ร้านหนังสือเก่า สยามบุ๊คดอทเน็ต Siambook.net : The Name for Quality Usedbooks ร้านสุหนังสือเก่า , ร้านหนังสือมือสอง , ร้านหนังสือหายาก , ร้านหนังสือออนไลน์ , มานี มานะ , สามเกลอ , รับซื้อหนังสือ ให้ราคายุติธรรม

พระราชหัตถเลขา พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีไปมากับ สมเด็จพระมหาสมณเจ้าฯ

SOLD OUT
฿500.00
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พิมพ์พระราชทานแจกเนื่องในงานทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสนองพระเดชพระคุณในวันตรงกับวันเสด็จสวรรคต ที่ 23 ตุลาคม พ.ศ.2472
เหลือ 0 ชิ้น
  • หมวดหมู่ : หนังสือที่ระลึกงานพระบรมศพ , พระศพ , ศพบุคคลต่างๆ
  • รหัสสินค้า : 033954

รายละเอียดสินค้า พระราชหัตถเลขา พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีไปมากับ สมเด็จพระมหาสมณเจ้าฯ

พระราชหัตถเลขาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีไปมากับ สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส

ประเภทปก ปกอ่อน
กระดาษ ปรู๊ฟโบราณ
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ พ.ศ.๒๔๗๒
พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่7 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พิมพ์พระราชทานแจกเนื่องในงานทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสนองพระเดชพระคุณในวันตรงกับวันเสด็จสวรรคต ที่ 23 ตุลาคม พ.ศ.2472
พิมพ์ที่โรงพิมพ์ โสภณพิพรรฒธนากร
จำนวนหน้า 249 หน้า
ขนาด 165x245 มม.
สภาพหนังสือ:ปกมีรอยเปื้อน เหลือง เก่า ถลอก ขาด แหว่ง ตามภาพ , ช่วงต้นเล่มมีรอยแหว่งที่ขอบด้านข้างตามภาพ แต่ไม่โดนส่วนเนื้อความ ตัวเล่มมีรอยหนอนเจาะเล็กน้อย กระดาษเหลืองตามขอบ เป็นจ้ำเหลืองประปราย ท้ายเล่มบิ่นแหว่งตามขอบเล็กน้อย , สันหนังสือเหลืองเข้ม และเป็นจุดเหลืองประปราย
 
รายละเอียดเพิ่มเติม:
เนื้อหาในเล่มแบ่งออกเป็นหมวด ๆ ดังนี้
หมวดที่ 1 การเกี่ยวกับพระราชวงศ์ อาทิ
-เรื่องหนังสือสนุกนึก
-ขอประทานโทษ กรมหลวงพิชิตปรีชากร
-เรื่องหนังสือธรรมจักษุ
-เรื่องคำนำหน้าพระนาม วชิราวุธ ฯลฯ
หมวดที่ 2 การในพระองค์ อาทิ
-เรื่องเสด็จประพาศยุโรปคราวแรก
-เรื่องหนังสือมหาวงศ
-เรื่องเสด็จประพาศยุโรปครั้งหลัง ฯลฯ
หมวดที่ 3 การคณะสงฆ์ อาทิ
-เรื่องพระลังกามาขอบวชแปลงเปนธรรมยุติ
-เรื่องชาวอินเดียมาขอบวช ฯลฯ
หมวดที่ 4 การศาสนา อาทิ
-เรื่องการบำรุงศาสนาตามหัวเมือง
-เรื่องพระพุทธรูปของแกรนด์ ดยุก เฮส ฯลฯ
หมวดที่ 5 การศึกษา อาทิ
-เรื่องสอนธรรมแก่เด็กในโรงเรียน
-เรื่องแปลนิบาตชาดก
-เรื่องณัฏฐศัพท์
-เรื่องแต่งหนังสือนวโกวาท ฯลฯ
หมวดที่ 6 เรื่องการบำรุงวัด อาทิ
-เรื่องการสร้างวัดเบญจมบพิตร
-ปฏิสังขรณ์วัดราชาธิวาส
-เรื่องตัดถนนผ่านวัดมกุฏกษัตริย์และวัดตรีทศเทพ ฯลฯ
หมวดที่ 7 การเทศนา อาทิ
-เรื่องเทศนาในงานศตวรรษ
-เรื่องเทศนาในงานพระบรมอัฐิสมเด็จพระเทพศิรินทร ฯลฯ
หมวดที่ 8 การปกิรณก อาทิ
-เรื่องไต่สวน นาย ก.ส.ร. กุหลาบ
-เรื่องนายกุหลาบกล่าวถึงการสรงน้ำพระศพกรมขุนนรานุชิต
-เรื่องดาวหาง ฯลฯ