ร้านหนังสือเก่า สยามบุ๊คดอทเน็ต Siambook.net : The Name for Quality Usedbooks ร้านสุหนังสือเก่า , ร้านหนังสือมือสอง , ร้านหนังสือหายาก , ร้านหนังสือออนไลน์ , มานี มานะ , สามเกลอ , รับซื้อหนังสือ ให้ราคายุติธรรม

ธรรมลีลา

SOLD OUT
฿125.00
ผลงานของ ธรรมโฆษประเภทปก แข็งกระดาษ ธรรมดาพิมพ์ครั้งที่ 1ปีที่พิมพ์ พ.ศ.2511สำนักพิมพ์ บันดาลสาส์นจำนวนหน้า 260 หน้าขนาด 150x215 มม.สภาพหนังสือ:ปก
เหลือ 0 ชิ้น
  • หมวดหมู่ : ปรัชญา,ศาสนา
  • รหัสสินค้า : 027069

รายละเอียดสินค้า ธรรมลีลา

 

ผลงานของ ธรรมโฆษ
ประเภทปก แข็ง
กระดาษ ธรรมดา
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ พ.ศ.2511
สำนักพิมพ์ บันดาลสาส์น
จำนวนหน้า 260 หน้า
ขนาด 150x215 มม.
สภาพหนังสือ:ปกมีรอยกระแทก ถลอก ตามขอบและมุม มีรอยถูกรัดตามขอบเล็กน้อย ตามภาพ , ใบรองปก-หลังปก เป็นสีเหลืองเข้มตามขอบ ทั้งด้านหน้าและหลัง, กระดาษเหลืองตามขอบ และ เป็นจ้ำเหลืองประปรายบางหน้า , สันหนังสือเหลือง และเป็นจุดเหลืองประปราย
 
รายละเอียดเพิ่มเติม:
ธรรมลีลา เป็นหนังสือที่ว่าด้วยเรื่อง ชีวิต ผู้เขียนมีความมุ่งหมายจะแนะนำให้ท่านผู้อ่านได้รู้จักกับชีวิตในทัศนะทางพระพุทธศาสนา แต่ถ้าจะพูดว่า ชีวิตในทัศนะทางพระพุทธศาสนา ก็อาจจะไม่ถูกต้องนัก ถ้าจะพูดให้ถูกต้องแท้ควรจะพูดว่า ชีวิตในทัศนะของพระพุทธศาสนาตามที่ผู้เขียนเข้าใจ
หนังสือนี้ประกอบด้วยเรื่องส่วนใหญ่เป็นจินตนิยายอิงหลักธรรม ซึ่งเป็นวิธีที่ข้าพเจ้าชอบเขียน เพราะเห็นว่าเป็นวิธีที่ดีที่สุดที่จะชักนำให้คนเข้าใจพุทธปรัชญาโดยไม่เบื่อหน่าย...
/* Products stats */