ร้านหนังสือเก่า สยามบุ๊คดอทเน็ต Siambook.net : The Name for Quality Usedbooks ร้านสุหนังสือเก่า , ร้านหนังสือมือสอง , ร้านหนังสือหายาก , ร้านหนังสือออนไลน์ , มานี มานะ , สามเกลอ , รับซื้อหนังสือ ให้ราคายุติธรรม

แบบเรียนภาษาไทยเล่ม2ชั้นประถมปีที่4

SOLD OUT
฿150.00
ผลงานของ นักวิชาการ 5 ท่าน
เหลือ 0 ชิ้น
  • หมวดหมู่ : มานี มานะ,แบบเรียนเก่า,นิทานร้อยบรรทัด,แบบเรียน
  • รหัสสินค้า : 040495

รายละเอียดสินค้า แบบเรียนภาษาไทยเล่ม2ชั้นประถมปีที่4

ผลงานของ นักวิชาการ 5 ท่าน
ประเภทปก ปกอ่อน
กระดาษ ธรรมดา
พิมพ์ครั้งที่ - (ฉบับแจกนักเรียนยืมเรียน)
ปีที่พิมพ์ พ.ศ.2519
จัดพิมพ์โดย องค์การค้าของคุรุสภา
จำนวนหน้า 137 หน้า
ขนาด 140x210 มม.
สภาพหนังสือ:ปกยับ ถลอก เล็กน้อยตามภาพ,กระดาษเหลืองตามขอบ เป็นจ้ำเหลืองประปราย และมีรอยยับเล็กน้อยบางหน้า ,สันหนังสือเหลือง , ตัวเล่มสภาพค่อนข้างดี
 
รายละเอียดเพิ่มเติม:
กองตำรา กรมวิชาการ ได้มอบหมายให้บุคคลดังมีรายนามต่อไปนี้เป็นผู้จัดทำ คือ
1.นางแม้นมาส ชวลิต
2.น.ส.ดีเลิศ โปตระนันทน์
3.นางวิบูลเพ็ญ ชัยปาณี
4.นางบุญสม ชาติกานนท์
5.นางรัญจวน อินทรกำแหง
และได้อนุญาตให้ใช้เป็นแบบเรียนได้ ตั้งแต่ พ.ศ.2501
แบบเรียนภาษาไทยชุดนี้ จัดทำไปในแนวเดียวกัน กล่าวคือคัดเลือกความเรียง นิทาน ตลอดจนคำประพันธ์บางตอนบางเรื่องมารวมไว้ในที่เดียวกัน เรื่องส่วนมากแต่ละเรื่องประกอบด้วย คำนำ เนื้อเรื่อง คำอธิบายศัพท์ และกิจกรรม สำหรับกิจกรรมต่าง ๆ ในแบบเรียนนี้ เป็นเพียงตัวอย่างพอเป็นแนวทางช่วยครูในการสอนเท่านั้น ครูอาจพิจารณาดัดแปลงตามความเหมาะสม ตามแก่กาลเทศะและความสะดวก
อนึ่ง นอกจากจะเป็นแบบเรียนสำหรับเรียนรู้เรื่องราว และวรรณคดีบางเรื่องของไทย อันจะช่วยเพาะนิสัยให้รักการอ่านมากขึ้นแล้ว ยังมุ่งหมายจะให้ช่วยส่งเสริมการสอนคัด เรียงความ ย่อความ ตลอดจนหลักภาษา การเขียน และการอ่านออกเสียงให้ถูกต้องอีกด้วย...คำแนะนำในการใช้แบบเรียน โดยคณะกรรมการดำเนินการปรับปรุงหนังสือภาษาไทย
เนื้อหาประกอบด้วย
1.สยามานุสสติ
2.ความกรุณาปราณี
3.พระปฐมเจดีย์
4.พลายแก้วบวชเณร
5.มะกะโท
6.พระแก้วมรกต
7.เพลงพวงมาลัย
8.ทีฆาวุกุมาร
9.ลูกน้อยหอยสังข์
10.หญิงหม้ายกับบุตร
11.ข้าหน่อยแม่นางกอยเอย
12.นายเถื่อนเป็นายเมือง
13.เกาะผีเสื้อ
14.นายสุดจินดา
15.โมกขศักดิ์
16.พระพุทธบาท
/* Products stats */