า โดย ปะขาวโพล้ง
- ขำและขัน โดย ช่อมาลี
- ผลแห่งความรัก โดย พ. พรปรีชา
- พระอุมาอ่านสาร โดย ขุนสุนทรภาษิต
- สุภาพบุรุษ โดย แหลมทอง
- ปราบพยส โดย ศรีบูรพา
- ลีลาศาสตร์ โดย สนิท เจริญรัฐ
- ธาตุรัก โดย แม่อนงค์
- ไขข้อขุ่นใจ โดย ชื่นใจ
- หมายเหตุเบ็ดเตล็ด โดย เปรี้ยวหวาน

ปีที่ 1 เล่ม 6 วันที่ 15 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2472
- สภาพนักดื่ม โดย อ.ก.รุ่งแสง
- แผลในใจ โดย น.ประภาสถิต
- พระอุมาอ่านสาร โดย ขุนสุนทรภาษิต
- ลูกเมียเก่า โดย แสงธรรม
- ข้อควรคำนึง โดย จำนง วงศ์ข้าหลวง
- ขำและขัน โดย ช่อมาลี
- ลีลาศาสตร์ โดย สนิท เจริญรัฐ
- มณีในมะพร้าว โดย กาญจนาคพันธ์
- พวงผกา บุปผาสวรรค์ โดย อ.ร.ด.
- ปราบพยส โดย ศรีบูรพา
- สนามกีฬา โดย คณะสุภาพบุรุษ
- ไขข้อขุ่นใจ โดย ชื่นใจ
- หมายเหตุเบ็ดเตล็ด โดย อุททิศ

ปีที่ 1 เล่ม 9 วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2472
- เพื่อเตือนความทรงจำ โดย CUPID
- ข่ายกั้นสุข โดย นาคเรธ
- ประวัติมหาเศรษฐี โดย ธรรมเสรียากร
- ขำและขัน โดย แสงบุหลัน
- ครอบครัว โดย พ.เนตรรังษี
- ตัณหาคำกลอน โดย ขุนสุนทรภาษิต
- จดหมายขุนอารี โดย -
- ลีลาศาสตร์ โดย สนิท เจริญรัฐ
- ปราบพยส โดย ศรีบูรพา
- หมายเหตุเบ็ดเตล็ด โดย สายสวาท

ปีที่ 1 เล่ม 16 วันที่ 16 เดือน มกราคม พ.ศ.2472
- ใครจะค้านบ้าง โดย ขุนอารี
- เสียกล โดย คุณหนู
- จดหมายหลวงอาทรฯ โดย พ.เนตรรังษี
- เมื่อได้ฟังเสียงแตร โดย ช.บุรทัต
- ผะจญบาป โดย ศรีบูรพา
- ล้วงความในใจ โดย ส.ศศิประภาสัมพันธ์
- ไขข้อขุ่นใจ โดย ชื่นใจ
- หมายเหตุเบ็ดเตล็ด โดย บรรณาธิการ

ปีที่ 1 เล่ม 18 วันที่ 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2472
- ฉัตรมงคลาศิรพาท โดย คณะสุภาพบุรุษ
- โสเครตีส โดย ม.ชูพินิจ
- ผะจญบาป โดย ศรีบูรพา
- ภัยแห่งชายชรา โดย ขุนจงจัดนิสสัย
- ความหลัง โดย มัฆวาฬ
- พระเอกปราบคนฯ โดย อบ ไชยวสุ
- ไขข้อขุ่นใจ โดย ชื่นใจ
- เกิดเป็นหญิง โดย แม่อนงค์
- หมายเหตุเบ็ดเตล็ด โดย Optimist

ปีที่ 1 เล่ม 19 วันที่ 1 เดือน มีนาคม พ.ศ.2472
- ต้องการอะไร? โดย เวทางค์
- ขอไปที โดย ฃ.โกมลมิศร์
- ด่านน้ำใจ โดย ธงทอง
- ผู้หญิง โดย อ.ก.รุ่งแสง
- เกิดเป็นหญิง โดย แม่อนงค์
- ผะจญบาป โดย ศรีบูรพา
- รับสมาชิกแบบใหม่ โดย บรรณาธิการ
- น้ำใจประคอง โดย พันเพ็ชร
- ไขข้อขุ่นใจ โดย ชื่นใจ
- หมายเหตุเบ็ดเตล็ด โดย REFORMER

ปีที่ 1 เล่ม 20 วันที่ 15 เดือน มีนาคม พ.ศ.2472
- เรื่องผัวของเรา โดย นางสาวฮิวเมอริสต์
- น้ำใจประคอง โดย พันเพ็ชร
- ผลแห่งความรัก โดย พ.พรปรีชา
- ผะจญบาป โดย ศรีบูรพา
- ลีลาศาสตร์ โดย สนิท เจริญรัฐ
- จดหมาย2ฉะบับ โดย ช่อมาลี
- เกิดเป็นหญิง โดย แม่อนงค์
- อยากเป็นนักประพันธ์ โดย ทิพรัตน์
- ไขข้อขุ่นใจ โดย ชื่นใจ
- หมายเหตุเบ็ดเตล็ด โดย พันธ์นภ

ปีที่ 1 เล่ม 23 วันที่ 1 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2473
- ปริโมคาร์เนอรา โดย ป.เวชพงค์
- ดำรงฤทธิ์ โดย เวทางค์
- มนุษยธรรม-การเสียสละ โดย แมวคราว
- ลีลาศาสตร์ โดย สนิท เจริญรัฐ
- สาส์นถึง 'งามพิศ' โดย สุดา
- ช้างหาย โดย อบ ไชยวสุ
- ผะจญบาป โดย ศรีบูรพา
- ไขข้อขุ่นใจ โดย ชื่นใจ
- โครงการปีสอง โดย บรรณาธิการ

ปีที่ 1 เล่ม 24 วันที่ 15 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2473
(เล่มนี้ถือเป็นเล่มสุดท้ายที่ตีพิมพ์ในขนาด Pocket Magazine)
- สตรี 2473 โดย ณ เมืองใต้
- ทางหัวใจ โดย แสงบุหลัน
- รีวิวเกิดเป็นหญิง โดย อัปสร
- ขึ้นบ้านใหม่ โดย พ. พรปรีชา
- เชิญขวัญงามพิศ โดย อ.ก.รุ่งแสง
- สาส์นถึง 'งามพิศ' โดย จันทร์แรม
- ผะจญบาป โดย ศรีบูรพา
- นักสืบผู้สามารถ โดย ทองแท้ สดศรีทอง
- หมายเหตุเบ็ดเตล็ด โดย ผกามาส

/* Products stats */