ร้านหนังสือเก่า สยามบุ๊คดอทเน็ต Siambook.net : The Name for Quality Usedbooks ร้านสุหนังสือเก่า , ร้านหนังสือมือสอง , ร้านหนังสือหายาก , ร้านหนังสือออนไลน์ , มานี มานะ , สามเกลอ , รับซื้อหนังสือ ให้ราคายุติธรรม

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กับคณะองคมนตรี


฿500.00
หนังสือเล่มนี้เป็นบันทึกประวัติศาสตร์ที่ทรงคุณค่ายิ่ง ซึ่งได้จารึกเรื่องราวและเหตุการณ์สำคัญในรัชกาลปัจจุบันมิให้เลือนหายไปตามกาลเวลา เพื่อประโยชน์สำหรับการค้นคว้าอ้างอิงในภายภาคหน้า
เหลือ 1 ชิ้น
ซื้อเลย
หยิบลงตะกร้า
  • หมวดหมู่ : พระมหากษัตริย์ พระราชวงศ์ และหนังสือพระราชนิพนธ์
  • รหัสสินค้า : 054394

รายละเอียดสินค้า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กับคณะองคมนตรี

ประเภทปก แข็งหุ้มผ้าไหม พร้อมใบหุ้มปก
กระดาษ อาร์ตมัน
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ พ.ศ.2554
จัดพิมพ์เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554
จำนวนหน้า 404 หน้า
ขนาด 250x250 มม. (ในการจัดพิมพ์ครั้งนี้มีการพิมพ์ 2 ขนาด โดยมีขนาดเล่มเล็ก 145x210มม. อีกขนาดหนึ่ง)
สภาพหนังสือ:ใบหุ้มปกมีรอยขีดข่วนเล็กน้อย ถลอก ยับเล็กน้อย , ตัวเล่มสภาพดี
 
รายละเอียดเพิ่มเติม:
หนังสือเล่มนี้เป็นบันทึกประวัติศาสตร์ที่ทรงคุณค่ายิ่ง ซึ่งได้จารึกเรื่องราวและเหตุการณ์สำคัญในรัชกาลปัจจุบันมิให้เลือนหายไปตามกาลเวลา เพื่อประโยชน์สำหรับการค้นคว้าอ้างอิงในภายภาคหน้า และอาจสร้างแรงบันดาลใจหรือเป็นขวัญกำลังใจให้แก่ผู้อ่าน ในการทำคุณงามความดีตามรอยเบื้องพระยุคลบาท ทั้งแก่ตนเอง ครอบครัว และประเทศชาติสืบไป
สารบัญ
- บทที่ 1 ความเป็นมาของคณะองคมนตรี
- บทที่ 2 บทบาทและหน้าที่ของคณะองคมนตรี ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
- บทที่ 3 รวมบทความขององคมนตรีคณะปัจจุบัน
บทความที่องคมนตรีแต่ละคนในคณะองคมนตรีปัจจุบัน บรรจงเรียงร้อยเรื่องราว ถ่ายทอดเหตุการณ์ และความรู้สึกประทับใจในการถวายงานใต้เบื้องพระยุคลบาท
- บทที่ 4 ประวัติองคมนตรีคณะปัจจุบัน
บรรณานุกรม
ดรรชนีค้นคำ