ร้านหนังสือเก่า สยามบุ๊คดอทเน็ต Siambook.net : The Name for Quality Usedbooks ร้านสุหนังสือเก่า , ร้านหนังสือมือสอง , ร้านหนังสือหายาก , ร้านหนังสือออนไลน์ , มานี มานะ , สามเกลอ , รับซื้อหนังสือ ให้ราคายุติธรรม

แถลงงานประวัติศาสตร์ เอกสารโบราณคดี ปีที่7 เล่ม1 เดือน มกราคม 2516

SOLD OUT
แถลงงานรายคาบ 4 เดือน ของ คณะกรรมการชำระประวัติศาสตร์ไทยและคณะกรรมการจัดพิมพ์เอกสารทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และโบราณคดี มีนายฉันทิชย์ กระแสสินธุ์ เป็นบรรณาธิการ
เหลือ 1 ชิ้น
ซื้อเลย
หยิบลงตะกร้า
  • หมวดหมู่ : นิยตสาร,วารสาร,จุลสาร
  • รหัสสินค้า : 046843

รายละเอียดสินค้า แถลงงานประวัติศาสตร์ เอกสารโบราณคดี ปีที่7 เล่ม1 เดือน มกราคม 2516

ประเภทปก อ่อน
กระดาษ ธรรมดา
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ พ.ศ.2516
จัดพิมพ์โดย สำนักนายกรัฐมนตรี
จำนวนหน้า 94 หน้า
ขนาด 190x260 มม.
สภาพหนังสือ:ปกมอมแมม มีรอยถลอก ยับ เล็กน้อย มีลายเซ็นต์เจ้าของเดิมตามภาพ , ใบรองปก-หลังปก เป็นจ้ำเหลืองประปราย หน้าสารบัญมีลายเซ็นต์เจ้าของเดิม , กระดาษเหลืองตามขอบ และ เป็นจ้ำเหลืองประปราย , สันหนังสือเหลือง และเป็นจุดเหลืองประปราย
 
รายละเอียดเพิ่มเติม:
แถลงงานประวัติศาสตร์ เอกสารโบราณคดี เป็นแถลงงานรายคาบ 4 เดือน ของ คณะกรรมการชำระประวัติศาสตร์ไทยและคณะกรรมการจัดพิมพ์เอกสารทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และโบราณคดี มีนายฉันทิชย์ กระแสสินธุ์ เป็นบรรณาธิการ และ นายตรี อมาตยกุล , นายประเสริฐ ณ นคร , นายปรีดา ศรีชลาลัย , นายสถิตย์ เสมานิล ฯลฯ เป็นผู้ช่วยบรรณาธิการ
เรื่องในเล่ม
-เรื่องไทยในพงศาวดารและประวัติศาสตร์เขมร โดย นายทองสืบ ศุภะมาร์ค
-ประวัติศาสตร์สมัยรัตนโกสินทร์ โดย ม.ร.ว.แสงโสม เกษมศรี , นางวิมล พงศ์พิพัฒน์
-เอกสารไทยในต่างประเทศ  โดย พลตำรวจจัตวา ม.ล.มานิจ ชุมสาย
-สมเด็พระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรสกับการศึกษา โดย ศาสตราจารย์สุกิจ นิมมานเหมินทร์
-ประติมากรรมเทพผู้รักษาทิศซึ่งเพิ่งค้นพบที่ปราสาทพนมรุ้ง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยศาสตราจารย์ หม่อมเจ้าสุภัทรดิศ ดิศกุล
-ท้ายสมุด โดย นายฉันทิชย์ กระแสสินธุ์
/* Products stats */