ร้านหนังสือเก่า สยามบุ๊คดอทเน็ต Siambook.net : The Name for Quality Usedbooks ร้านสุหนังสือเก่า , ร้านหนังสือมือสอง , ร้านหนังสือหายาก , ร้านหนังสือออนไลน์ , มานี มานะ , สามเกลอ , รับซื้อหนังสือ ให้ราคายุติธรรม

คนไทยดีเด่นระดับโลก

SOLD OUT
฿108
ผลงานของ ประกาศ วัชราภรณ์ประเภทปก อ่อนกระดาษ ถนอมสายตาพิมพ์ครั้งที่ 3ปีที่พิมพ์ พ.ศ.2549สำนักพิมพ์ ดอกหญ้า2545จำนวนหน้า 288 หน้าขนาด 145x210 มม.สภ
เหลือ 0 ชิ้น
  • หมวดหมู่ : พระราชประวัติ,พระประวัติ,ชีวประวัติ
  • รหัสสินค้า : 027124

รายละเอียดสินค้า คนไทยดีเด่นระดับโลก

 

ผลงานของ ประกาศ วัชราภรณ์
ประเภทปก อ่อน
กระดาษ ถนอมสายตา
พิมพ์ครั้งที่ 3
ปีที่พิมพ์ พ.ศ.2549
สำนักพิมพ์ ดอกหญ้า2545
จำนวนหน้า 288 หน้า
ขนาด 145x210 มม.
สภาพหนังสือ:ปกถลอก ยับ มีรอยขีดข่วนเล็กน้อยตามภาพ ,สันหนังสือเป็นจุดเหลืองประปราย , ตัวเล่มภายในสภาพค่อนข้างดี
 
รายละเอียดเพิ่มเติม:
นับเป็นความภาคภูมิใจอย่างยิ่งที่องค์การยูเนสโก แห่งสหประชาชาติได้ประกาศยกย่องคนไทยเป็นบุคคลดีเด่นทางวัฒนธรรมระดับโลกเพิ่มขึ้นอยู่เรื่อยๆ เป็นการเชิดชูและเผยแพร่เกียรติคุณให้ชาวโลกได้รับรู้และใส่ใจที่จะได้ยึดถือเป็นแบบอย่างในการสร้างคุณงามความดี เพราะเรื่องราวของบุคคลสำคัญไม่ว่าจะเป็นชาวต่างชาติหรือคนไทยเรา ล้วนเป็นสิ่งที่น่าศึกษาและเรียนรู้นำมาสอดใส่ให้เป็นตัวอย่าง ยึดถือเป็นแนวประพฤติปฏิบัติตนด้วยกลวิธี "เลียน" และ "เรียน" จากแบบอย่างอันวิเศษนั้นๆ อาจทำให้เราก้าวเด่นขึ้นไปได้ส่วนหนึ่ง
สารบัญ
1.พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย องค์ปฐมบรมศิลปินรัตนโกสินทร์ 
2.สุนทรภู่ 200 ปี กวีโลก 
3.สมเด็จฯ กรมพระปรมานุชิตชิโนรส 200 ปี พระมหาสมณเจ้า รัตนกวี กวี 
โลก 
4.สมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ 100 ปี ทรงเป็นบิดานักประวัติ 
ศาสตร์ 
5.สมเด็จฯ เจ้าฟ้า กรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ 100 ปี ทรงเป็นบิดาช่าง 
ศิลป์กรุงสยาม 
6.พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว 100 ปี สมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า
7.100 ปี พระยาอนุมานราชธน นักปราชญ์ ราชบัณฑิต 
8.100 ปี เสด็จในกรมฯ นราธิปพงศ์ประพันธ์ ประธานสมัชชาใหญ่สห 
ประชาชาติ 
9.100 ปี สมเด็จฯ พระบรมราชชนก ทรงเป็นบิดาการแพทย์แผนปัจจุบัน 
10.100 ปี สมเด็จฯ พระบรมราชชนนี ทรงเป็นมารดาสาธารณสุขไทย 
11.100 ปี ดร.ปรีดี พนมยงค์ บุคคลสำคัญระดับโลก
12.100 ปี ศรีบูรพา คนสำคัญ ผลงานดีเด่นระดับโลก
13.100 ปี ม.ล.ปิ่น มาลากุล นักการศึกษา ผลงานดีเด่นระดับโลก
14.200 ปี พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชการณียกิจ วิทยาศาสตร์ดีเด่น ระดับโลก
/* Products stats */