ร้านหนังสือเก่า สยามบุ๊คดอทเน็ต Siambook.net : The Name for Quality Usedbooks ร้านสุหนังสือเก่า , ร้านหนังสือมือสอง , ร้านหนังสือหายาก , ร้านหนังสือออนไลน์ , มานี มานะ , สามเกลอ , รับซื้อหนังสือ ให้ราคายุติธรรม

พระราชดำรัสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงแถลงพระบรมราชาธิบายแก้ไขการปกครองแผ่นดิน


SOLD OUT
กระทรวงยุติธรรม พิมพ์สนองพระเดชพระคุณ ในโอกาสที่วันพระบรมราชสมภาพครบ 150 ปี กันยายน 2546 ปกอ่อน กระดาษอาร์ต พร้อมภาพประกอบเก่าสีซีเปีย"ได้ตีพิมพ์จากต้นฉบับ ที่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
เหลือ 0 ชิ้น
ซื้อเลย
หยิบลงตะกร้า
  • หมวดหมู่ : หนังสือที่ระลึกในโอกาสต่างๆ
  • รหัสสินค้า : 003495

รายละเอียดสินค้า พระราชดำรัสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงแถลงพระบรมราชาธิบายแก้ไขการปกครองแผ่นดิน

กระทรวงยุติธรรม พิมพ์สนองพระเดชพระคุณ ในโอกาสที่วันพระบรมราชสมภาพครบ 150 ปี กันยายน 2546 ปกอ่อน กระดาษอาร์ต พร้อมภาพประกอบเก่าสีซีเปีย
"ได้ตีพิมพ์จากต้นฉบับ ที่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้พิมพ์พระราชทานแจกเนื่องในงานทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสนองพระเดชพระคุณ พระบาทสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวง ในวันตรงกับเสด็จสวรรคต ที่ 23 ตุลาคม พ.ศ.2470 โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร....
พระราชดำรัสนี้ได้ทรงเรียบเรียงอย่างรอบคอบที่สุด แสดงให้เห็นชัดว่า สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงทรงมีพระปรีชารอบรู้ในทางรัฐประศาสนประเพณีการปกครองของไทยอย่างเก่าเปนอย่างดี และส่วนการประเพณีการปกครองอย่างที่นิยมกันในทวีปยุโรป ก็ได้ทรงศึกษาทรงทราบหลักการโดยตลอด พระราชดำรัสนี้จึงเปนหนังสือที่ให้ความรู้ในทางการปกครองของประเทศสยามเปนอย่างดียิ่ง.บางส่วนจากคำนำ ใน พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว..."