ร้านหนังสือเก่า สยามบุ๊คดอทเน็ต Siambook.net : The Name for Quality Usedbooks ร้านสุหนังสือเก่า , ร้านหนังสือมือสอง , ร้านหนังสือหายาก , ร้านหนังสือออนไลน์ , มานี มานะ , สามเกลอ , รับซื้อหนังสือ ให้ราคายุติธรรม

บุพพสิกขาวรรณนา พิมพ์พระราชทานในงานพระศพ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (อยู่ ญาโณทโย)

SOLD OUT
฿333.00
พระอมราภิรักขิต (เกิด) วัดบรมนิวาส รจนา สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ทรงชำระ
เหลือ 0 ชิ้น
  • หมวดหมู่ : หนังสือที่ระลึกงานพระบรมศพ , พระศพ , ศพบุคคลต่างๆ
  • รหัสสินค้า : 030303

รายละเอียดสินค้า บุพพสิกขาวรรณนา พิมพ์พระราชทานในงานพระศพ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (อยู่ ญาโณทโย)

 

พระอมราภิรักขิต (เกิด) วัดบรมนิวาส รจนา
สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ทรงชำระ
ประเภทปก อ่อน
กระดาษ ปอนด์
พิมพ์ครั้งที่ -
ปีที่พิมพ์ พ.ศ.2508
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พิมพ์พระราชทานในงานพระศพ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (อยู่ ญาโณทโย) ณ พระเมรุวัดเทพศิรินทราวาส พฤศจิกายน พ.ศ.2508
จำนวนหน้า ประมาณ 600 หน้า
ขนาด 170x230 มม.
สภาพหนังสือ:ปกมีคราบเหลืองตามขอบ มุมบนขวามีรอยเปื้อนคราบน้ำเล็กน้อยตามภาพ ,  กระดาษเหลืองตามขอบ และ เป็นจ้ำเหลืองเล็กน้อยบางหน้าช่วงต้นเล่มมีรอยเปื้อนคราบน้ำที่มุมบนขวาเล็กน้อย , สันหนังสือเหลืองคล้ำทั้งสามด้าน , เนื้อหาภายในสภาพเรียบร้อยดี
 
รายละเอียดเพิ่มเติม:
บุพพสิกขาวรรณนา เป็นหนังสือแสดงอธิบายพระวินัยที่ท่าน พระอมราภิรักขิต (อมโร เกิด) เป็นผู้รจนาขึ้น ท้ายหนังสือบอกไว้ว่า เสร็จทั้งหมดในปีวอก พุทธศักราช ๒๔๐๓ นับเป็นปีรัชกาลที่ ๑๐ ในรัชกาลที่ ๔
ในเบื้องต้นของบุพพสิกขาวรรณา ท่านผู้รจนาได้กล่าวปรารภ ถึงบุพพสิกขาที่ท่านได้แต่งไว้แล้วโดยย่อ เพื่อให้กุลบุตรผู้เป็นคนใหม่ ในศาสนา ศึกษาตามในกาลเป็นเบื้องต้น จึงจะทำการวรรณนาบุพพสิกขานั้น โดยพิสดารสักหน่อย เพื่อผู้ใคร่จะรู้จะศึกษา ตามคำ ปรารภนี้ แสดงว่า ท่านผู้รจนาได้แต่งเรื่องที่ท่านให้ชื่อว่าบุพพสิกขา ไว้ก่อนแล้วโดยย่อ สำหรับ 'คนใหม่' จะได้ศึกษาในเบื้องต้น ตรง กับชื่อเรื่องว่า 'บุพพสิกขา' ที่แปลว่า 'ศึกษาในเบื้องต้น'
บุพพสิกขาวรรณนาใช้เป็นหลักในการศึกษาปฏิบัติ พระวินัยในสมัยก่อนมานาน เป็นที่นิยมนับถือของพระสงฆ์ ผู้เป็น นักศึกษาปฏิบัติทั่วไป และบุพพสิกขาวรรณนานี้กล่าวได้ว่า เป็นต้น เดิมของหนังสือวินัยมุข ที่สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ได้ทรงรจนาขึ้น ดังที่ทรงไว้ในคำนำของวินัยมุขว่า "ในการรจนาหนังสือนี้ ข้าพเจ้าได้อาศัยบุพพสิกขาวรรณนาเป็นอย่าง มาก เพราะท่านผู้รจนาได้เลือกจากปกรณ์ทั้งหลาย มารวบรวมไว้ใน เรื่องเดียว ทั้งความมุ่งหมายของข้าพเจ้า ก็เพื่อจะแต่งแก้บุพพสิกขาวรรณนา เหมือนเป็นฎีกาของหนังสือนั้น บูรณะข้อที่บกพร่อง และแก้ ข้อที่ผิด ให้สำเร็จประโยชน์ จึงต้องใช้หนังสือนั้นเป็นเครื่องมือ จะ ถือว่าเก็บข้อความในบุพพสิกขาวรรณนานั้น มาเรียงเข้ารูปใหม่ก็ได้ ข้าพเจ้าขอแสดงความระลึกถึงอุปการ ของท่านพระอมราภิรักขิต (อมร เกิด) เจ้าวัดบรมนิวาส ผู้รจนาหนังสือนั้น" แม้หนังสือ นวโกวาทของสมเด็จพระมหาสมณเจ้าพระองค์นั้น ก็ดูมีเค้าความ ประสงค์คล้ายหนังสือบุพพสิกขา เพระเป็นหนังสือย่อข้อที่ควรศึกษา ก่อน สำหรับคนใหม่เช่นเดียวกัน แต่มีต่างกัน เช่นนวโกวาท ย่อคศาม ในสิกขาบทมาในพระปาติโมกข์ครบถ้วนเป็นต้น
ขอบคุณข้อมูลจาก เวปไซต์ ลานพุทธศาสนา