ร้านหนังสือเก่า สยามบุ๊คดอทเน็ต Siambook.net : The Name for Quality Usedbooks ร้านสุหนังสือเก่า , ร้านหนังสือมือสอง , ร้านหนังสือหายาก , ร้านหนังสือออนไลน์ , มานี มานะ , สามเกลอ , รับซื้อหนังสือ ให้ราคายุติธรรม

บทลครเรื่องอาบูหะซัน


SOLD OUT
ผลงานของ ขุนจบพลรักษ์ (ทิม สุขยางค์) ต่อมาเป็นหลวงพัฒนพงศ์ภักดี
เหลือ 1 ชิ้น
ซื้อเลย
หยิบลงตะกร้า
  • หมวดหมู่ : กวี,กลอน,วรรณคดี
  • รหัสสินค้า : 048203

รายละเอียดสินค้า บทลครเรื่องอาบูหะซัน

ผลงานของ ขุนจบพลรักษ์ (ทิม สุขยางค์) ต่อมาเป็นหลวงพัฒนพงศ์ภักดี พิมพ์ตามต้นฉบับของ เจ้าพระยามหินทรศักดิธำรง (เพ็ง เพ็ญกุล)
ประเภทปก อ่อน
กระดาษ ปรู๊ฟโบราณ
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ พ.ศ.2473
เจ้าภาพพิมพ์ทูลเกล้าฯ ถวายเป็นของพระราชทานแจกในงานพระราชกุศลที่พระศพ พระเจ้าพี่นางเธอ พระองค์เจ้าจุธารัตนราชกุมารี ครบ 100 วัน ณวันที่ 6 กันยายน พ.ศ.2473
พิมพ์ที่โรงพิมพ์ โสภณพิพรรฒธนากร
จำนวนหน้า 44 หน้า มีพระรูป 2 รูป
ขนาด 160x240 มม. 
สภาพหนังสือ:ปกมีคราบเหลือง มีรอยบิ่นแหว่ง รอยมอดกินเป็นจุดๆตามภาพ สันปกถลอกลอกจนหมด , กระดาษมีรอยมอดกินเป็นรูเล็กๆที่ขอบด้านบนเล็กน้อยบางหน้า , สันหนังสือเหลือง 
 
รายละเอียดเพิ่มเติม:
อาบูหซันเป็นตัวเอกในเรื่อง ๆ หนึ่งในชุมนุมนิทานอาหรับซึ่งเรียกตามภาษาอังกฤษอันแปลจากภาษาอาหรับ ว่า “การให้ความเพลินใน ๑๐๐๐ คืนและ ๑ คืน” พระเจ้าบรมวงศเธอ กรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์ทรงนำเอาเรื่องในตอนต้น ๆ แห่งชุมนุมนิทานนั้นมาลงเป็นกลอนไทย ทรงให้ชื่อว่า อาหรับราตรี เป็นชื่อกทัดรัด เรียกง่าย จึงใช้ชื่อนั้นกันแพร่หลายอยู่ในบัดนี้
 
ก่อนที่พระเจ้าบรมวงศเธอ กรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์ทรงแต่งกลอนอาหรับราตรีนั้นช้านาน พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงใช้เรื่องในชุมนุมนิทานนั้นเรื่องหนึ่ง ทรงพระราชนิพนธ์เป็นลิลิต พระราชทานชื่อว่า นิทราชาคริศ คือ เรื่องอาบูหซันนี้เอง ได้โปรดเกล้า ฯ ให้พิมพ์เป็นของพระราชทานแจกปีใหม่ เจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธำรงเป็นเจ้าของลครโรงใหญ่ คนดูชอบดูลครเรื่องแปลก ๆ ก็จัดให้ได้ดู มีผู้แต่งกลอนประจำอยู่ในบ้าน (ขุนจบพลรักษ์ (ทิม สุขยางค์) ต่อมาเป็นหลวงพัฒนพงศ์ภักดี ? ) ได้เรื่องจากลิลิตพระราชนิพนธ์ก็ให้แต่งเป็นบทลครขึ้น บทลครเรื่องอาบูหซันนี้เป็นเรื่องหนึ่งที่แต่งขึ้นเล่นลครในเวลานั้น