ร้านหนังสือเก่า สยามบุ๊คดอทเน็ต Siambook.net : The Name for Quality Usedbooks ร้านสุหนังสือเก่า , ร้านหนังสือมือสอง , ร้านหนังสือหายาก , ร้านหนังสือออนไลน์ , มานี มานะ , สามเกลอ , รับซื้อหนังสือ ให้ราคายุติธรรม

ประวัติวรรณคดีไทย สำหรับนักศึกษา

SOLD OUT
฿225.00
หลักแห่งวรรณคดี และ ประวัติวรรณคดีไทย ผลงานของ เปลื้อง ณ นคร
เหลือ 1 ชิ้น
  • หมวดหมู่ : กฎหมาย,พจนานุกรม,สารานุกรม,หนังสืออ้างอิง,คู่มือฯล
  • รหัสสินค้า : 041377

รายละเอียดสินค้า ประวัติวรรณคดีไทย สำหรับนักศึกษา

ผลงานของ เปลื้อง ณ นคร
ประเภทปก แข็ง
กระดาษ ธรรมดา
พิมพ์ครั้งที่ 5
ปีที่พิมพ์ พ.ศ.2510
สำนักพิมพ์ ไทยวัฒนาพานิช
จำนวนหน้า 467 หน้า พร้อมภาพประกอบบนกระดาษอาร์ตมัน
ขนาด 200x265 มม.
สภาพหนังสือ:ปกมีรอยด่าง ตามภาพ , ใบรองปกมีลายเซ็นต์เจ้าของเดิม , กระดาษเหลืองตามขอบและเป็นจ้ำเหลืองประปราย ครึ่งหลังของเล่มมีรอยเปื้อนคราบน้ำที่ขอบด้านบน และมีรอยมากที่ใบรองปกหลัง แต่กระดาษไม่ติดกันเปิดอ่านได้ทุกหน้า , สันหนังสือเหลือง และเป็นจุดเหลืองประปราย 
 
รายละเอียดเพิ่มเติม:
สารบาญ
-หลักแห่งวรรณคดี
บทที่ 1 วรรณคดีประเภทต่างๆ
บทที่ 2 การศึกษาวรรณคดีและการวิจารณ์
-ประวัติวรรณคดีไทย
บทที่ 1 สมัยสุโขทัย
บทที่ 2 สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนต้น
บทที่ 3 สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
บทที่ 4 สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย
บทที่ 5 สมัยกรุงธนบุรี
บทที่ 6 ยุคกรุงรัตนโกสินทร์ สมัยพุทธยอดฟ้า
บทที่ 7 สมัยพุทธเลิศหล้า
บทที่ 8 สมัยสมเด็จพระนั่งเกล้าฯ-สมเด็จพระจอมเกล้าฯ
บทพิเศษ วรรณคดีภายหลังรัชกาลที่4
การตั้งโรงเรียน , โบราณคดีสยาม , วรรณคดีสโมสร , หนังสือพิมพ์ , หอสมุดทางพจนานุกรม , พงศาวดารจีน , นาฏวรรณคดี , งานของมิชชันนารี
-พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
-พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย)
-ต.ว.ส. วัณณาโภ
-สมเด็จฯเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์
-พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์
-หลวงธรรมาภิมณฑ์ (ถึก)
-พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
-สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ
-พระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ
-เจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี (สนั่น เทพหัสดิน ณ อยุธยา)
-พระยาศรีสุทรโวหาร (ผัน สาลักษณ์)
-นายชิต บุรทัต
-พระยาอุปกิตศิลปสาร (นิ่ม กาญจนาชีวะ)
-พระสารประเสริฐ (ตรี นาคะประทีป
-ตัวอย่างบทวรรณกรรมต่าง ๆ