ร้านหนังสือเก่า สยามบุ๊คดอทเน็ต Siambook.net : The Name for Quality Usedbooks ร้านสุหนังสือเก่า , ร้านหนังสือมือสอง , ร้านหนังสือหายาก , ร้านหนังสือออนไลน์ , มานี มานะ , สามเกลอ , รับซื้อหนังสือ ให้ราคายุติธรรม

สาส์นสมเด็จภาค41 อนุสรณ์ นายแสง เวชชาชีวะ *หนังสือชำรุด*

SOLD OUT
ลายพระหัตถ์ สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ และ สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพ ปกอ่อน กระดาษธรรมดา พิมพ์เป็นอนุสรณ์ในงานฌาปนกิจศพ นายแสง เวชชาชีวะ พ.ศ.2501 ขนาด 173x235 มม. หนา 121 หน้า***หนังสื
เหลือ 0 ชิ้น
ซื้อเลย
หยิบลงตะกร้า
  • หมวดหมู่ : -หนังสือดี100เล่มที่คนไทยควรอ่าน,หนังสือดีร้อยเล่ม
  • รหัสสินค้า : 004936

รายละเอียดสินค้า สาส์นสมเด็จภาค41 อนุสรณ์ นายแสง เวชชาชีวะ *หนังสือชำรุด*

ลายพระหัตถ์ สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ และ สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพ ปกอ่อน กระดาษธรรมดา พิมพ์เป็นอนุสรณ์ในงานฌาปนกิจศพ นายแสง เวชชาชีวะ พ.ศ.2501 ขนาด 173x235 มม. หนา 121 หน้า ***หนังสือชำรุดมีรอยแหว่งที่ขอบๆหนังสือทั้งด้านหน้าและด้านหลังตามภาพแต่ไม่โดนตัวเล่ม,หนังสือห้องสมุดจำหน่ายออกทำให้มีรหัสและรอยตรายางประทับในเล่มหลายแห่ง,หน้าสุดท้ายมีรอยถลอกเล็กน้อย*** "ลายพระหัตถ์ที่ทั้งสองสมเด็จ ได้ทรงมีโต้ตอบกันในบั้นปลายแห่งพระชนมชีพ เมื่อทรงว่างจากภาระทางราชการงานเมืองและทรงพักผ่อนอย่างเงียบ ๆ นั้น ผู้ที่สนใจในแขวงวิชาโบราณคดี,ศิลป,วรรณคดีและการปกครอง ถือว่าเป็นประหนึ่งกุญแจที่จะไขไปสู่ความสว่างในปัญหาต่างๆ ... ได้รับคัดเลือกให้เป็น หนังสือดี 100 ชื่อเรื่องที่คนไทยควรอ่าน หมวดศิลปะ ภาษาและวรรณกรรม วรรณกรรมวิจารณ์"

/* Products stats */