ร้านหนังสือเก่า สยามบุ๊คดอทเน็ต Siambook.net : The Name for Quality Usedbooks ร้านสุหนังสือเก่า , ร้านหนังสือมือสอง , ร้านหนังสือหายาก , ร้านหนังสือออนไลน์ , มานี มานะ , สามเกลอ , รับซื้อหนังสือ ให้ราคายุติธรรม

โคลงสี่สุภาพเรื่อง ชาติวัฒนธรรมไทยแวดล้อมพระมหากษัตริย์

SOLD OUT
฿130.00
พิมพ์เป็นอนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ นายสงวน จันทรสาขา ม.ว.ม.,ป.ช.,ต.จ.ว. ณ เมรุหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส วันจันทร์ ที่ 31 มกราคม พ.ศ.2515ปกอ่อน กระดาษปอนด์ หนาประมาณ 170 หน้า ขนาด 1
เหลือ 0 ชิ้น
  • หมวดหมู่ : หนังสือที่ระลึกงานพระบรมศพ , พระศพ , ศพบุคคลต่างๆ
  • รหัสสินค้า : 006124

รายละเอียดสินค้า โคลงสี่สุภาพเรื่อง ชาติวัฒนธรรมไทยแวดล้อมพระมหากษัตริย์

พิมพ์เป็นอนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ นายสงวน จันทรสาขา ม.ว.ม.,ป.ช.,ต.จ.ว. ณ เมรุหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส วันจันทร์ ที่ 31 มกราคม พ.ศ.2515 ปกอ่อน กระดาษปอนด์ หนาประมาณ 170 หน้า ขนาด 170x230 มม.

**ปกถลอกและมีรอยเปื้อนตามภาพ,สันหนังสือด้านบนมีรอยเปื้อนเป็นคราบสีดำส่วนด้านล่างเปื้อนเล็กน้อย,ตัวเล่มกระดาษยังขาวสะอาด**

"บทร้อยกรอง ว่าด้วยประวัติชาติ ศาสน์ กษัตริย์ วัฒนธรรมไทย ที่สำคัญหลายสาขาที่แวดล้อมพระมหากษัตริย์ ในฐานะเป็นพระประมุขจากอดีตสืบมาจนถึงปัจจุบัน และสถาพรสืบไปในอนาคตกาล ประพันธ์โดย ฉันทิชย์ กระแสสินธุ์ และได้รับรางวัล ชนะการประกวดวรรณกรรม ของมูลนิธิ จอห์น เอฟ.เคนเนดี ประจำปี 2513 ...
20.รัฐธรรมนูญ กับรัฐบาลประชาธิปไตย
@ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทาน
คือรัฐธรรมนูญชอบการ ปกป้อง
แต่งตั้งซึ่งรัฐบาล ประชาธิป-ไตยแล
ชาวพศกแซ่ซร้อง ศัพท์ด้วยยินดี (225)
@มีราชโองการแต่งผู้ พูนปรี-ชาเอย
เปนนายกรัฐมนตรี หนึ่งทั้ง
คณะรัฐมนตรีมี มนัสซื่อ สัตยแฮ
วุฒิสภาแต่งตั้ง กอปรเกื้อบริหาร (226)
@เปนรัฐบาลเด่นด้วย พศกนิกร ชมเอย
มีสภาผู้แทนราษฎร ครบถ้วน
รัฐประศาสน์สโมสร สรรพสิทธิ์ ประลุแล
นิติบริหารเลิศล้วน เที่ยงทั้งตุลาการ (227)..."