ร้านหนังสือเก่า สยามบุ๊คดอทเน็ต Siambook.net : The Name for Quality Usedbooks ร้านสุหนังสือเก่า , ร้านหนังสือมือสอง , ร้านหนังสือหายาก , ร้านหนังสือออนไลน์ , มานี มานะ , สามเกลอ , รับซื้อหนังสือ ให้ราคายุติธรรม

จอนะธัน ลิวิงสตัน นางนวล (Jonathan Livingston Seagull)หนังสืออนุสรณ์ นางกัลยา ศุภลักษณ์

฿0.00
จัดพิมพ์เป็นอนุสรณ์แก่ คุณครูกัลยา ศุภลักษณ์ (อาจารย์โท โรงเรียนมัธยมสาธิต วิทยาลัยวิชาการศึกษาประสานมิตร) วันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ.2516 จำนวน 400 เล่ม
เหลือ 0 ชิ้น
  • หมวดหมู่ : หนังสือในตู้ส่วนตัว(ไม่ขายครับ)
  • รหัสสินค้า : 030197

รายละเอียดสินค้า จอนะธัน ลิวิงสตัน นางนวล (Jonathan Livingston Seagull)หนังสืออนุสรณ์ นางกัลยา ศุภลักษณ์

 

 

ผลงานของ ริชาร์ด บาค (Richard Bach)
แปลโดย พลตรี ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช
-ศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์ ประจำ พ.ศ. 2528
-บุคคลสำคัญของโลก ใน 4 สาขา ได้แก่ การศึกษา วัฒนธรรม สังคมศาสตร์ และสื่อสารมวลชน ของ องค์การยูเนสโก
ประเภทปก อ่อน
กระดาษ ปอนด์
พิมพ์ครั้งที่ 2
ปีที่พิมพ์ พ.ศ.2516
จัดพิมพ์เป็นอนุสรณ์แก่ คุณครูกัลยา ศุภลักษณ์ (อาจารย์โท โรงเรียนมัธยมสาธิต วิทยาลัยวิชาการศึกษาประสานมิตร) วันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ.2516 จำนวน 400 เล่ม
จำนวนหน้า 108 หน้า
ขนาด 145x210 มม.
สภาพหนังสือ:ปกมอมแมม ถลอก ยับ ขาดแหว่งตามขอบและมุมเล็กน้อยตามภาพ ,ใบรองปก-หลังปก เป็นจ้ำเหลืองประปราย และมีลายเซ็นต์เจ้าของเดิม, กระดาษเหลืองตามขอบ และเป็นจ้ำเหลืองประปราย , สันหนังสือเหลือง และเป็นจุดเหลืองประปราย
 
รายละเอียดเพิ่มเติม:
สำหรับ edition นี้ได้มีการเพิ่มประวัติ คำไว้อาลัยที่มีต่อผู้วายชนม์ที่ส่วนต้นเล่มอีกด้วย
...ผมเองได้อ่านหนังสือเล่มนี้เป็นครั้งแรก เมื่อประมาณสองสัปดาห์นี้เอง เมื่ออ่านแล้วก็เกิดความจับใจในหนังสือเล่มนี้ ซึ่งมีทั้งมนุษยธรรม และ ธรรมอันเป็นความจริงแห่งชีวิตตรงตามที่พระพุทธเจ้าผู้ซึ่งเป็นพระบรมศาสนาและเป็นสรณะของผมได้ทรงแสดงไว้เมื่อสองพันห้าร้อยกว่าปีมาแล้วมากมายหลายอย่าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่อง สิกขา หรือ ศึกษา คือการเรียนรู้อันประกอบด้วยอิทธิบาทสี่ อันได้แก่ ฉันทะ วิริยะ จิตตะ และวิมังสา ไปจนถึงความหลุดพ้นเป็นเสรี อันทำให้เกิดกรุณาขึ้นในตัวของผู้หลุดพ้น เป็นผลที่ได้เกิดขึ้นแก่องค์พระพุทธเจ้าหลังจากที่ได้ตรัสรู้อนุตรสัมพาสัมโพธิญาณแล้ว...บางส่วนจากคำนำของผู้แปล