ร้านหนังสือเก่า สยามบุ๊คดอทเน็ต Siambook.net : The Name for Quality Usedbooks ร้านสุหนังสือเก่า , ร้านหนังสือมือสอง , ร้านหนังสือหายาก , ร้านหนังสือออนไลน์ , มานี มานะ , สามเกลอ , รับซื้อหนังสือ ให้ราคายุติธรรม

สาส์นสมเด็จภาคที่14

SOLD OUT
฿68.00
ลายพระหัตถ์ สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ และ สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพ ปกอ่อน กระดาษธรรมดา พระครูสังฆรักษ์ (สงัด) พิมพ์แจกในงานไหว้ครู ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม วันที่ 9 สิงหาคม 2507 160
เหลือ 0 ชิ้น
  • หมวดหมู่ : -หนังสือดี100เล่มที่คนไทยควรอ่าน,หนังสือดีร้อยเล่ม
  • รหัสสินค้า : 005956

รายละเอียดสินค้า สาส์นสมเด็จภาคที่14

ลายพระหัตถ์ สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ และ สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพ ปกอ่อน กระดาษธรรมดา พระครูสังฆรักษ์ (สงัด) พิมพ์แจกในงานไหว้ครู ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม วันที่ 9 สิงหาคม 2507 160x210 มม. หนา 79 หน้า ***ปกเป็นจุดเหลืองกระจาย และมีสติ๊กเกอร์แปะที่ปกตามภาพ,กระดาษเริ่มเหลืองเก่าตามขอบๆและเป็นจ้ำ ๆ บางแห่ง,สันปกมีรอยถลอกและมีรอยปริเล็กน้อยที่ด้านบน*** "ลายพระหัตถ์ที่ทั้งสองสมเด็จ ได้ทรงมีโต้ตอบกันในบั้นปลายแห่งพระชนมชีพ เมื่อทรงว่างจากภาระทางราชการงานเมืองและทรงพักผ่อนอย่างเงียบ ๆ นั้น ผู้ที่สนใจในแขวงวิชาโบราณคดี,ศิลป,วรรณคดีและการปกครอง ถือว่าเป็นประหนึ่งกุญแจที่จะไขไปสู่ความสว่างในปัญหาต่างๆ ... ได้รับคัดเลือกให้เป็น หนังสือดี 100 ชื่อเรื่องที่คนไทยควรอ่าน หมวดศิลปะ ภาษาและวรรณกรรม วรรณกรรมวิจารณ์"

/* Products stats */