ร้านหนังสือเก่า สยามบุ๊คดอทเน็ต Siambook.net : The Name for Quality Usedbooks ร้านสุหนังสือเก่า , ร้านหนังสือมือสอง , ร้านหนังสือหายาก , ร้านหนังสือออนไลน์ , มานี มานะ , สามเกลอ , รับซื้อหนังสือ ให้ราคายุติธรรม

ประวัติวัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหาร

SOLD OUT
฿150.00
พิมพ์เป็นอนุสรณียะและธรรมทาน ในงานบำเพ็ญกุศลครบรอบปีที่7แห่งวันสิ้นพระชนม์ของ สมเด็จพระสังฆราช (อุฏฐายีมหาเถระ) ผลงานของ นายทองสืบ ศุภะมาร์ค
เหลือ 1 ชิ้น
  • หมวดหมู่ : หนังสือที่ระลึกในโอกาสต่างๆ
  • รหัสสินค้า : 038243

รายละเอียดสินค้า ประวัติวัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหาร

ผลงานของ นายทองสืบ ศุภะมาร์ค
ประเภทปก อ่อน
กระดาษ ปอนด์
พิมพ์ครั้งที่ 2
ปีที่พิมพ์ พ.ศ.2521
พิมพ์เป็นอนุสรณียะและธรรมทาน ในงานบำเพ็ญกุศลครบรอบปีที่7แห่งวันสิ้นพระชนม์ของ สมเด็จพระสังฆราช (อุฏฐายีมหาเถระ) วันที่ 18 ธันวาคม 2521
จำนวนหน้า ประมาณ 180 หน้า
ขนาด 165x235 มม.
สภาพหนังสือ:ปกมอมแมม ถลอก ยับ มีรอยเปื้อนเล็กน้อยตามภาพ , ใบรองปก-หลังปก เป็นจ้ำเหลืองประปราย  , กระดาษเหลืองตามขอบ และ เป็นจ้ำเหลืองประปราย , สันหนังสือเหลือง และเป็นจุดเหลืองประปราย , ตัวเล่มภายในสภาพค่อนข้างดี
 
รายละเอียดเพิ่มเติม:
วัดมกุฏกษัตริยาราม ราชวรวิหาร เป็นพระอารามหลวงที่ตั้งมาครบ 100 ปี จึงกำหนดงานฉลองในวันที่ 18 มกราคม พ.ศ.2511 ซึ่งตรงกับวันที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าฯ มีพระบรมราชโองการประกาศให้เรียกชื่อ วัดมกุฏกษัตริยาราม แทนชื่อ วัดพระนามบัญญัติ ที่ใช้เรียกมาชั่วคราว
ในอภิลักขิตกาลนี้ ทางวัดได้ก่อสร้างปฏิสังขรณ์ปูชนียสถานและถาวรวัตถุที่สำคัญหลายอย่าง ดังปรากฎในหนังสือนี้ ได้สร้าพระพุทธรูปวชิรมงกุฏขึ้นสำหรับสักการบูชา และพิมพ์ประวัติของวัด เรียบเรียงโดย นายทองสืบ ศุภะมาร์ค ประกอบด้วยเรื่อง ตามสารบัญอาทิ
ข้อความเบื้องต้น,สร้างวัด,แบบแปลน,พระราชทานวิสุงคามสีมา,การปลูกต้นไม้,การก่อสร้างคณะนอก,การก่อสร้างเสนาสนะ ฯลฯ
และสารบัญรูป อาทิ
พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าฯ,รูปด้านหน้าวัด,รูปพระวิหาร,รูปพระประธานในพระวิหาร,รูปพระตำหนักเดิม , รูปพระพุทธวชิรมงกุฎ 9 นิ้วและ 7 นิ้ว , รูปพัดรองในงานฉลองวัด ฯลฯ
อนึ่ง ประวัติของวัดมกุฏกษัตริยารามนี้นั้น ท่านเจ้าคุณพระศาสนโศภณ (จตฺตสลฺโล แจ่ม) ได้เคยมอบให้เจ้าคุณพระธรรมกิจจานุการี (กิจฺจการี ผัน) ครั้งยังเป็นพระครูปลัดอรรถจริยานุกิจ เป็นผู้เรียบเรียงและพิมพ์ขึ้นแจกในคราวฉลองปูชนียสถานที่ปฏิสังขรณ์ และเสนาสนะที่สร้างขึ้นใหม่เมื่อ พ.ศ.2478 ครั้งหนึ่งแล้ว ส่วนประวัติต่อจากนั้นมาจนถึงบัดนี้อีก 32 ปียังไม่ได้รวบรวมเข้าเป็นเล่ม ในโอกาสนี้ จึงมอบให้นายทองสืบ ศุภะมาร์ค ศิษย์เก่าของวัดนี้เป็นผู้เรียบเรียงเพิ่มเติมขึ้นใหม่ตั้งแต่ต้นจนถึงปัจจุบัน