ร้านหนังสือเก่า สยามบุ๊คดอทเน็ต Siambook.net : The Name for Quality Usedbooks ร้านสุหนังสือเก่า , ร้านหนังสือมือสอง , ร้านหนังสือหายาก , ร้านหนังสือออนไลน์ , มานี มานะ , สามเกลอ , รับซื้อหนังสือ ให้ราคายุติธรรม

หนังสืออ่านเพิ่มเติมเรื่อง จังหวัดจันทบุรี

SOLD OUT
฿88.00
เรียบเรียงและจัดพิมพ์โดย หน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดจันทบุรี ปกอ่อน กระดาษปอนด์ พิมพ์พ.ศ.2529 ขนาด 190x260 มม. หนา 118 หน้า***ปกถลอกตามขอบๆมากตามภาพ,สันปกมีรอยถอกแหว่งที่ขอบๆล่างเ
เหลือ 0 ชิ้น
  • หมวดหมู่ : กฎหมาย,พจนานุกรม,สารานุกรม,หนังสืออ้างอิง,คู่มือฯล
  • รหัสสินค้า : 005777

รายละเอียดสินค้า หนังสืออ่านเพิ่มเติมเรื่อง จังหวัดจันทบุรี

เรียบเรียงและจัดพิมพ์โดย หน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดจันทบุรี ปกอ่อน กระดาษปอนด์ พิมพ์พ.ศ.2529 ขนาด 190x260 มม. หนา 118 หน้า

***ปกถลอกตามขอบๆมากตามภาพ,สันปกมีรอยถอกแหว่งที่ขอบๆล่างเล็กน้อย,สันหนังสือเป็นจุดเหลืองประปราย,หนังสือห้องสมุดจำหน่ายออกทำให้มีรอยตรายางห้องสมุดประทับในตัวเล่ม***

"เนื้อหาตามสารบัญดังนี้
ประวัติเมืองจันทบุรี
บุคคลสำคัญของจังหวัด
สภาพทางภูมิศาสตร์
ทรัพยากรธรรมชาติ
อาชีพของประชากรในจังหวัดจันทบุรี
การคมนาคม
โบราณสถาน โบราณวัตถุ และสถานที่ท่องเที่ยว
การแบ่งส่วนการปกครอง
ประชากรและการศึกษา
ศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม
ภาษาถิ่นจันทบูร
จันทบุรีสำคัญอย่างไรต่อการกู้อิสรภาพของชาติไทย.."
/* Products stats */