ร้านหนังสือเก่า สยามบุ๊คดอทเน็ต Siambook.net : The Name for Quality Usedbooks ร้านสุหนังสือเก่า , ร้านหนังสือมือสอง , ร้านหนังสือหายาก , ร้านหนังสือออนไลน์ , มานี มานะ , สามเกลอ , รับซื้อหนังสือ ให้ราคายุติธรรม

การเมืองและสังคมในศิลปสถาปัตยกรรม : สยามสมัย ไทยประยุกต์ ชาตินิยม

SOLD OUT
฿188
งานศึกษาว่าด้วยเรื่องประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมไทยในช่วงเวลาของการเปลี่ยนผ่านจากยุค “สยามเก่า” เข้าสู่ยุค “สยามใหม่” และ “ไทยใหม่” ตามลำดับ ผลงานของ ชาตรี ประกิตนนทการ
เหลือ 0 ชิ้น
  • หมวดหมู่ : ประวัติศาสตร์,สังคม,การเมือง และ หนังสือต้องห้าม
  • รหัสสินค้า : 033520

รายละเอียดสินค้า การเมืองและสังคมในศิลปสถาปัตยกรรม : สยามสมัย ไทยประยุกต์ ชาตินิยม

 

ผลงานของ ชาตรี ประกิตนนทการ
ประเภทปก อ่อน
กระดาษ ปอนด์เหลือง
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ พ.ศ.2547
สำนักพิมพ์ มติชน
จำนวนหน้า 503 หน้า
ขนาด 145x215 มม.
สภาพหนังสือ:ปกมีรอยขีดข่วน ถลอกตามขอบเล็กน้อยตามภาพ , หนังสือใหม่ยังไม่เคยถูกเปิดอ่าน
 
รายละเอียดเพิ่มเติม:
หนังสือเรื่อง การเมืองและสังคมในศิลปสถาปัตยกรรม : สยามสมัย ไทยประยุกต์ ชาตินิยม เป็นงานศึกษาว่าด้วยเรื่องประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมไทยในช่วงเวลาของการเปลี่ยนผ่านจากยุค “สยามเก่า” เข้าสู่ยุค “สยามใหม่” และ “ไทยใหม่” ตามลำดับ โดยนับตั้งแต่ พ.ศ. 2374 ในสมัยรัชกาลที่ 4 จนถึง พ.ศ. 2500 ซึ่งเป็นช่วงที่สังคมไทยมีการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในระดับโครงสร้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสัมยรัชกาลที่ ๕ และสมัยหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 ก่อให้เกิดการปะทะสังสรรค์ระหว่างความคิดเก่ากับความคิดใหม่ ที่ส่งผลกระทบสืบเนื่องต่อมายังสถาปัตยกรรมแบบจารีตและสถาปัตยกรรมใหม่ด้วย ทำให้ผู้อ่านมองเห็นปฎิสัมพันธ์ระหว่างพัฒนาการของสังคมกับพัฒนาการของสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ด้วย ทำให้ผู้อ่านมองเห็นปฎิสัมพันธ์ระหว่างพัฒนาการของสังคมกับพัฒนาการของสถาปัตยกรรมได้อย่างแจ่มชัด
สาระสำคัญของงานวิจัยชิ้นนี้อยู่ที่การอธิบายว่า เพราะเหตุใดงานสถาปัตยกรรมนั้นๆ จึงถูกสร้างขึ้นมาให้มีลักษณะหรือมีอรรถประโยชน์ รวมทั้งองค์ประกอบทางรูปแบบเช่นนั้น ทั้งนี้ผู้เขียนสามารถแทงทะลุรูปลักษณ์ภายนอกเข้าไปถอด “ภาษาสัญลักษณ์” ที่แฝงอยู่ในงานสถาปัตยกรรมต่างๆ เพื่อค้นหาการผลิตสร้างความหมายระดับวัฒนธรรมในงานนั้นๆ โดยเชื่อมโยงกับสภาพการเมืองที่เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละสมัยได้อย่างหนักแน่น ลึกซึ้งและถึงพร้อมด้วยข้อมูลหลักฐาน ที่ผ่านการวิเคราะห์มาเป็นอย่างดี
ถ้าสถาปัตยกรรมเป็นดั่ง “กระจก” ที่สามารถสะท้อนสภาพสังคม ณ ขณะที่ตัวสถาปัตยกรรมนั้นๆถูกสร้างขึ้นได้แล้วไซร้ งานวิจัยชิ้นนี้ก็เป็นดั่ง “คันฉ่อง” ฉายให้เราเข้าใจความคิดที่อยู่เบื้องหลังงานสถาปัตยกรรมที่ถูกสร้างขึ้นนั้นเช่นกัน
ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น หลังจากที่คณะกรรมการตัดสินได้ร่วมกันพิจารณาอย่างรอบด้านแล้ว จึงมีมติเอกฉันท์ให้หนังสือเรื่อง การเมืองและสังคมในศิลปสถาปัตยกรรม : สยามสมัย ไทยประยุกต์ ชาตินิยม ของชาตรี ประกิตนนทการ ได้รับรางวัลชูเกียรติ อุทกะพันธุ์ ประจำปีพุทธศักราช 2550
ข้อมูลจาก
http://www.matichonbook.com/images/pr/chartee1.php