ร้านหนังสือเก่า สยามบุ๊คดอทเน็ต Siambook.net : The Name for Quality Usedbooks ร้านสุหนังสือเก่า , ร้านหนังสือมือสอง , ร้านหนังสือหายาก , ร้านหนังสือออนไลน์ , มานี มานะ , สามเกลอ , รับซื้อหนังสือ ให้ราคายุติธรรม

วรรนคดีสาร (ตีพิมพ์ด้วยภาษาวิบัติ)

สำหรับจัดแสดงเท่านั้น
฿0.00
วรรนคดีสาร จัดพิมพ์โดย วรรณคดีสมาคมแห่งประเทศไทย ซึ่งรัฐบาลสมัย จอมพล แปลก พิบูลสงคราม ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อ 27 มิถุนายน 2485 โดยท่านจอมพล เป็นนายกสมาคม มีอุปนายกคือ นายยง อนุมานราชธน (พระยาอนุ
เหลือ 0 ชิ้น
  • หมวดหมู่ : หนังสือในตู้ส่วนตัว(ไม่ขายครับ)
  • รหัสสินค้า : 002800

รายละเอียดสินค้า วรรนคดีสาร (ตีพิมพ์ด้วยภาษาวิบัติ)

 วรรนคดีสาร จัดพิมพ์โดย วรรณคดีสมาคมแห่งประเทศไทย ซึ่งรัฐบาลสมัย จอมพล แปลก พิบูลสงคราม ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อ 27 มิถุนายน 2485 โดยท่านจอมพล เป็นนายกสมาคม มีอุปนายกคือ นายยง อนุมานราชธน (พระยาอนุมานราชธน) , นายวิจิตร วิจิตรวาทการ (หลวงวิจิตรวาทการ) และมีกรรมการที่ปรึกษาคือ พระนางเธอ ลักษมีลาวัณย์, ท่านผู้หญิง พิบูลสงคราม ฯลฯ มีเครื่องหมายของสมาคม ลักษณะเป็นรูป พระสุรัสวดี หัตถ์ถือม้วนพระคัมภีร์ ประทับเหนือดอกบัว สำนักงานใหญ่ของสมาคมตั้งอยู่ที่ ทำเนียบสามัคคีชัย จังหวัดพระนคร ผลงานบางอย่างของวรรณคดีสมาคมฯ คือจัดพิมพ์เป็นนิตยสารชื่อ วรรนคดีสาร โดยมีพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวรรณไวทยากร(พระยศในขณะนั้น) ทรงเป็นบรรณาธิการ ตีพิมพ์ด้วยภาษาวิบัติทั้งเล่ม...

วัตถุประสงค์ของ วรรนคดีสมาคมแห่งประเทสไทย
1.ส่งเสิมและเผยแพร่ภาสาและวรรนคดีไทยไห้ไพสาล
2.ส้างสรรคและบำรุงคุนภาพของภาสาและวรรนคดีไทย
3.ผดุงความสามัคคีและแลกเปลี่ยนความเห็นไนทางภาสาและวรรนคดี
 
ข้อน่าสังเกตของนักสะสมชั้นปลายแถว ที่มีต่อ วรรนดคีสาร ที่ลองพิจารณาไว้มีดังนี้
-เล่มปถมเริกส์ (เล่มปฐมฤกษ์) ตีพิมพ์ซ้ำสองครั้งต่างปีกันคือ 2485 และ 2486 โดยสังเกตที่ตัวเลขที่หน้าปก และปีที่พิมพ์ที่ปกหลัง
-วรรนคดีสาร อวยต่อระบอบพิบูลสงคราม อย่างมากไม่ว่าจะเป็นฉบับงานวันเกิดของท่านจอมพล ป. หรือ ท่านผุ้หญิงละเอียด พิบูลสงคราม ภริยา จะถูกจัดทำขึ้นเป็นฉบับพิเศษ (ฉบับวันเกิด พนะท่าน พันโทหยิง ล. พิบูลสงคราม) และสู่จุดพิเศษสุดคือ ปีที่2 เล่มที่12 (ไนอภิลักขิตสมัยวันเกิด พนะท่านจอมพล ป.พิบูลสงคราม) ที่ได้จัดทำเล่มพิเศษขึ้นเป็นปกคนละแบบเพื่อเป็นอภินันทนาการในอภิลักขิตสมัยดังกล่าว
-เครื่องหมายของสมาคม ลักษณะเป็นรูป พระสุรัสวดี หัตถ์ถือม้วนพระคัมภีร์ ประทับเหนือดอกบัว ได้มีการเปลี่ยนแปลงเมื่อขึ้นปีที่3 โดยวงรอบของเครื่องหมายหายไป โดยชื่อวรรนคดีสมาคม มาครอบอยู่บนรัศมีของพระสุรัสวดีแทน และขยายภาพออกให้ขนาดใหญ่ขึ้น
 
วรรนคดีสาร ออกมาทั้งสิ้นกี่เล่มไม่เป็นที่ปรากฏชัด แต่เท่าที่ siambook ได้สะสมหนังสือชุดนี้และได้อนุมานเอาเป็นการส่วนตัวว่าน่าจะพิมพ์ถึงเล่มสุดท้ายคือ ปีที่3 เล่มที่ 4-5 พฤศจิกายน-ธันวาคม 2487 เหตุผลคือ
1.หลังจากขึ้นปีที่3นั้น วรรนคดีสารเริ่มตีพิมพ์ล่าช้าออกไปจากเดือนที่พิมพ์ไว้ที่ปก โดยปีที่3 เล่มที่1-2 ล่าช้าออกไปหนึ่งเดือน เล่มที่3 กำหนดออกเดือนตุลาคม 2487 แต่ปีที่พิมพ์ในปกหลังคือ กุมภาพันธ์ 2488 ส่วนเล่มที่คาดว่าเป็นเล่มสุดท้าย กำหนดออก ธันวาคม 2487 แต่ปีที่พิมพ์ในปกหลังคือ กรกฎาคม 2488
2.วรรนคดีสารโดยปกติมีเรื่องจากนักเขียนหลายท่านนำมารวมตีพิมพ์ไว้ แต่เล่มที่คาดว่าเป็นเล่มสุดท้าย นำบทพระราชนิพนธ์ศกุนตลา มาลงตีพิมพ์ไว้แทนตลอดเล่ม
3.พยัญชนะที่ใช้ในวรรนคดีสารตั้งแต่เล่มปถมเริกส์ มาจนถึง ปีที่3 เล่มที่3 เป็นภาษาวิบัติ หรือ อักขราวิวัฒน์ เป็นภาษาไทยที่ตัดสระ พยัญชนะบางตัวออกซึ่งใช้ในช่วงสั้นๆระหว่างสงครามมหาเอเชียบูรพาหรือสงครามโลกครั้งที่2เท่านั้น แต่เล่มสุดท้ายได้ตีพิมพ์ในรูปแบบภาษาไทยปกติ
4.เกิดจากสถานะการณ์ทางการเมืองเปลี่ยนแปลง โดยท่านจอมพล ป. พิบูลสงคราม ต้องออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีสมัยที่ 2 ไปเมื่อ 1 สิงหาคม 2487 ทำให้นโยบายต่างๆในยุคของท่านต้องเปลี่ยนแปลงไป รวมถึงวรรนคดีสาร ซึ่งเป็นหนึ่่งในนโยบายสร้างชาติของท่านจอมพลด้วย (siambook.net บันทึก 4/3/54)
 
-เล่มปถมเริกส์ ปีที่ 1 เล่มที่ 1 ประจำเดือน สิงหาคม 2485 พิมพ์ซ้ำ เดือน เมษายน 2486
สารบาน
1.อภินันทนาการแด่วรรนคดีสาร-พนะ ท่านนายกรัถมนตรี
2.บทบรรนาธิการ-บรรนาธิการ
3.รำพึงถึงทหาน-พนะ พ.ท.ท่านผู้หยิง พิบูลสงคราม
4.ขนฺติ หิตสุขาวหา-พระนางเทอ ลักสมีลาวันย์
5.ปากกา-หม่อมกอบแก้ว อาภากร
6.ความสุขของฉัน-พนะ นายวิจิตร วิจิตรวาทการ
7.ต้อยตลิ่ง-มรกต
8.สงครามสามประการ-นายเชย สุนทรพิพิธ
9.กวียอ่มเพ่งมองไนแง่งาม-นายเพียร ราชธัมนิเทส
10.มนุสชาติกับพรึกสชาติ-พ.อ. น. สารานุประพันธ์
11.โอวาทพระเตมีย์-นายสนิท สตะกูรมะ
12.เกิดเปนไทย-นายประเสิด ทรัพย์สุนทร
13.เบิกโรง-อัจฉรพรรน
14.สิ่งที่ฉันชอบ-นายทอง สืบ สุภุมาร์ค
15.กลอนสุภาพ-นายเปลื้อง นะนคร
16.ประวัติกวีไทย-นายวรเวทย์ สิวะสริยานนท์
17.วรรนคดีไทย-ธ. หยู่โพธิ์
18.สิ่งที่คิดเห็นไนเรื่องคาวี-นายสง่า กาญจนาคพันธ์
19.กิจการสมาคม-เลขาธิการวรรนคดีสมาคม
 
-ปีที่ 1 เล่มที่ 2 ประจำเดือน กันยายน 2485 ฉบับเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่8
ภายไนมีพระบรมฉายาลักษณ์ รัชกาลที่ 8 1 ภาพ
สารบาน
1.คำถวายพระพรชัยมงคล - นายวรเวทย์ สิวะสริยานนท์
2.เพลงวรรนคดีไทย - พ.อ. น. สารานุประพันธ์
3.บทบรรนาธิการ-บรรนาธิการ
4.บทประพันธ์ที่ได้รับรางวันของคนะกัมการส่งเสิมวัธนธัมภาสาไทยประจำเดือน กรกดาคม-สิงหาคม 2485
5.อโยคา ภูริสงขโย โยคาเว ชายเต ภูริ-พระนางเทอ ลักสมีลาวันย์
6.โลกธัม-พนะ นายวิจิตร วิจิตรวาทการ
7.กวีย่อมเพ่งมองไนแง่งาม - นายเพียร ราชธัมนิเทส
8.กลบทโคลงกลอน-นายเชย สุนทรพิพิธ
9.ความฝัน-นายประเสริฐ ทรัพย์สุนทร
10.รสของภาสา-นายเถียร วิเชียรแพทจยาคม
11.วิธีแต่งกลอนสุภาพ-นายอรุน บุนยมานพ
12.ร้อยแก้วและร้อยกรอง-นายสนิท สตะกูรมะ
13.วรรนคดีบริสุทธิ์-พระวรวงส์เทอ พระองค์เจ้าวรรนไวทยากร
14.ประวัติกวีไทย - นายวรเวทย์ สิวะสริยานนท์
13.สิ่งที่คิดเห็นไนเรื่องคาวี - นายสง่า กาญจนาคพันธ์
14.กิจการของสมาคม - เลขาธิการวรรนคดีสมาคม
 
-ปีที่ 1 เล่มที่ 5 ประจำเดือน ธันวาคม 2485
สารบาน
1.บทบรรนาธิการ-บรรนาธิการ
2.บทประพันธ์ที่ได้รับรางวันของวรรนคดีสมาคมแห่งประเทสไทย ประจำเดือนตุลาคม 2485
 -หนักก็เอา เบาก็สู้ - นาย เสวต เปี่ยมพงส์สานต์
 -ฝนทั่งไห้เปนเข็ม - นางสาวถะปะนีย์ นะถลาง
 -สำเหร็ดอยู่ที่ทำ - นายชาญ ท่าวัง
 -อันดีชั่วตัวตายเมื่อพายหลัง ชื่อก็ยังยืนหยู่ไม่รู้หาย - นายเสงี่ยม คุมพวาส
3.งูกลืนหาง - นาย เชย สุนทรพิพิธ
4.นาครีคำฉันท์ - นายอรุน บุนยมานพ
5.ร้อยแก้วที่ระคนด้วยร้อยกรอง - นายสนิธ สตะกูรมะ
6.ภาสาสาตร - พระวรวงส์เทอ พระองค์เจ้าวรรนไวทยากร
7.ความคลี่คลายของคำไทย ตอน2 - ส.เถียรโกเสส
8.เรื่องสำหรับเด็ก - นาคะประทีป
9.สิ่งที่คิดเห็นไนเรื่องคาวี - นายสง่า กาญจนานาคพันธ์
 
-ปีที่ 1 เล่มที่ 7 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2486
-ปีที่ 1 เล่มที่ 8 ประจำเดือน มีนาคม 2486
-ปีที่ 1 เล่มที่ 9 ประจำเดือน เมษายน 2486
-ปีที่ 1 เล่มที่ 10 ประจำเดือน พฤษภาคม 2486
สารบาน
1.บทบรรนาธิการ-บรรนาธิการ
2.บทประพันธ์ที่ได้รับรางวันของวรรนคดีสมาคมแห่งประเทสไทยประจำเดือนพรึสจิกายน 2485 ธมฺโม หเว รกฺขติ ธมฺมจารี -นายกำชัย ทองหล่อ -นายสุภร ผลชีวิน
3.บทประพันธ์ที่ได้รับรางวันของวรรนคดีสมาคมแห่งประเทสไทยประจำเดือนธันวาคม 2485
เราตายดีกว่าชาติตาย-นายบุญ ธัชประมุข
หูยาวตายาว - นายทองมาก พูนภิญโญ
เสียดำเอากอบ - นายพิสาล เสนะเวส
4.นาครีคำฉันท์ (ต่อ) - นาย อ. บุนยมานพ
5.อุดมคดิสำหรับยุวชน - นาย ส. สตะกูรมะ
6.ส้างชาติ (4) - นาย ช. สุนทรพิพิธ
7.ความสุข - นาย ป. ทรัยพ์สุนทร
8.ชาติ เกียรติ วินัย กล้าหาน - นาย จ. สุวรรนทัต
9.สิ่งที่คิดเห็นไนเรื่องคาวี (ต่อ) - นาย ส. กาญนนาคพันธ์
10.กาพย์-คดี - นาย ป. นะนคร
11.ประวัติกวีไทย (ต่อ) - นาย ว. สิวะสริยานนท์
12.กดเกณท์นิรุติวิทยา (ต่อ) - พระวรวงส์เธอ พระองค์เจ้าวรรนไวทยากร
13.ประกาสรับสมาชิกกิติมสักดิ์
14.ประกาสรับสมาชิกสามัญ
 
-ปีที่1 เล่มที่ 11 ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ.2486 ฉบับวันเกิดวรรนคดีสมาคมแห่งประเทสไทย
สารบาน
1.บทบรรนาธิการ - บรรนาธิการ
2.สดุดีวันชาติ - พนะท่าน พันโทหยิง ล. พิบูลสงคราม
3.อำนวยพรวรรนคดีสมาคม - พระนางเทอลักสมีลาวันย์
4.ผู้ชนะ - นาย ส. สตะกูรมะ
5.ประโคม - ร้อยตรี จ. สิกสมัต
6. เนื้อร้องเพลงชาติ 82 - พันเอก น. สารานุประพันธ์
7.บทละคอนสุขนาตกัม เรื่อง รสวรรนคดี - นาย ช. สุนทรพิพิธ
8.การกวี - นาย ว. สิวะสริยานนท์
9.ระเบียนแห่งฉันท์ - นาย ป. นะนคร
10.หอยอิรม - พระวรวงส์เทอ พระองค์เจ้าวรรนไวทยากร
11.ประกาสรับสมาชิกกิตติมสักดิ์
 
-ปีที่1 เล่มที่ 12 ประจำเดือน กรกดาคม 2486 ไนอภิลักขิตสมัยวันเกิด พนะท่านจอมพล ป.พิบูลสงคราม
ภายไนมีภาพ พนะท่านจอมพล ป. พิบูลสงคราม 1 ภาพ
สารบาน
1.คุนค่าวรรนคดี - พนะจอมพล ป. พิบูลสงคราม
2.บทบรรนาธิการ - บรรนาธิการ
3.กตัญญูกตเวที - สำนักวัธนธัมฝ่ายหยิง
4.ผู้นำชาติเรา พนะ ว. วิจิตรวาทการ
5.แด่ผู้ไห้กำเหนิดวรรนคดีสมาคม - พนะ นาวาเอก ถ. ทำรงนาวาสวัสดิ์
6.พิบูลสวัสดี 14 กรกดาคม - พนะ พลโท จ.ร. เสรีเริงริทธิ์
7.ข้อคิดคำนึง - พนะ นาวาอากาสเอก ก. เก่งระดมยิง
8.พิบุลสิรวาท - พระวรวงส์เทอ พระองค์เจ้าวรรนไวทยากร
9.ตามผู้นำ - นาย ช. สุนทรพิพิธ
10.คำประพันธ์วรรนคดี - นาย พ. ราชธัมนิเทส
11.พิบูลบูชา - พันเอก น. สารานุประพันธ์
12.คำอำนวยพรชัยมงคลแด่ท่านนายกรัถมนตรี - นาย ว. สิวะสริยานนท์
13.สุริยัน - นางสาว ส. จันทนะสิริ
14.ชั่วฟ้าดินสลาย - ร้อยตรี ส. สิกสมัต
15.บายสรี - นาย ม. ตราโมท
16.วันดี - นางสาว ส. เฟื่องเพชร
17.ต้นข้าวกับแสงแดด - นาย ป. นะนคร
18.ความรุ่งโรจน์ของชาติ - นาย ป. ปันยารชุน
19.วรรนคดีรักเดียว - นาย ก.ป. ประพันธ์ ไพรัชพากย์
20.ดอกไม้วรรนคดี - ไนงานวันเกิดวรรนคดีสมาคมแห่งประเทสไทย
21.พิบุลาสิรพจน์ - นาย ธ. หยู่โพธิ์
22.ไขปริสนาวรรนคดี - คนะกัมการไขปริสนาวรรนคดี
23.กิจการของสมาคม - เลขาธิการวรรนคดีสมาคม
24.สุนทรพจน์ของพนะท่านนายกกัมการอำนวยการวรรนคดีสมาคมแห่งประเทสไทย กล่าวไนงานวันเกิดของสมาคม
 
-ปีที่ 2 เล่มที่ 1 ประจำเดือน สิงหาคม 2486
-ปีที่ 2 เล่มที่ 2 ประจำเดือน กันยายน 2486 ฉบับเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่8
ภายไนมีพระบรมฉายาลักษณ์ รัชกาลที่ 8 1 ภาพ
สารบาน
1.ขอถวายพระพรชัย - บรรนาธิการ
2.บทบรรนาธิการ-บรรนาธิการ
3.อาสิรวาทราชสดุดี ในวาระดิถีคล้ายวันเกิดแห่ง สมเด็ดพระเจ้าหยู่หัวอานันทมหิดล วิชชุมมาลา ฉันท์ 8 - นาย ส. สตะกูรมะ
4.บันเทิงคดีคำฉันท์ เรื่อง "สุดฟากฟ้า" - นาย ส. เปี่ยมพงส์สานต์
5.ทางชนะ - นาย ช. สุนทรพิพิธ
6.การบำเพ็นตนเปนนักวรรนคดี - คุรโวปกรณ์
7.เครื่องประทีปไนวรรนคดี - นาย ย. ส. อนุมานราชธน
8.วรรนคดีวิพากส์ บทที่ 2 - พระวรวงส์เทอ พระองค์เจ้าวรรนไวทยากร
9.บทบรรยายวิทยุกะจายเสียง เรื่อง แต่งเรื่องวรรนคดี - กัมการวรรนคดีสมาคมฯ
 
-ปีที่ 2 เล่มที่ 3 ประจำเดือน ตุลาคม 2486 ฉบับวันเกิด พนะท่าน พันโทหยิง ล. พิบูลสงคราม
ภายไนมีภาพ พนะท่าน พันโทหยิง ล. พิบูลสงคราม 1 ภาพ
สารบาน
1.ตามหยิงจึงจะจเริน - พนะท่าน จอมพล ป. พิบูลสงคราม
2.ขอบคุนจากดวงไจ - พนะท่าน พันโทหยิง ล. พิบูลสงคราม
3.สุขุมาลาสิรวาท - บรรนาธิการ
4.บทบรรนาธิการ-บรรนาธิการ
5.คำกลอนอำนวยพร - พระนางเทอลักสมีลาวันย์
6.มิตรแท้คือแม่และเมียรัก - พนะ ว. วิจิตรวาทการ
7.แด่พนะท่าน พันโทหยิง ละเอียด พิบูลสงคราม - พนะ พลเรือตรี ถ. ทำรงนาวาสวัสดิ์ ร.น.
8.กลืนชาติ - นาย ช. สุนทรพิพิธ
9.ช่อมงคลมาลย์ - นาคประทีป
10.ท่านผู้หยิงกับวรรนคดี - พันเอก น. สารานุประพันธ์
11.แม่ เมีย มิ่ง มิตร - นาย พ. ราชธัมนิเทศ
12.พุทธรักสา บานชื่น บานมิรู้โรย อภินันทนาการ - นาย ว. สิวะสริยานนท์
13.อาเสียรวาท - ร้อยโท ส. สิกสมัต
14.หยิงงามที่ตรงไหน - นาย ถ. วิเชียรแพทยาคม
15.สุขุมาลาสิรพาท - นาย ป. ปันยารชุน
16.พร "จงสนุกเทอน" - นาย ก. ประภาสิริ
17.คำอำนวยพรไนวันเกิด พนะท่าน พันโทหยิง ละเอียด พิบูลสงคราม - นาย ฉ. ทองคำวรรณ
18.วิสุทธิชน - นาย ป. ธชาลุภัตต์
19.เมียแก้ว - นางสาว ส. เฟื่องเพชร์
20.คู่ - นาย ม. ตราโมท
21.เมื่อหกปีมาแล้ว - นาย ท.ส. สุภุมาร์ค
22.อาสิรพจน์ - นาย ส. เปี่ยมพงส์สานต์
23.คำอุทิส - นาย ส. สตะกูรมะ
24.กะจกเงา - นาย ว.อ. ทรรทรานนท์
25.สงครามอัตตะยุท - นาย ป. ทรัยพ์สุนทร
26.บทบรรยายวิทยุกะจายเสียงเรื่อง แต่งเรื่องวรรนคดี - กัมการวรรนคดีสมาคม
27.พจนวิจารน์ - พระวรวงส์เทอ พระองค์เจ้าวรรนไวทยากร
28.กิจการของสมาคม - เลขาธิการวรรนคดีสมาคมฯ
29.ประกาสวรรนคดีสมาคมฯ เรื่องรับสมาชิก
 
 
-ปีที่ 2 เล่มที่ 4 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2486
-ปีที่ 2 เล่มที่ 5 ประจำเดือน ธันวาคม 2486
-ปีที่ 2 เล่มที่ 6 ประจำเดือน มกราคม 2487
-ปีที่ 2 เล่มที่ 7 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2487
-ปีที่ 2 เล่มที่ 8 ประจำเดือน มีนาคม 2487
-ปีที่ 2 เล่มที่ 9 ประจำเดือน เมษายน 2487
-ปีที่ 2 เล่มที่ 10 ประจำเดือน พฤษภาคม 2487
-ปีที่ 2 เล่มที่ 11 ประจำเดือน มิถุนายน 2487
-ปีที่ 2 เล่มที่ 12 ประจำเดือน กรกฎาคม 2487
-ปีที่ 3 เล่มที่ 1 ประจำเดือน สิงหาคม 2487
-ปีที่ 3 เล่มที่ 2 ประจำเดือน กันยายน 2487
-ปีที่ 3 เล่มที่ 3 ประจำเดือน ตุลาคม 2487
-ปีที่ 3 เล่มที่ 4-5 ประจำเดือน พฤศจิกายน-ธันวาคม 2487 **น่าจะเป็นเล่มสุดท้ายของวรรนคดีสาร**