ร้านหนังสือเก่า สยามบุ๊คดอทเน็ต Siambook.net : The Name for Quality Usedbooks ร้านสุหนังสือเก่า , ร้านหนังสือมือสอง , ร้านหนังสือหายาก , ร้านหนังสือออนไลน์ , มานี มานะ , สามเกลอ , รับซื้อหนังสือ ให้ราคายุติธรรม

ประวัติศาสตร์ล้านนา ฉบับสมบูรณ์ / สรัสวดี อ๋องสกุล

SOLD OUT
ประวัติศาสตร์ล้านนา เล่มนี้เป็นงานบุกเบิกเสมือนหลักกิโลเมตรแรกบนเส้นทางอันแสนไกลของการศึกษาประวัติศาสตร์ล้านนา
เหลือ 0 ชิ้น
ซื้อเลย
หยิบลงตะกร้า
  • หมวดหมู่ : ประวัติศาสตร์,สังคม,การเมือง และ หนังสือต้องห้าม
  • รหัสสินค้า : 055189

รายละเอียดสินค้า ประวัติศาสตร์ล้านนา ฉบับสมบูรณ์ / สรัสวดี อ๋องสกุล

ผลงานของ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ สรัสวดี อ๋องสกุล

ประเภทปก อ่อน

กระดาษ ปอนด์

พิมพ์ครั้งที่ 12

ปีที่พิมพ์ พ.ศ.2561

สำนักพิมพ์ อมรินทร์

จำนวนหน้า 536 หน้า

ขนาด 170x235 มม.

สภาพหนังสือ:ปก มีรอยขีดข่วน ถลอก ยับเล็กน้อย ตามภาพ , ช่วงต้น-ท้ายเล่มมีรอยกระดาษยับเล็กน้อย , สันด้านข้างมีรอยเปื้อนเล็กน้อย , โดยรวมตัวเล่มสภาพค่อนข้างดีเกิน85%

 

รายละเอียดเพิ่มเติม:

การสร้างประวัติศาสตร์นิพนธ์ “ล้านนา” ที่มีหลายยุคสมัย ดังปรากฏในหนังสือเล่มนี้ พบว่าแต่ละยุคสมัยต่างมีลักษณะเด่นของยุคที่มีความเบ็ดเสร็จในตัวเอง คือเกิดขึ้น ตั้งอยู่ และสลายไป และก่อตัวเกิดอีกยุคหนึ่ง หมุนเปลี่ยนผ่านไปตามกาลเวลา การทำวิจัยแต่ละยุคจึงใช้หลักฐานและใช้กรอบคิดทางประวัติศาสตร์คนละชุด การสร้างบทสังเคราะห์ในแบบฉบับของตนเช่นนี้จึงใช้เวลานาน อย่างไรก็ดี ผู้เขียนตระหนักดีว่าแต่ละยุคหรือแม้แต่ละย่อหน้าในหนังสือเล่มนี้ก็ยังมีประเด็นให้ค้นคว้าเจาะลึกต่อไปได้มากมาย หรือคนรุ่นหลังอาจรื้อสร้างใหม่

ประวัติศาสตร์ล้านนา เล่มนี้เป็นงานบุกเบิกเสมือนหลักกิโลเมตรแรกบนเส้นทางอันแสนไกลของการศึกษาประวัติศาสตร์ล้านนา

สารบัญ :

บทที่ ๑ การศึกษาเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ล้านนา

บทที่ ๒ ประวัติศาสตร์ยุคแว่นแคว้น-นครรัฐในดินแดนล้านนา ก่อนกำเนิดอาณาจักรในพุทธศตวรรษที่ ๑๙

บทที่ ๓ อาณาจักรล้านนา (พ.ศ.๑๘๓๙-๒๑๐๑) พัฒนาการของอาณาจักร

บทที่ ๔ อาณาจักรล้านนา (พ.ศ.๑๘๓๙-๒๑๐๑) การปกครอง เศรษฐกิจ ความสัมพันธ์ระหว่างอาณาจักรล้านนาและรัฐไท/ไทยใกล้เคียง

บทที่ ๕ ล้านนาสมัยพม่าปกครอง (พ.ศ.๒๑๐๑-๒๓๑๗) : จากศูนย์อำนาจสู่รัฐชายขอบ

บทที่ ๖ ล้านนาสมัยเมืองประเทศราชแห่งราชอาณาจักรสยาม (พ.ศ.๒๓๑๗-๒๔๔๒)

บทที่ ๗ อิทธิพลจักรวรรดินิยมตะวันตกในล้านนา : ล้านนาเปลี่ยนผ่านจากยุคจารีตสู่ยุคใหม่

บทที่ ๘ การรวมหัวเมืองประเทศราชล้านนาเข้ากับสยามประเทศ

บทที่ ๙ สังคมและเศรษฐกิจของล้านนา (พ.ศ.๒๓๑๗-๒๔๗๖)

บทที่ ๑๐ ภาคเหนือยุคหลังเปลี่ยนแปลงการปกครอง

ภาคผนวก

/* Products stats */