ร้านหนังสือเก่า สยามบุ๊คดอทเน็ต Siambook.net : The Name for Quality Usedbooks ร้านสุหนังสือเก่า , ร้านหนังสือมือสอง , ร้านหนังสือหายาก , ร้านหนังสือออนไลน์ , มานี มานะ , สามเกลอ , รับซื้อหนังสือ ให้ราคายุติธรรม

ติโต (Tito)

SOLD OUT
฿150.00
ผลงานของ ฟิลลิส ออตี (Phyllis Auty) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงแปล
เหลือ 1 ชิ้น
  • หมวดหมู่ : พระมหากษัตริย์ พระราชวงศ์ และหนังสือพระราชนิพนธ์
  • รหัสสินค้า : 048805

รายละเอียดสินค้า ติโต (Tito)

ผลงานของ ฟิลลิส ออตี (Phyllis Auty)
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงแปล
ประเภทปก แข็ง พร้อมใบหุ้มปก
กระดาษ อาร์ตมัน
พิมพ์ครั้งที่ 3
ปีที่พิมพ์ พ.ศ.2537
สำนักพิมพ์ -
จำนวนหน้า 121 หน้า
ขนาด 180x255 มม.
สภาพหนังสือ:ปกและใบหุ้มปกหลังมีรอยกระแทก ถลอกตามขอบและมุมเล็กน้อยตามภาพ , ใบรองปกหน้ามีรอยปริขาดเล็กน้อย ใบรองปกหลังเป็นจ้ำเหลืองประปราย , สันหนังสือเป็นจุดเหลืองประปราย , ตัวเล่มภายในสภาพค่อนข้างดี
 
รายละเอียดเพิ่มเติม:
คำนำ 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงแปล เรื่อง "ติโต" จากต้นฉบับ เรื่อง "Tito" ของ Phyllis Auty เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๑๙ เพื่อให้ข้าราชบริพารได้ทราบถึงบุคคลที่น่าสนใจคนหนึ่งของโลก.
"ติโต" เป็นผู้ทำให้ประเทศยูโกสลาเวีย ซึ่งประกอบด้วยชนชาติที่แตกต่างกันทั้งด้านเชื้อชาติ ศาสนา วัฒนธรรม และประวัติศาสตร์ ให้กลับมารวมกันเป็นปึกแผ่นในยามวิกฤต สามารถรักษาความสมบูรณ์ และเพิ่มพูนความเจริญของประเทศตลอดชีวิตของเขา.
เมื่อ "ติโต" สิ้นชีวิตไปตามอายุขัย เมื่ออายุได้ ๘๘ ปี ในปี พ.ศ. ๒๕๒๓ ประเทศยูโกสลาเวีย ก็ค่อยๆ สลายลงจนกระทั่งมีสภาพแตกแยกอันยากที่จะแก้ไขได้ ดังที่เห็นในทุกวันนี้.
เพื่อให้ผู้สนใจประวัติศาสตร์ทราบถึงอัจฉริยบุคคลนี้ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด( มหาชน ) จัดพิมพ์และจัดจำหน่าย เพื่อหารายได้สมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนา.
 
พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน
๕ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๓๗