ร้านหนังสือเก่า สยามบุ๊คดอทเน็ต Siambook.net : The Name for Quality Usedbooks ร้านสุหนังสือเก่า , ร้านหนังสือมือสอง , ร้านหนังสือหายาก , ร้านหนังสือออนไลน์ , มานี มานะ , สามเกลอ , รับซื้อหนังสือ ให้ราคายุติธรรม

สาส์นสมเด็จภาค42

SOLD OUT
฿75.00
ลายพระหัตถ์โต้ตอบ ระหว่าง สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ และ สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพ จัดพิมพ์ปฏิการในวาระที่ได้รับสถาปนาสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะเจ้าคณะรองที่ พระธรรมปัญญาบดี 5 ธันวาคม 2506
เหลือ 0 ชิ้น
  • หมวดหมู่ : -หนังสือดี100เล่มที่คนไทยควรอ่าน,หนังสือดีร้อยเล่ม
  • รหัสสินค้า : 004935

รายละเอียดสินค้า สาส์นสมเด็จภาค42

ลายพระหัตถ์โต้ตอบ ระหว่าง สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ และ สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพ จัดพิมพ์ปฏิการในวาระที่ได้รับสถาปนาสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะเจ้าคณะรองที่ พระธรรมปัญญาบดี 5 ธันวาคม 2506 ปกอ่อน กระดาษธรรมดา หนา 109 หน้า ขนาด 175x235 มม. ***ปกมอมแมมตามภาพ,ปกหน้ามีรอยเขียนรหัสห้องสมุด,หนังสือห้องสมุดจำหน่ายออก,กระดาษเริ่มเหลืองเก่า,หน้าสุดท้ายแหว่งเล็กน้อยจากการฉีกขาดน่าจะเกิดจากเอาซองยืมคืนออก*** "ลายพระหัตถ์ที่ทั้งสองสมเด็จ ได้ทรงมีโต้ตอบกันในบั้นปลายแห่งพระชนมชีพ เมื่อทรงว่างจากภาระทางราชการงานเมืองและทรงพักผ่อนอย่างเงียบ ๆ นั้น ผู้ที่สนใจในแขวงวิชาโบราณคดี,ศิลป,วรรณคดีและการปกครอง ถือว่าเป็นประหนึ่งกุญแจที่จะไขไปสู่ความสว่างในปัญหาต่างๆ ... ได้รับคัดเลือกให้เป็น หนังสือดี 100 ชื่อเรื่องที่คนไทยควรอ่าน หมวดศิลปะ ภาษาและวรรณกรรม วรรณกรรมวิจารณ์"

/* Products stats */