ร้านหนังสือเก่า สยามบุ๊คดอทเน็ต Siambook.net : The Name for Quality Usedbooks ร้านสุหนังสือเก่า , ร้านหนังสือมือสอง , ร้านหนังสือหายาก , ร้านหนังสือออนไลน์ , มานี มานะ , สามเกลอ , รับซื้อหนังสือ ให้ราคายุติธรรม

พระประวัติและพระกรณียกิจ จอมพลเรือสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์ กรมพระนครสวรรค์ฯ

SOLD OUT
฿50.00
พระประวัติและพระกรณียกิจ จอมพลเรือสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์ กรมพระนครสวรรค์ฯ กองทัพเรือ จัดพิมพ์เป็นที่ระลึก เนื่องในวโรกาสที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
เหลือ 0 ชิ้น
  • หมวดหมู่ : พระราชประวัติ,พระประวัติ,ชีวประวัติ
  • รหัสสินค้า : 003742

รายละเอียดสินค้า พระประวัติและพระกรณียกิจ จอมพลเรือสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์ กรมพระนครสวรรค์ฯ

พระประวัติและพระกรณียกิจ จอมพลเรือสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์ กรมพระนครสวรรค์ฯ กองทัพเรือ จัดพิมพ์เป็นที่ระลึก เนื่องในวโรกาสที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พลเรือเอก สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ทรงประกอบพิธีเปิดพระอนุสาวรีย์ จอมพลเรือสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต ณ สถาบันวิชาการทหารเรือชั้นสูง ต.ศาลายา กิ่งอ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม วันที่ 22 พฤษภาคม 2538 ปกอ่อน กระดาษปอนด์(บาง) หนา 118 หน้า พร้อมภาพประกอบขาวดำ ***ปกมอมแมมเล็กน้อย,กระดาษเริ่มมีรอยเหลืองเล็กน้อยตามขอบ*** "พระประวัติของ สมเด็จเจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์ พระราชโอรสองค์ที่ 33 ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ฯ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 และ องค์ที่ 2 ใน พระนางเจ้าสุขุมาลมารศรี พระราชเทวี ซึ่งทรงจบการศึกษาเล่าเรียนจากประเทศเยอรมัน รับใช้เบื้องพระยุคลบาท จนถึงรัชสมัย พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยทรงดำรงตำแหน่งสูงยิ่งในสมัยดังกล่าว ก่อนที่จะถูกเชิญเสด็จออกนอกประเทศภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง โดยเสด็จ ประทับที่ เมืองบันดุง ประเทศอินโดนีเซีย จนกระทั่งสิ้นพระชนม์..."

สินค้าที่เกี่ยวข้อง พระประวัติและพระกรณียกิจ จอมพลเรือสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์ กรมพระนครสวรรค์ฯ

/* Products stats */