ร้านหนังสือเก่า สยามบุ๊คดอทเน็ต Siambook.net : The Name for Quality Usedbooks ร้านสุหนังสือเก่า , ร้านหนังสือมือสอง , ร้านหนังสือหายาก , ร้านหนังสือออนไลน์ , มานี มานะ , สามเกลอ , รับซื้อหนังสือ ให้ราคายุติธรรม

ใต้ร่มกาสาวพัสตร์

SOLD OUT
฿59.00
ผู้เขียนใช้หลักฐานและเค้าโครงตามพระไตรปิฏก และอรรถกถาฝ่ายเราทั้งหมด คงเลียนแบบวิธีใช้สำนวนและวิธีเชื่อมความจาก The Pilgrim Kamanita ผลงานของ สุชีโว ภิกขุ (สุชีพ ปุญญานุภาพ)
เหลือ 1 ชิ้น
  • หมวดหมู่ : ปรัชญา,ศาสนา
  • รหัสสินค้า : 047259

รายละเอียดสินค้า ใต้ร่มกาสาวพัสตร์

ผลงานของ สุชีโว ภิกขุ (สุชีพ ปุญญานุภาพ)
ประเภทปก อ่อน
กระดาษ ธรรมดา
พิมพ์ครั้งที่ 6
ปีที่พิมพ์ พ.ศ.2493
จัดพิมพ์โดย สภาการศึกษา มหามกุฏราชวิทยาลัย
จำนวนหน้า 183 หน้า
ขนาด 130x185 มม.
สภาพหนังสือ:ปกมอมแมม มีรอยถลอก ยับ เล็กน้อยตามภาพ สันปกถลอกลอกเล็กน้อย , กระดาษเหลืองตามขอบ และ เป็นจ้ำเหลืองประปราย มีรอยขีดเส้นใต้ด้วยปากกาบางหน้า , สันหนังสือเหลือง และเป็นจุดเหลืองประปราย 
 
รายละเอียดเพิ่มเติม:
หนังสือใต้ร่มกาสาวพัสตร์นี้ พระมหาบุญรอดสุชีโว ป.๙ เจ้าหน้าที่หนังสือธรรมจักษุโดยฉะเพาะได้เรียบเรียงขึ้น เพื่อนำลงในหนังสือธรรมจักษุเป็นตอน ๆ หนังสือนี้ผู้เรียบเรียงมุ่งแสดงหนักไปในทางธรรมะ จึงมีข้อปฏิบัติที่เป็นทิฏฐิธัมมิกัตถะน้อย มีสัมปรายิกัตถะและปรมัตถะมาก 
ผู้เขียนใช้หลักฐานและเค้าโครงตามพระไตรปิฏก และอรรถกถาฝ่ายเราทั้งหมด คงเลียนแบบวิธีใช้สำนวนและวิธีเชื่อมความจาก The Pilgrim Kamanita หรือ กามนิตผู้จาริกแสวงบุญ เพื่อให้เรื่องและธรรมะเดินได้ตามต้องการ
/* Products stats */