ร้านหนังสือเก่า สยามบุ๊คดอทเน็ต Siambook.net : The Name for Quality Usedbooks ร้านสุหนังสือเก่า , ร้านหนังสือมือสอง , ร้านหนังสือหายาก , ร้านหนังสือออนไลน์ , มานี มานะ , สามเกลอ , รับซื้อหนังสือ ให้ราคายุติธรรม

พุทธศาสนสุภาษิต คำโคลง


SOLD OUT
พระนิพนธ์ของ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิรินธรเทพรัตนสุดาฯประเภทปก อ่อนกระดาษ ปอนด์ และ ภาพสีบนกระดาษอาร์ตมันพิมพ์ครั้งที่ 3ปีที่พิมพ์ 251-จัดพิมพ์โดย ธนาคารนคร
เหลือ 0 ชิ้น
ซื้อเลย
หยิบลงตะกร้า
  • หมวดหมู่ : พระมหากษัตริย์ พระราชวงศ์ และหนังสือพระราชนิพนธ์
  • รหัสสินค้า : 026896

รายละเอียดสินค้า พุทธศาสนสุภาษิต คำโคลง

 

พระนิพนธ์ของ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิรินธรเทพรัตนสุดาฯ
ประเภทปก อ่อน
กระดาษ ปอนด์ และ ภาพสีบนกระดาษอาร์ตมัน
พิมพ์ครั้งที่ 3
ปีที่พิมพ์ 251-
จัดพิมพ์โดย ธนาคารนครหลวงไทย 
จำนวนหน้า ประมาณ 60 หน้า โดยบรรจุภาพส่วนพระองค์จำนวนมาก
ขนาด 130x185 มม.
สภาพหนังสือ:ปกมีรอยถลอก ยับ เล็กน้อยตามภาพ , ใบรองปก-หลังปก มีตรายางชื่อเจ้าของเดิมประทับที่มุมทั้งสี่ด้าน , สันหนังสือเหลือง และเป็นจุดเหลืองประปราย , ตัวเล่มภายในสภาพค่อนข้างดี
 
รายละเอียดเพิ่มเติม:
...ข้าพเจ้าเองเห็นว่า การศึกษาพระพุทธศาสนสุภาษิตเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง เพราะทำให้ได้ทราบข้อธรรมอันจะใช้เป็นแนวทางดำเนินชีวิตได้ จึงศึกษาจากหนังสือพุทธศาสนสุภาษิต ของสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส วันละเล็กละน้อย แล้วผูกเป็นโคลงวันละบทสองบทเพื่อช่วยความจำ เมื่อรวมกันเข้าหลายๆบทก็เกิดเป็นพุทธศาสนสุภาษิตคำโคลงฉบับนี้...สิรินธร