ร้านหนังสือเก่า สยามบุ๊คดอทเน็ต Siambook.net : The Name for Quality Usedbooks ร้านสุหนังสือเก่า , ร้านหนังสือมือสอง , ร้านหนังสือหายาก , ร้านหนังสือออนไลน์ , มานี มานะ , สามเกลอ , รับซื้อหนังสือ ให้ราคายุติธรรม

แบบเรียนภาษาไทยเล่ม3ชั้นประถมปีที่5

SOLD OUT
฿175.00
กองตำรา กรมวิชาการ ได้มอบหมายให้นางสาวบุญเจือ องคประดิษฐ์ เป็นผู้จัดทำ และผู้ช่วยอีก 7 ท่าน และได้รับอนุญาตให้เป็นแบบเรียนตั้งแต่ปี 2502
เหลือ 0 ชิ้น
  • หมวดหมู่ : มานี มานะ,แบบเรียนเก่า,นิทานร้อยบรรทัด,แบบเรียน
  • รหัสสินค้า : 043011

รายละเอียดสินค้า แบบเรียนภาษาไทยเล่ม3ชั้นประถมปีที่5

ผลงานของ นักวิชาการ 8 ท่าน
ประเภทปก ปกอ่อน
กระดาษ ธรรมดา
พิมพ์ครั้งที่ 20
ปีที่พิมพ์ พ.ศ.2522
จัดพิมพ์โดย องค์การค้าของคุรุสภา
จำนวนหน้า 309 หน้า
ขนาด 150x210 มม.
สภาพหนังสือ:ปกยับ ถลอก เล็กน้อย มีรหัสหนังสือแปะที่ขอบด้านล่าง ตามภาพ,กระดาษเหลืองตามขอบ ,สันหนังสือเหลือง , โดยรวมสภาพค่อนข้างดี
 
รายละเอียดเพิ่มเติม:
กองตำรา กรมวิชาการ ได้มอบหมายให้นางสาวบุญเจือ องคประดิษฐ์ เป็นผู้จัดทำ และผู้ช่วยอีก 7 ท่าน และได้รับอนุญาตให้เป็นแบบเรียนตั้งแต่ปี 2502
แบบเรียนภาษาไทยชุดนี้ จัดทำไปในแนวเดียวกัน กล่าวคือคัดเลือกความเรียง นิทาน ตลอดจนคำประพันธ์บางตอนบางเรื่องมารวมไว้ในที่เดียวกัน เรื่องส่วนมากแต่ละเรื่องประกอบด้วย คำนำ เนื้อเรื่อง คำอธิบายศัพท์ และกิจกรรม สำหรับกิจกรรมต่าง ๆ ในแบบเรียนนี้ เป็นเพียงตัวอย่างพอเป็นแนวทางช่วยครูในการสอนเท่านั้น ครูอาจพิจารณาดัดแปลงตามความเหมาะสม ตามแก่กาลเทศะและความสะดวก
อนึ่ง นอกจากจะเป็นแบบเรียนสำหรับเรียนรู้เรื่องราว และวรรณคดีบางเรื่องของไทย อันจะช่วยเพาะนิสัยให้รักการอ่านมากขึ้นแล้ว ยังมุ่งหมายจะให้ช่วยส่งเสริมการสอนคัด เรียงความ ย่อความ ตลอดจนหลักภาษา การเขียน และการอ่านออกเสียงให้ถูกต้องอีกด้วย...คำแนะนำในการใช้แบบเรียน โดยคณะกรรมการดำเนินการปรับปรุงหนังสือภาษาไทย
เนื้อหาตามสารบาญ
-พุทธานุภาพ / พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
-กระเช้าสีดา / พระสารประเสริฐ
-ฉุยฉาย / สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์
-สักวา / พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงบดินทรไพศาลโสภณ
-ศรีปราชญ์ / ขุนสุนทรภาษิต
-สวนสัตว์ / หม่อมราโชทัย
-กราวกีฬา / เจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี
-วัวหายล้อมคอก / พระยาสีหราชฤทธิไกร
-แม่จ๋า / เจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี
-มิตร / พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
-นิทานเรื่องเลี้ยงเด็ก / สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ
-ไกรทองตอนพิฆาตจระเข้ / พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์
-พระราชดำรัสในงานบวงสรวงสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ สถูป ตำบลดอนเจดีย์ / พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
-พวกเราชาวไทย / พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
-ย่ำทุ่ม-ยามโมง / สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ
-ศึกถลาง / พระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ
-สังข์ทอง / พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
-สามัคคี / สมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณวงศ์
-สามัคคีชุมนุม / เจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี