ร้านหนังสือเก่า สยามบุ๊คดอทเน็ต Siambook.net : The Name for Quality Usedbooks ร้านสุหนังสือเก่า , ร้านหนังสือมือสอง , ร้านหนังสือหายาก , ร้านหนังสือออนไลน์ , มานี มานะ , สามเกลอ , รับซื้อหนังสือ ให้ราคายุติธรรม

สารานุกรมวิทยาศาสตร์


SOLD OUT
ของ สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์พิมพ์ครั้งที่ 2 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2515 ปกแข็ง กระดาษธรรมดา พร้อมภาพประกอบสีและขาวดำจำนวนมากพิมพ์ที่ สนพ.ไทยวัฒนาพานิช หนา 306 หน้าขนาดใหญ่ 22
เหลือ 0 ชิ้น
ซื้อเลย
หยิบลงตะกร้า
  • หมวดหมู่ : กฎหมาย,พจนานุกรม,สารานุกรม,หนังสืออ้างอิง,คู่มือฯล
  • รหัสสินค้า : 004110

รายละเอียดสินค้า สารานุกรมวิทยาศาสตร์

ของ สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ พิมพ์ครั้งที่ 2 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2515 ปกแข็ง กระดาษธรรมดา พร้อมภาพประกอบสีและขาวดำจำนวนมาก พิมพ์ที่ สนพ.ไทยวัฒนาพานิช หนา 306 หน้า ขนาดใหญ่ 220x295 มม.

**ปกมอมแมมและมีรอยถลอกบริเวณสันตามภาพและมีรอยขีดข่วนเล็กน้อย,กระดาษเริ่มเหลืองตามขอบ,ใบรองปกมีลายเซ็นต์เจ้าของเดิมอยู่**

"ได้เรียบเรียงขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อปี 2508 จากต้นฉบับภาษาอังกฤษ โดยอาศัยทุนอุดหนุนจากมูลนิธิเอเชีย โดยมีรายนาม คณะผู้จัดทำ มีรายชื่อบางส่วนดังนี้
ศ.สุกิจ นิมมานเหมินท์ , อ.แม้นมาส ชวลิต , ศ.กสิน สุวตะพันธุ์ , ศ.ดร.ระวี ภาวิไล , ศ.ดร.สิปปนนท์ เกตุทัต , ศ.ดร.เพ็ง โสมนะพันธุ์ ฯลฯ..."