ร้านหนังสือเก่า สยามบุ๊คดอทเน็ต Siambook.net : The Name for Quality Usedbooks ร้านสุหนังสือเก่า , ร้านหนังสือมือสอง , ร้านหนังสือหายาก , ร้านหนังสือออนไลน์ , มานี มานะ , สามเกลอ , รับซื้อหนังสือ ให้ราคายุติธรรม

ศาลไทยในอดีต / ประยุทธ สิทธิพันธ์ -หนังสือดีร้อยเล่มที่คนไทยควรอ่าน- *พิมพ์ครั้งแรก*

฿1350.00
เป็นหนังสือที่ให้สาระความรู้เกี่ยวกับพระราชอำนาจในการตัดสินคดีความ กฎระเบียบแบบแผนหรือวิธีการบังคับใช้กฎหมาย ในสมัยสุโขทัย อยุธยา มาจนถึงรัตนโกสินทร์ ก่อนเปลี่ยนแปลงการปกครอง
เหลือ 1 ชิ้น
ซื้อเลย
หยิบลงตะกร้า
  • หมวดหมู่ : -หนังสือดี100เล่มที่คนไทยควรอ่าน,หนังสือดีร้อยเล่ม
  • รหัสสินค้า : 055124

รายละเอียดสินค้า ศาลไทยในอดีต / ประยุทธ สิทธิพันธ์ -หนังสือดีร้อยเล่มที่คนไทยควรอ่าน- *พิมพ์ครั้งแรก*

ผลงานของ ประยุทธ สิทธิพันธ์
ประเภทปก แข็ง พร้อมใบหุ้มปก
กระดาษ ธรรมดา
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ พ.ศ.2506
สำนักพิมพ์ สาส์นสวรรค์
จำนวนหน้า 783 หน้า
ขนาด 150x220 มม.
สภาพหนังสือ:ใบหุ้มถลอกเล็กน้อย สันมีรอยย่น เล็กน้อยตามภาพ , ใบรองปก-หลังปก เป็นจ้ำเหลืองคราบเหลืองกระจาย  , กระดาษเหลืองเข้มตามขอบ และ เป็นจ้ำเหลืองประปรายบางหน้า , สันหนังสือเหลืองเข้ม และเป็นจุดเหลืองประปราย

รายละเอียดเพิ่มเติม:
ศาลไทยในอดีต ได้รับคัดเลือกเป็นหนังสือดี 100 ชื่อเรื่องที่คนไทยควรอ่าน หมวด ประวัติศาสตร์
ศาลไทยในอดีต เป็นหนังสือที่ให้สาระความรู้เกี่ยวกับพระราชอำนาจในการตัดสินคดีความ กฎระเบียบแบบแผนหรือวิธีการบังคับใช้กฎหมาย ในสมัยสุโขทัย อยุธยา มาจนถึงรัตนโกสินทร์ ก่อนเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475 ซึ่งคนไทยยุคหลังน้อยคนนัก จะเรียนรู้ความเป็นมาของศาลสถิตย์ยุติธรรมว่าเป็นเช่นไร
ความดีเด่นของเนื้อหาสาระ ได้แก่ การรวบรวมเอาประวัติศาสตร์ บันทึกเหตุการณ์ จดหมายเหตุ และกฎหมายเก่าเกี่ยวกับการพิจารณคดีความ หรือปัญหาคดีความที่เกิดขึ้น รวมตลอดไปจนคำประกาศ และการใช้พระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์ทางตรง (ทรงกระทำ) และทางอ้อม (ผ่านขุนนางและตุลาการ) ซึ่งถือว่าเป็นกฎหมายที่บุคคลใดจะขัดขืนมิได้ มาอธิบายง่ายๆ อย่างกระทัดรัด เพื่อชี้ให้เห็นภาพรวมของระบบศาลสมัยสมบูรณาญาสิทธิราชย์ หรือความสำคัญของแต่ละคดีความ ที่ยกมาอ้างไว้อย่างชัดเจน เรื่องศาลไทยในอดีตนี้ มิได้มุ่งหมายจะให้เป็นตำราว่าด้วยกฎหมาย หากแต่ได้พยายามรวบรวมเรื่องราวในอดีต ที่เป็นคดีคึกโครม น่าศึกษาในเชิงประวัติศาสตร์โบราณคดี และจารีตประเพณีเท่านั้นนอกจากนี้ ก็ได้รวบรวมบรรดาพระบรมราชวินิจฉัย และพระบรมราชโองการทั้งที่เกี่ยวกับคดีโดยตรง และเกี่ยวพันอยู่บ้างมาบรรจุไว้ด้วย ในด้านที่จะให้ความรอบรู้เกี่ยวกับเรื่องราวของอดีต ซึ่งอาจเป็นเรื่องแปลกในสมัยโบราณ (จากคำนำ)
ถ้าหากมองสังคมไทย จากภาพสะท้อนทางกฎหมายหรืออำนาจทางการเมือง การปกครองสมัยก่อน หนังสือศาลไทยในอดีต จะให้ภาพรูปธรรมที่แตกต่างกัน ของสังคมชนชั้นอย่างกระจ่างชัด ว่ามีลักษณะเช่นใด มีวิถีชีวิต จารีตประเพณี ระเบียบกฎเกณฑ์ และฐานะความเป็นอยู่ที่ต่างกันอย่างไร
ในฐานะที่ประยุทธ สิทธิพันธ์ เป็นนักเขียน นักหนังสือพิมพ์ ที่สนใจศึกษาค้นคว้าทางด้านขนบธรรมเนียมประเพณีและประวัติศาสตร์อย่างจริงจัง การมองปัญหาคดีความ และกฎหมายต่างๆ จึงกอปรด้วยการวิพากษ์วิจารณ์เพื่อหาความจริงด้านประวัติศาสตร์ และกล้าชี้ให้เห็นเงื่อนงำว่า อาจมีการบิดเบือนบางตอนให้ผิดแผกไปจากเดิม ทั้งเหตุผลที่นำมาพิสูจน์ก็หักล้างบันทึกประวัติศาสตร์ได้อีกด้วย ดังนั้น ศาลไทยในอดีต จึงเป็นหนังสือสาระหน้ารู้ ที่อุดมไปด้วยเรื่องราวทางประวัติศาสตร์สังคม คดีความทางกฎหมาย ลักษณะการใช้อำนาจที่บังคับใช้เป็นกฎหมาย ระบบศาล และวิธีการพิจารณาความ ในสมัยสมบูรณาญาสิทธิราชย์ ทั้งสะท้อนภาพสังคมไทยในทุกระดับออกมาได้อย่างเป็นองค์รวม
เรื่องในเล่มแยกเป็นคดี ๆ เช่น
-เจ้าจอมปราง
-คนทำเงินแดงปลอม
-ตั้วเฮียอั้งยี่
-ไทยไว้ผมเปีย
-ศาลพลเรือน
-รางวัลนำจับพระ
-ศพค้างคืน
-สังฆราชเลอบอง
-ฆ่าเจ้าพระยาวิชเยนทร
-หม่อมฉิมหม่อมอุบล
-เจ้าพระยาสุรสีห์
-คดีพระนางเรือล่ม
-สักหน้าผากจีนเสง
-พระยาละแวก
-ขุนนางขโมยเสื่อ
-หม่อมลำดวน
-ประหารพระเจ้ากรุงธนฯ
-คดีอัฐปลอม
-คดีพระยอดเมืองขวาง  ฯลฯ