ร้านหนังสือเก่า สยามบุ๊คดอทเน็ต Siambook.net : The Name for Quality Usedbooks ร้านสุหนังสือเก่า , ร้านหนังสือมือสอง , ร้านหนังสือหายาก , ร้านหนังสือออนไลน์ , มานี มานะ , สามเกลอ , รับซื้อหนังสือ ให้ราคายุติธรรม

ศิลปวัฒนธรรม ปีที่6 ฉบับที่ 5 ประจำเดือน มีนาคม 2528

SOLD OUT
฿55.00
นิตยสารที่ตีพิมพ์เรื่องราวเกี่ยวกับ ประวัติศาสตร์ โบราณคดี ศิลปวัฒนธรรมไทย มายาวนานตั้งแต่ปี 2522 ต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน
เหลือ 0 ชิ้น
  • หมวดหมู่ : นิยตสาร,วารสาร,จุลสาร
  • รหัสสินค้า : 032255

รายละเอียดสินค้า ศิลปวัฒนธรรม ปีที่6 ฉบับที่ 5 ประจำเดือน มีนาคม 2528

 

ประเภทปก อ่อน
กระดาษ ธรรมดา
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ พ.ศ.2528
สำนักพิมพ์ ศิลปวัฒนธรรม
จำนวนหน้า 130 หน้า
ขนาด 190x260 มม.
สภาพหนังสือ:ปกมอมแมม ถลอก ยับ ตามภาพ สันปกมีรอยปริขาดเล็กน้อย , กระดาษเหลืองตามขอบ และ เป็นจ้ำเหลืองประปรายบางหน้า , สันหนังสือเหลือง และเป็นจุดเหลืองประปราย
 
รายละเอียดเพิ่มเติม:
นิตยสารศิลปวัฒนธรรม ตีพิมพ์ฉบับที่ 1 ปีที่ 1 เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2522 ด้วยฝีมือของ สุจิตต์ วงษ์เทศ (ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ (กวีนิพนธ์) ประจำปี พุทธศักราช ๒๕๔๕ ) ตีพิมพ์เรื่องราวเกี่ยวกับ ประวัติศาสตร์ โบราณคดี ศิลปวัฒนธรรมไทย มายาวนานต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน
เรื่องตามสารบัญดังนี้
-จดหมายถึงบรรณาธิการ
-สโมสรศิลปวัฒนธรรม ***เปิดเป็นหน้าพิเศษ เล่าเรื่องทัวร์ทางวิชาการหรือทัวร์หลอก โดยมีกรณีพิพาทกับผู้นำคณะทัวร์คือ ไกรศรี นิมมานเหมินทร์***
-พจนานุกรมฉบับนิรุตติศาสตร์ โดย ภาษิต จิตรภาษา
-หลายรสหลายเรื่องของไมเคิล ไรท์
-ระบบผัวเดียวหลายเมียในสังคมไทย โดย ดารารัตน์ เมตตาริกานนท์
-ภาพรูปบุคคลบนแผ่นอิฐแบบทวารวดี ณ เจดีย์จุลปะโทน นครปฐม กับความสำคัญทางประวัติศาสตร์ และโบราณคดีเอเซียอาคเนย์ โดย อนุวิทย์ เจริญศุลกุล
-ฝาไม้แกะสลักทั้งหลังที่โบสถ์วัดกุฎิ บางเค็ม จังหวัดเพชรบุรี โดย ล้อม เพ็งแก้ว ถ่ายภาพโดย บัวไทย แจ่มจันทร์
-เกร็ดการบริหารงานของ ดร.ประเสริฐ ณ นคร
-เยี่ยม-ย่ำ-ย่อง และปวดท้อง(ยะ..เอี้ยว...) โดย ไพบูลย์ วงษ์เทศ
-หมอแผนโบราณในประเทศไทย โดย ยงยุทธ์ วัชรดุลย์ , อรุณี วชิราพรทิพย์ , สุเมธ วัชรชัยสุรพล
-จากรัฐชายขอบถึงมณฑลเทศาภิบาล ความเสื่อมถอยของกลุ่มอำนาจเดิมในเกาะภูเก็ต โดย ดร.นิธิ เอียวศรีวงศ์
-สมาคมลับอั้งยี่ในประเทศไทย พ.ศ.2367-2453 โดย ศุภรัตน์ เลิศพาณิชย์กุล
/* Products stats */