ร้านหนังสือเก่า สยามบุ๊คดอทเน็ต Siambook.net : The Name for Quality Usedbooks ร้านสุหนังสือเก่า , ร้านหนังสือมือสอง , ร้านหนังสือหายาก , ร้านหนังสือออนไลน์ , มานี มานะ , สามเกลอ , รับซื้อหนังสือ ให้ราคายุติธรรม

หนังสืออนุสรณ์ ศาสตราจารย์ ดร.คุณบรรจบ พันธุเมธา

฿0.00
จัดพิมพ์เป็นอนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ ศาสตราจารย์ ดร.คุณบรรจบ พันธุเมธา ณ เมรุวัดมกุฏกษัตริยาราม วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ.2535
เหลือ 1 ชิ้น
  • หมวดหมู่ : หนังสือในตู้ส่วนตัว(ไม่ขายครับ)
  • รหัสสินค้า : 034071

รายละเอียดสินค้า หนังสืออนุสรณ์ ศาสตราจารย์ ดร.คุณบรรจบ พันธุเมธา

 

ประเภทปก อ่อน
กระดาษ ปอนด์
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ พ.ศ.2525
จัดพิมพ์เป็นอนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ ศาสตราจารย์ ดร.คุณบรรจบ พันธุเมธา ณ เมรุวัดมกุฏกษัตริยาราม วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ.2535
จำนวนหน้าประมาณ 100 หน้า
ขนาด 165x235 มม.
 
รายละเอียดเพิ่มเติม:
ศาสตราจารย์ ดร.คุณบรรจบ พันธุเมธา  (บรรจบ พันธุเมธา) อดีตอาจารย์โรงเรียนสตรีวัดระฆัง , ผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่ โรงเรียนฝึกหัดครูมัธยม (วิทยาลัยครูจันทรเกษม) , อาจารย์พิเสษของภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ศาสตราจารย์ ดร.คุณบรรจบ พันธุเมธา  (บรรจบ พันธุเมธา) ได้รับรางวัลพระเกี้ยวทองคำ ในฐานะผู้เผยแพร่ภาษาไทย จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นสาขาปรัชญาจากสภาวิจัยแห่งชาติ งานเขียนของท่านที่เด่นๆอาทิ กาเลหม่านไต แปลตรงตัวว่า ไปเที่ยวบ้านไท ที่ได้รับคัดเลือกให้เป็น หนังสือดีร้อยเล่มที่คนไทยควรอ่าน ประเภทสารคดี/บทความ (NON FICTION) หมวด สังคมวิทยา, มานุษยวิทยา, ประวัติศาสตร์สังคม , พจนานุกรมเขมร-ไทย ฉบับทุนพระยาอนุมานราชธน , พจนานุกรมมอญ-ไทย ฉบับทุนพระยาอนุมานราชธน ฯลฯ