ร้านหนังสือเก่า สยามบุ๊คดอทเน็ต Siambook.net : The Name for Quality Usedbooks ร้านสุหนังสือเก่า , ร้านหนังสือมือสอง , ร้านหนังสือหายาก , ร้านหนังสือออนไลน์ , มานี มานะ , สามเกลอ , รับซื้อหนังสือ ให้ราคายุติธรรม

วิถีทรรศน์ ชุด โลกาภิวัตน์ ลำดับที่ 1 จุดจบรัฐชาติสู่..ชุมชนาธิปไตย

SOLD OUT
฿69
บรรณาธิการโดย พิทยา ว่องกุล
เหลือ 0 ชิ้น
  • หมวดหมู่ : ประวัติศาสตร์,สังคม,การเมือง และ หนังสือต้องห้าม
  • รหัสสินค้า : 047089

รายละเอียดสินค้า วิถีทรรศน์ ชุด โลกาภิวัตน์ ลำดับที่ 1 จุดจบรัฐชาติสู่..ชุมชนาธิปไตย

บรรณาธิการโดย พิทยา ว่องกุล
ประเภทปก อ่อน
กระดาษ ปอนด์
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ พ.ศ.2540
จัดพิมพ์โดย โครงการวิถีทรรศน์ สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย และ มูลนิธิภูมิปัญญา
จำนวนหน้า 272 หน้า
ขนาด 145x210 มม.
สภาพหนังสือ:ปกมีรอยขีดข่วน ถลอก ยับเล็กน้อยตามภาพ , สันหนังสือมอมแมมเล็กน้อยและเป็นจุดเหลืองประปราย , ตัวเล่มสภาพค่อนข้างดี
 
รายละเอียดเพิ่มเติม:
สารบัญ
-บทนำ วิกฤติการเมืองมาจาก...ประชาธิปไตยเสรีนิยมเป็นอวิชชา ?
-การแก้ไขวิกฤตเศรษฐกิจการเมืองในยุคปัจจุบัน.....ศ.เสน่ห์ จามริก
-วาระแห่งชาติ-ประชาธิปไตยไทยสากลวิสัยทรรศน์ของ ดร. ชัยอนันต์ สมุทวณิช.....จุไรรัตน์ แสนใจรักษ์ - วรดุลย์ ตุลารักษ์ เรียบเรียง
-วิกฤติการเมืองก่อนและหลังรัฐธรรมนูญ ดร.เสกสรรค์ ประเสริฐกุล ปาฐกถา.....ยอด สุขพัฒน์ธี เรียบเรียง
-ประชาธิปไตยตรวจสอบในทัศนะของ ธีรยุทธ บุญมี
-อวสานรัฐชาติกับวิกฤติอารยธรรมไทย.....ยุค ศรีอาริยะ
-ฝ่าวิกฤติโลก : วิถีทรรศน์สู่อนาคต.....วรดุลย์ ตุลารักษ์ รายงาน
-ชุมชนาธิปไตย : ประชาธิปไตยทางรอดและการพัฒนายั่งยืน.....พิทยา ว่องกุล
-แนวโน้มรัฐประหารในวิกฤติการเมืองทหารอาจเป็น "ตัวแปร" เปลี่ยนรัฐบาล.....สุรชาติ บำรุงสุข
-การปกครองท้องถิ่น-อบต. : อิทธิพล การครอบงำ และความอ่อนแอที่ฐานสังคม.....ดร.มงคล ด่านธานินทร์
-ประชาสังคมและสิทธิในการไม่เชื่อฟังรัฐของประชาชน.....รศ.ดร.ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร
-จริยธรรมนักการเมือง : ปัญหาสำคัญของระบอบประชาธิปไตย.....ดร.มนตรี เจนวิทย์การ
-การปฏิรูปการเมืองที่แก้ไขปัญหาการซื้อเสียง : ประสบการณ์ของญี่ปุ่น.....รศ.ประเสริฐ จิตติวัฒนพงศ์
-ปัญหาประชาธิปไตยสหรัฐอเมริกาจากหนังสือ "พิพากษาประชาธิปไตย" (Democracy on Trial).....ดร.พิษณุ สุนทรารักษ์
-ปริทรรศน์งานวิจัยและหนังสือ
**ชำระประวัติศาสตร์ฉบับกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 1 ใหม่.....ธรรมเกียรติ กันอริ
**การรวมศูนย์อำนาจที่ส่วนกลาง : ปัญหาสำคัญของการบริหารราชการไทย.....เสริมศักดิ์ คำเหล้า
*คัดลอกข้อมูลจาก http://dl.parliament.go.th/handle/lirt/336630*