ร้านหนังสือเก่า สยามบุ๊คดอทเน็ต Siambook.net : The Name for Quality Usedbooks ร้านสุหนังสือเก่า , ร้านหนังสือมือสอง , ร้านหนังสือหายาก , ร้านหนังสือออนไลน์ , มานี มานะ , สามเกลอ , รับซื้อหนังสือ ให้ราคายุติธรรม

ประมวลเกียรติคุณ สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (เจริญ ญาณวรเถร)

SOLD OUT
฿99.00
***สันหนังสือมีรอยเขียนชื่อเรื่องด้วยปากกา,ปกมอมแมมตามภาพ,ตัวเล่มด้านหลังมีรอยโดนแมลงเจาะเป็นรูหลายรู***รวมรวมโดย อธึก สวัสดีมงคล ปกแข็ง กระดาษปอนด์ พร้อมภาพประกอบขาวดำ หนา 248 หน้าโดย ยุวพุทธิกสม
เหลือ 0 ชิ้น
  • หมวดหมู่ : หนังสือที่ระลึกงานพระบรมศพ , พระศพ , ศพบุคคลต่างๆ
  • รหัสสินค้า : 004164

รายละเอียดสินค้า ประมวลเกียรติคุณ สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (เจริญ ญาณวรเถร)

***สันหนังสือมีรอยเขียนชื่อเรื่องด้วยปากกา,ปกมอมแมมตามภาพ,ตัวเล่มด้านหลังมีรอยโดนแมลงเจาะเป็นรูหลายรู***

รวมรวมโดย อธึก สวัสดีมงคล ปกแข็ง กระดาษปอนด์ พร้อมภาพประกอบขาวดำ หนา 248 หน้า โดย ยุวพุทธิกสมาคมชลบุรีในพระสังฆราชูปถัมภ์

"เป็นหนังสือที่ประมวลเกียรติคุณสมเด็จฯ โดยการรวบรวมข้อเขียนเกี่ยวกับท่านเจ้าประคุณสมเด็จฯ จากบรรดาศิษยานุศิษย์และผู้ที่เคารพนับถือพิมพ์เป็นเล่มเพื่อให้อนุชนรุ่นหลังจะได้ทราบและศึกษาชีวประวัติและเกียรติคุณอันสูงส่งของท่าน สารบัญชีเรื่องอาทิ
-สมเด็จฯเทศน์ปีนัง / สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพ
-รอยธรรมของสมเด็จฯ / สุชีพ ปุญญานุภาพ
-สังฆโสภณคาถา / สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (วาสน) วัดราชบพิธ พระนคร
-สมเด็จฯในความรู้สึกของข้าพเจ้า / พุทฺธทาส อินฺปญฺโญ
-ประวัติและผลงานส่วนหนึ่งของสมเด็จ ....