ร้านหนังสือเก่า สยามบุ๊คดอทเน็ต Siambook.net : The Name for Quality Usedbooks ร้านสุหนังสือเก่า , ร้านหนังสือมือสอง , ร้านหนังสือหายาก , ร้านหนังสือออนไลน์ , มานี มานะ , สามเกลอ , รับซื้อหนังสือ ให้ราคายุติธรรม

ประมวลทฤษฎีการแพทย์แผนไทยเล่ม1 พระคัมภีร์สมุฏฐานวินิจฉัย

SOLD OUT
฿200.00
รวบรวมและเรียบเรียงโดย แพทย์หญิงเพ็ญนภา ทรัพย์เจริญนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี และ ผู้อำนวยการสถาบันการแพทย์แผนไทยประเภทปก อ่อนกระดาษ อาร์ตมันพิมพ์ครั้งที่
เหลือ 0 ชิ้น
  • หมวดหมู่ : ตำรายา,สมุนไพร,ว่าน,บอนสี,แพทย์แผนโบราณ,แผนจีน
  • รหัสสินค้า : 054969

รายละเอียดสินค้า ประมวลทฤษฎีการแพทย์แผนไทยเล่ม1 พระคัมภีร์สมุฏฐานวินิจฉัย

รวบรวมและเรียบเรียงโดย แพทย์หญิงเพ็ญนภา ทรัพย์เจริญ  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี และ ผู้อำนวยการสถาบันการแพทย์แผนไทย

ประเภทปก อ่อน

กระดาษ อาร์ตมัน

พิมพ์ครั้งที่ 1

ปีที่พิมพ์ พ.ศ.2537

จัดพิมพ์โดย สถาบันการแพทย์แผนไทย กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

จำนวนหน้า 92 หน้า

ISBN 974-7974-71-1

ขนาด 210x295 มม.

สภาพหนังสือ:ปกมีรอยยับ รอยขีดข่วน เล็กน้อยตามภาพ , ตัวเล่มสภาพดี


รายละเอียดเพิ่มเติม:

พระคัมภีร์สมุฏฐานวินิจฉัย เป็นคัมภีร์หนึ่งในอีกหลายคัมภีร์ของการแพทย์แผนไทย เนื้อหาสาระของพระคัมภีร์สมุฏฐานวินิจฉัยนี้ เป็นปรัชญาองค์ความรู้ในการวินิจฉัยโรค รวมทั้งองค์ประกอบต่าง ๆ ที่มีผลต่อสุขภาพแบบไทย นับได้ว่าเป็นคัมภีร์ที่เป็นแก่นหรือหลักในการวินิจฉัยโรคตามแนวทางของทฤษฎีการแพทย์แผนไทย ซึ่งแต่เดิมได้มีการบันทึกพระคัมภีร์นี้โดยเขียนเป็นสำนวนของคนไทยโบราณและคัดลอกสืบต่อกันมา แล้วจัดพิมพ์เป็นเอกสาร ตำราด้านแผนโบราณต่าง ๆ เช่น แพทยศาสตรสงเคราะห์ฉบับหลวง เวชศาสตร์วรรณา สยามแพทยศาสตร์นุเคราะห์ เวชศึกษา เป็นต้น ซึ่งการคัดลอกองค์ความรู้ในแต่ละครั้งนั้น อาจมีข้อความตกหล่นหรือมีการวิเคราะห์ตีความแตกต่างกันไปได้ และล่าสุดได้มีการรวบรวมไว้ในตำราการแพทย์ไทยเดิม (แพทยศาสตรสงเคราะห์) ฉบับอนุรักษ์ ซึ่งเป็นหนังสือที่มีการขยายความคำศัพท์ที่ยากโดยเขียนไว้เป็นเชิงอรรถ เพื่อช่วยให้ผู้อ่านสามารถเข้าใจคำศัพท์ต่าง ๆ ที่ไม่สามารถค้นหาได้จากพจนานุกรมทั่วไป

พระคัมภีร์สมุฏฐานวินิจฉัยเล่มนี้ ได้เรียบเรียงขึ้นจากเอกสาร ตำราและจากความเข้าใจของตนส่วนใหญ่ ซึ่งอ้างอิงจากเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และจากความคิดเห็นของผู้เขียนเอง ดังนั้นผู้อ่านสามารถใช้วิจารณญาณในการพิจารณาความเข้าใจและความเห็นไปด้วย ซึ่งผู้เขียนหวังว่าจะได้รับความเมตตาจากครูบาอาจารย์ด้านการแพทย์แผนไทย และผู้อ่านทุกท่าน ในการเสนอแนะสิ่งผิดพลาดหรือข้อคิดเป็นบางประการ เพื่อการปรับปรุงแก้ไขในโอกาสต่อไป

คำนำ โดย ผู้เรียบเรียง

/* Products stats */