ร้านหนังสือเก่า สยามบุ๊คดอทเน็ต Siambook.net : The Name for Quality Usedbooks ร้านสุหนังสือเก่า , ร้านหนังสือมือสอง , ร้านหนังสือหายาก , ร้านหนังสือออนไลน์ , มานี มานะ , สามเกลอ , รับซื้อหนังสือ ให้ราคายุติธรรม

การศึกษาวรรณคดีแง่วรรณศิลป์


SOLD OUT
ผลงานของ เสฐียรโกเศศ (ศาสตราจารย์ พระยาอนุมานราชธน) ปกอ่อน กระดาษปอนด์ พิมพ์ครั้งที่ 4 พ.ศ.2533โดย ราชบัณฑิตยสภา หนา 149 หน้า***ปกมอมแมมเล็กน้อยตามภาพ,กระดาษเริ่มเหลืองตามขอบๆ***"เป็นหนังสื
เหลือ 0 ชิ้น
ซื้อเลย
หยิบลงตะกร้า
  • หมวดหมู่ : กวี,กลอน,วรรณคดี
  • รหัสสินค้า : 005412

รายละเอียดสินค้า การศึกษาวรรณคดีแง่วรรณศิลป์

ผลงานของ เสฐียรโกเศศ (ศาสตราจารย์ พระยาอนุมานราชธน) ปกอ่อน กระดาษปอนด์ พิมพ์ครั้งที่ 4 พ.ศ.2533 โดย ราชบัณฑิตยสภา หนา 149 หน้า

***ปกมอมแมมเล็กน้อยตามภาพ,กระดาษเริ่มเหลืองตามขอบๆ***

"เป็นหนังสือที่พระยาอนุมานราชธน ได้เรียบเรียงขึ้นใหม่จากบทบรรยายที่ได้บรรยายให้แก่นิสิต คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และได้มอบต้นฉบับให้ราชบัณฑิตสถานไว้เพื่อให้จัดพิมพ์เผยแพร่ ซึ่งจะอำนวยประโยชน์ให้แก่ผู้สนใจศึกษาทางด้านภาษาและวรรณคดีได้อย่างมาก..."