ร้านหนังสือเก่า สยามบุ๊คดอทเน็ต Siambook.net : The Name for Quality Usedbooks ร้านสุหนังสือเก่า , ร้านหนังสือมือสอง , ร้านหนังสือหายาก , ร้านหนังสือออนไลน์ , มานี มานะ , สามเกลอ , รับซื้อหนังสือ ให้ราคายุติธรรม

ทางสายกลางของการศึกษาไทย ศึกษาศาสตร์ปริทัศน์ (ฉบับพิเศษ) ปีที 4 ฉบับที่ 1

SOLD OUT
฿100.00
ท้ายเล่ม มีบรรณนิทัศน์ รวบรวมผลงานเกี่ยวกับการศึกษาของท่านเจ้าคุณประยุทธ์ ทั้งภาษาไทย-อังกฤษพร้อมสรุปเนื้อหาย่อรวม 46 เรื่อง ผลงานของ พระราชวรมุนี (ประยุทธ์ ปยุตฺโต)
เหลือ 0 ชิ้น
  • หมวดหมู่ : หนังสือที่ระลึกในโอกาสต่างๆ
  • รหัสสินค้า : 045065

รายละเอียดสินค้า ทางสายกลางของการศึกษาไทย ศึกษาศาสตร์ปริทัศน์ (ฉบับพิเศษ) ปีที 4 ฉบับที่ 1

ผลงานของ พระราชวรมุนี (ประยุทธ์ ปยุตฺโต)
ประเภทปก แข็ง พร้อมใบหุ้มปก
กระดาษ ปอนด์
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ พ.ศ.2530
จัดพิมพ์โดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เนื่องในโอกาสถวายปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (ศึกษาศาสตร์-การสอน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ.2530
จำนวนหน้า 263 หน้า
ขนาด 155x210 มม.
สภาพหนังสือ:ใบหุ้มปก มีรอยถลอก ยับ เล็กน้อย ตามภาพ , สันหนังสือเป็นจุดเหลืองประปราย , ตัวเล่มภายในสภาพดี
 
รายละเอียดเพิ่มเติม:
ท้ายเล่ม มีบรรณนิทัศน์ รวบรวมผลงานเกี่ยวกับการศึกษาของท่านเจ้าคุณประยุทธ์ ทั้งภาษาไทย-อังกฤษพร้อมสรุปเนื้อหาย่อรวม 46 เรื่อง
/* Products stats */