ร้านหนังสือเก่า สยามบุ๊คดอทเน็ต Siambook.net : The Name for Quality Usedbooks ร้านสุหนังสือเก่า , ร้านหนังสือมือสอง , ร้านหนังสือหายาก , ร้านหนังสือออนไลน์ , มานี มานะ , สามเกลอ , รับซื้อหนังสือ ให้ราคายุติธรรม

ศาสตร์แห่งการดำเนินชีวิต (A Technique of Living Based on Buddhist Psychological Principles)


SOLD OUT
ข้อเขียนของฝรั่ง ซึ่งหันมาสนใจพุทธวิธี จนนำพุทธธรรมประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตของเขา แล้วเขียนวิธีดำเนินชีวิตแบบชาวพุทธให้เป็นที่รู้จักกัน ผลงานของ เลียวนาร์ด เอ. บุลเลน
เหลือ 1 ชิ้น
ซื้อเลย
หยิบลงตะกร้า
  • หมวดหมู่ : ประวัติศาสตร์,สังคม,การเมือง และ หนังสือต้องห้าม
  • รหัสสินค้า : 048166

รายละเอียดสินค้า ศาสตร์แห่งการดำเนินชีวิต (A Technique of Living Based on Buddhist Psychological Principles)

ผลงานของ เลียวนาร์ด เอ. บุลเลน (Leonard A. Bullen) 
แปลโดย พระประชา ปสนฺนธมฺโม 
ประเภทปก อ่อน
กระดาษ ธรรมดา
พิมพ์ครั้งที่ 5
ปีที่พิมพ์ พ.ศ.2527
สำนักพิมพ์ มูลนิธิโกมล คีมทอง
จำนวนหน้า 208 หน้า
ขนาด 125x185 มม.
สภาพหนังสือ:ปกมอมแมม ถลอก ยับ ตามภาพ , ใบรองปก-หลังปก เป็นจ้ำเหลือง-น้ำตาลกระจายทั่วแผ่น , กระดาษเหลืองตามขอบและเป็นจ้ำเหลืองประปราย มีรอยเปื้อนคราบน้ำตามขอบเล็กน้อยบางหน้า , สันหนังสือเหลือง และเป็นจุดเหลืองประปราย
 
รายละเอียดเพิ่มเติม:
ศาสตร์แห่งการดำเนินชีวิต เป็นข้อเขียนของฝรั่ง ซึ่งหันมาสนใจพุทธวิธี จนนำพุทธธรรมประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตของเขา แล้วเขียนวิธีดำเนินชีวิตแบบชาวพุทธให้เป็นที่รู้จักกัน เพื่อแพร่หลายออกไปในหมู่ชาวอัษฎงคตด้วยกัน โดยให้คำแนะนำวิธีปฏิบัติธรรมอย่างสมัยใหม่เป็นเดือน ๆ ไป แต่โดยที่ชาวไทยในปัจจุบัน ได้รับอิทธพลจากวิถีชีวิตแบบตะวันตกมากขึ้นทุกทีแล้ว เรี่องที่เขียนสู่ฝรั่งด้วยกันอ่าน จึงมีผลพลายได้ เป็นที่ถูกใจคนไทยรุ่นใหม่ด้วยเช่นกัน หากการเห็นตามฝรั่งอย่างนี้เป็นการกลับไปหาพุทธวิธีตามหลักจิตวิทยาดั้งเดิมของขาวเรา ย่อมช่วยให้เกิดความบริสุทธิ์ สะอาด กว้างขวาง(ไม่คับแคบ) รู้เท่าทันตนเองและผู้อื่น อย่างอิสระ สมภาคภูมิแห่งความเป็นคน อย่างเป็นมนุษย์ที่แท้ ซึ่งไม่มีขีดขั้นเป็นตะวันออกตะวันตก...