ร้านหนังสือเก่า สยามบุ๊คดอทเน็ต Siambook.net : The Name for Quality Usedbooks ร้านสุหนังสือเก่า , ร้านหนังสือมือสอง , ร้านหนังสือหายาก , ร้านหนังสือออนไลน์ , มานี มานะ , สามเกลอ , รับซื้อหนังสือ ให้ราคายุติธรรม

การศึกษาภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย:หอยที่ใช้เป็นยารักษาโรค / แพทย์หญิงเพ็ญนภา ทรัพย์เจริญ

SOLD OUT
฿250.00
หัวหน้าโครงการวิจัย แพทย์หญิงเพ็ญนภา ทรัพย์เจริญ และ คณะ
เหลือ 0 ชิ้น
  • หมวดหมู่ : ตำรายา,สมุนไพร,ว่าน,บอนสี,แพทย์แผนโบราณ,แผนจีน
  • รหัสสินค้า : 055275

รายละเอียดสินค้า การศึกษาภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย:หอยที่ใช้เป็นยารักษาโรค / แพทย์หญิงเพ็ญนภา ทรัพย์เจริญ

หัวหน้าโครงการวิจัย แพทย์หญิงเพ็ญนภา ทรัพย์เจริญ และ คณะ

ประเภทปก อ่อน

กระดาษ อาร์ตมัน

พิมพ์ครั้งที่ 1

ปีที่พิมพ์ พ.ศ.2547

จัดพิมพ์โดย สถาบันการแพทย์แผนไทย กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข

ISBN:9744654449

จำนวนหน้า 205 หน้า

ขนาด 210x295 มม.

สภาพหนังสือ:ปกมีรอยขีดข่วน มีรอยถลอก ยับตามภาพ , สันหนังสือเป็นจุดเหลืองเล็กน้อย

 

รายละเอียดเพิ่มเติม:

งานวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยมีวัตถุประสงค์

1.เพื่อศึกษาและรวบรวมองค์ความรู้ ภูมิปัญญาของหมอพื้นบ้าน และแพทย์แผนไทยทั้ง 4 ภาคของประเทศไทย ในเรื่องการใช้หอยเป็นยา ทั้งในรูปแบบยาเดี่ยว และยาตำรับตามกลุ่มโรค และกลุ่มอาการต่าง ๆ

2.เพื่อศึกษาวิธีการใช้หอยเป็นยารักษาโรค ทั้งในตำรายา พระคัมภีร์ และจากประสบการณ์ของหมอพื้นบ้าน และแพทย์แผนไทยทั้ง 4 ภาค

3.เพื่อให้เป็นภาพรวมของการใช้หอยเป็นยารักษาโรค และรวบรวมทางสัณฐานวิทยา ชนิด รวมทั้งคุณค่าทางโภชนาการของหอยที่ใช้เป็นยารักษาโรค โดยทำการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก จัดสัมนากลุ่ม และสังเกตอย่างมีส่วนร่วม ในกลุ่มหมอพื้นบ้านและแพทย์แผนไทย

สินค้าที่เกี่ยวข้อง การศึกษาภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย:หอยที่ใช้เป็นยารักษาโรค / แพทย์หญิงเพ็ญนภา ทรัพย์เจริญ

/* Products stats */