ร้านหนังสือเก่า สยามบุ๊คดอทเน็ต Siambook.net : The Name for Quality Usedbooks ร้านสุหนังสือเก่า , ร้านหนังสือมือสอง , ร้านหนังสือหายาก , ร้านหนังสือออนไลน์ , มานี มานะ , สามเกลอ , รับซื้อหนังสือ ให้ราคายุติธรรม

พุทธศาสนากับความคิดทางการเมืองของ ส.ศิวรักษ์

SOLD OUT
฿88.00
งานเขียนชิ้นนี้คงจะช่วยทำหน้าที่เป็นเสมือนบทสรุป และบทประเมินค่าบทบาททางด้านสติปัญญาของ ส.ศิวรักษ์ ที่มีต่อสังคมไทยในช่วงนี้ออกมาให้เป็นที่เข้าใจได้ง่ายและแจ่มชัดพอสมควร
เหลือ 0 ชิ้น
  • หมวดหมู่ : ประวัติศาสตร์,สังคม,การเมือง และ หนังสือต้องห้าม
  • รหัสสินค้า : 052268

รายละเอียดสินค้า พุทธศาสนากับความคิดทางการเมืองของ ส.ศิวรักษ์

ผลงานของ พุทธินันท์ โพธิ์จินดา
ประเภทปก อ่อน
กระดาษ ธรรมดา
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ พ.ศ.2527
สำนักพิมพ์ เทียนวรรณ
จำนวนหน้า 212 หน้า พร้อมภาพประกอบขาว-ดำ บนกระดาษอาร์ตมัน
ขนาด 130x180 มม.
สภาพหนังสือ:ปกถลอก ยับ เล็กน้อยตามภาพ , ใบรองปก-หลังปก เป็นจุดเหลืองกระจาย มีลายเซ็นต์เจ้าของเดิมที่ใบรองปก , กระดาษเหลืองเข้มตามขอบ และเป็นจ้ำเหลืองกระจาย , สันหนังสือเหลืองเข้ม และเป็นจุดเหลืองประปราย , ตัวเล่มสภาพดี
 
รายละเอียดเพิ่มเติม:
สารบัญ
งานเขียนบุกเบิกเชิงวิชาการของ พุทธินันท์ โพธิ์จินดา ชิ้นนี้คงจะช่วยทำหน้าที่เป็นเสมือนบทสรุป และบทประเมินค่าบทบาททางด้านสติปัญญาของ ส.ศิวรักษ์ ที่มีต่อสังคมไทยในช่วงนี้ออกมาให้เป็นที่เข้าใจได้ง่ายและแจ่มชัดพอสมควร โดยเฉพาะความคิดทางการเมืองอันลุ่มลึกซับซ้อนที่เนื่องมาจากอิทธิพลทางพุทธศาสนาของปัญญาชนสยามผู้นี้...
-ประวัติของ ส.ศิวรักษ์
-ประสบการณ์และพัฒนาการทางความคิดของ ส.ศิวรักษ์
-ทัศนะและประสบการณ์เกี่ยวกับพุทธศาสนาของ ส.ศิวรักษ์
-อิทธิพลของพุทธศาสนาและการประยุกต์พุทธศาสนามาใช้ในทางการเมืองของ ส.ศิวรักษ์
-ความคิดทางการเมืองของ ส.ศิวรักษ์
-บทส่งท้าย
ภาคผนวก
-เมื่อท่านพุทธทาสภิกขุ พูดถึง ส.ศิวรักษ์
-ส.ศิวรักษ์ อุบาสกตัวอย่าง
-ส.ศิวรักษ์ คนรุ่นใหม่ที่เอาใจใส่ต่อพระศาสนา
-แง่หนึ่งของความเห็นต่อ ส.ศิวรักษ์
-ความในใจถึง ส.ศิวรักษ์
-ส.ศิวรักษ์ พูดสัจจะ เพื่อธรรมะ ตามหน้าที่
-ส.ศิวรักษ์ สายใยกตัญญูครูกับศิษย์
-ลิขิตของพระศุภชัย ปภาสิริ ถึง คุณหนุนยัน
-วิจารณ์วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย "อิทธิพลของพุทธศาสนาต่อความคิดทางการเมืองของ สุลักษณ์ ศิวรักษ์"