ร้านหนังสือเก่า สยามบุ๊คดอทเน็ต Siambook.net : The Name for Quality Usedbooks ร้านสุหนังสือเก่า , ร้านหนังสือมือสอง , ร้านหนังสือหายาก , ร้านหนังสือออนไลน์ , มานี มานะ , สามเกลอ , รับซื้อหนังสือ ให้ราคายุติธรรม

หนังสืออนุสรณ์ ฯพณฯ จอมพล ป. พิบูลสงคราม

฿0.00
จอมพล จอมพลเรือ จอมพลอากาศแปลก พิบูลสงคราม หรือ จอมพล ป. พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรีของประเทศไทยคนที่ 3 และเป็นนายกรัฐมนตรี ที่มีเวลาดำรงตำแหน่ง รวมกันมากที่สุดของไทย
เหลือ 0 ชิ้น
  • หมวดหมู่ : หนังสือในตู้ส่วนตัว(ไม่ขายครับ)
  • รหัสสินค้า : 035016

รายละเอียดสินค้า หนังสืออนุสรณ์ ฯพณฯ จอมพล ป. พิบูลสงคราม

 

จอมพล จอมพลเรือ จอมพลอากาศแปลก พิบูลสงคราม หรือ จอมพล ป. พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรีของประเทศไทย คนที่ 3 เดิมชื่อ แปลก ขีตตะสังคะ เกิดเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2440 ถึงแก่อสัญกรรม เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2507 เป็นบุตรนายขีด และนางสำอางค์ ขีตตะสังคะ ภริยาคือ ท่านผู้หญิงละเอียด พิบูลสงคราม (เดิมนามสกุล "พันธุ์กระวี") 
จอมพล ป. เป็น นายกรัฐมนตรี ที่มีเวลาดำรงตำแหน่ง รวมกันมากที่สุดของไทย คือ 14 ปี 11 เดือน 18 วัน รวม 8 สมัย ก่อนจะปิดฉากชีวิตทางการเมืองเมื่อวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2500 หลังถูกพลเอกสฤษดิ์ ธนะรัชต์ (ยศขณะนั้น) กระทำการรัฐประหาร ก่อนจะลี้ภัยทางการเมืองที่ประเทศญี่ปุ่นจนกระทั่งถึงแก่อสัญกรรม
อัฐิของจอมพล. ป. พิบูลสงคราม ถูกนำมาบรรจุ ณ วัดพระศรีมหาธาตุ บางเขน พระนคร เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ.2507 เช่นเดียวกับคณะผู้ก่อการเปลี่ยนแปลงการปกครองท่านอื่น ๆ 
หนังสือที่นำมาจัดแสดงคราวนี้ประกอบด้วย
 
เล่ม1 อนุสรณ์ในการบรรจุอัฐิ ฯพณฯ จอมพล ป. พิบูลสงคราม
เนื้อหาเป็นเรื่อง วัฒนธรรมไทยเรื่องการเล่นพื้นเมือง และ ดนตรีไทย
ผลงานของ พ.อ.เสรี ไชยสุต
ประเภทปก อ่อน
กระดาษ ปอนด์
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ พ.ศ.2507
จัดพิมพ์โดย ชาวตติยสตรีวิทยา (โรงเรียนสตรีวิทยา , สตรีวิทยาสมาคม และ สมาคมผู้ปกครองและครูสตรีวิทยา) เพื่อเป็นอนุสรณ์ในการบรรจุอัฐิ ฯพณฯจอมพล ป. พิบูลสงคราม ณ วัดพระศรีมหาธาตุ วันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ.2507
จำนวนหน้าประมาณ 75 หน้า
ขนาด 190x260 มม.
 
เล่ม2 อนุสรณ์ในพิธีบรรจุอัฐิ พณฯท่านจอมพล ป. พิบูลสงคราม
ประเภทปก อ่อน
กระดาษ ปอนด์
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ พ.ศ.2507
จัดพิมพ์โดย คุณปฐม โพธิแก้ว , พ.อ.หลวงบุรกรรมโกวิท และคณะ
จำนวนหน้าประมาณ 75 หน้า
ขนาด 155x215 มม.
 
รายละเอียดเพิ่มเติม:
เรื่องในเล่ม
-อุดมคติประจำใจของ พณฯท่านจอมพล ป. พิบูลสงคราม
-คำนำ
-รูปภาพ
-ประวัติ
-นำเรื่อง
นอกเหนือจากนี้เป็นเรื่องธรรมะจากพระไตรปิฏกแบ่งออกเป็นหัวข้อต่าง ๆ อาทิ
-คำเตือนก่อนตาย
-เกิด-มา ตาย-ไป
-ทำอย่างใดจึงขึ้นสวรรค์
-นรกมีแน่
-สวรรค์มีหรือไม่
-ระบบการเกิดของสิ่งมีชีวิต ฯลฯ
 
 
เล่ม3 กรรมกรกำสรด 
ประเภทปก อ่อน
กระดาษ ปอนด์
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ พ.ศ.2507
กรรมกรไทยพิมพ์เป็นที่ระลึกด้วยความเคารพแด่ จอมพล ป. พิบูลสงคราม ผู้ให้กำเนิด พ.ร.บ.แรงงาน และ วันกรรมกรแห่งชาติ ในงานบรรจุอัฐิ ณ วัดพระศรีมหาธาตุ บางเขน พระนคร วันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ.2507
จำนวนหน้าประมาณ 50 หน้า
ขนาด 155x225 มม.
เล่ม3 กรรมกรกำสรด 
ประเภทปก อ่อน
กระดาษ ปอนด์
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ พ.ศ.2507
กรรมกรไทยพิมพ์เป็นที่ระลึกด้วยความเคารพแด่ จอมพล ป. พิบูลสงคราม ผู้ให้กำเนิด พ.ร.บ.แรงงาน และ วันกรรมกรแห่งชาติ ในงานบรรจุอัฐิ ณ วัดพระศรีมหาธาตุ บางเขน พระนคร วันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ.2507
จำนวนหน้าประมาณ 50 หน้า
ขนาด 155x225 มม.
 
เล่ม4 จอมพล ป. พิบูลสงคราม ในสมณเพศ
บันทึกของ ท่านผู้หญิงละเอียด พิบูลสงคราม
ประเภทปก อ่อน
กระดาษ ปอนด์
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ พ.ศ.2509
จัดพิมพ์ สังข์ และ วิไล พัธโนทัย พิมพ์เป็นอภิวันทนาการด้วยความกตัญญูกตเวที ในวันที่ระลึกครบรอบปีที่ 2 แห่งการอสัญกรรมของ จอมพล ป. พิบูลสงคราม 11 มิถุนายน พ.ศ.2509
จำนวนหน้าประมาณ 100 หน้า พร้อมภาพประกอบพิมพ์สองสีบนกระดาษอาร์ตมัน
ขนาด 175x240 มม.