ร้านหนังสือเก่า สยามบุ๊คดอทเน็ต Siambook.net : The Name for Quality Usedbooks ร้านสุหนังสือเก่า , ร้านหนังสือมือสอง , ร้านหนังสือหายาก , ร้านหนังสือออนไลน์ , มานี มานะ , สามเกลอ , รับซื้อหนังสือ ให้ราคายุติธรรม

วรรนคดีสาร ปีที่1 เล่ม12 ประจำเดือน กรกดาคม 2486 ไนอภิลักขิตสมัยวันเกิด พนะท่านจอมพล ป.


SOLD OUT
วรรนคดีสาร ปีที่1 เล่ม12ประจำเดือน กรกดาคม 2486 ไนอภิลักขิตสมัยวันเกิด พนะท่านจอมพล ป.พิบูลสงครามประเภทปก อ่อนกระดาษ ธรรมดาพิมพ์ครั้งที่ 1ปีที่พิมพ์ พ.ศ.2486
เหลือ 0 ชิ้น
ซื้อเลย
หยิบลงตะกร้า
  • หมวดหมู่ : กวี,กลอน,วรรณคดี
  • รหัสสินค้า : 026704

รายละเอียดสินค้า วรรนคดีสาร ปีที่1 เล่ม12 ประจำเดือน กรกดาคม 2486 ไนอภิลักขิตสมัยวันเกิด พนะท่านจอมพล ป.

 

วรรนคดีสาร ปีที่1 เล่ม12  ประจำเดือน กรกดาคม 2486 ไนอภิลักขิตสมัยวันเกิด พนะท่านจอมพล ป.พิบูลสงคราม
ประเภทปก อ่อน
กระดาษ ธรรมดา
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ พ.ศ.2486
จัดพิมพ์โดย วรรนคดีสมาคม แห่งประเทสไทย
จำนวนหน้า 98 หน้า
ขนาด 165x230 มม.
สภาพหนังสือ:ปกมีรอยเปื้อนคราบน้ำ มีรอยแหว่งตามขอบ เล็กน้อยตามภาพ , สันปกถลอกลอกออกเล็กน้อย , กระดาษเหลืองตามขอบ มีรอยเปื้อนคราบน้ำตามขอบเล็กน้อยบางหน้า , สันหนังสือเหลือง และเป็นจุดเหลืองประปราย
 
รายละเอียดเพิ่มเติม:
วรรนคดีสาร จัดพิมพ์โดย วรรณคดีสมาคมแห่งประเทศไทย ซึ่งรัฐบาลสมัย จอมพล แปลก พิบูลสงคราม ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อ 27 มิถุนายน 2485 โดยท่านจอมพล เป็นนายกสมาคม มีอุปนายกคือ นายยง อนุมานราชธน(พระยาอนุมานราชธน) , นายวิจิตร วิจิตรวาทการ (หลวงวิจิตรวาทการ) และมีกรรมการที่ปรึกษาคือ พระนางเธอ ลักษมีลาวัณย์, ท่านผู้หญิง พิบูลสงคราม ฯลฯ มีเครื่องหมายของสมาคม ลักษณะเป็นรูป พระสุรัสวดี หัตถ์ถือม้วนพระคัมภีร์ ประทับเหนือดอกบัว สำนักงานใหญ่ของสมาคมตั้งอยู่ที่ ทำเนียบสามัคคีชัย จังหวัดพระนคร ผลงานบางอย่างของวรรณคดีสมาคมฯ จัดพิมพ์เป็นนิตยสารชื่อ วรรนคดีสาร โดยมีพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวรรณไวทยากร(พระยศในขณะนั้น) ทรงเป็นบรรณาธิการ ตีพิมพ์ด้วยภาษาวิบัติทั้งเล่ม
วรรนคดีสาร ปีที่1 เล่ม12  ประจำเดือน กรกดาคม พ.ศ.2486 ไนอภิลักขิตสมัยคล้ายวันเกิด พนะท่านจอมพล ป.พิบูลสงคราม นายกกัมการ อำนวยการวรรนคดีสมาคมแห่งประเทสไทย 14 กรกดาคม 2486
ภายไนมีภาพ พนะท่านจอมพล ป. พิบูลสงคราม 1 ภาพ
สารบาน
1.คุนค่าวรรนคดี - พนะจอมพล ป. พิบูลสงคราม
2.บทบรรนาธิการ - บรรนาธิการ
3.กตัญญูกตเวที - สำนักวัธนธัมฝ่ายหยิง
4.ผู้นำชาติเรา พนะ ว. วิจิตรวาทการ
5.แด่ผู้ไห้กำเหนิดวรรนคดีสมาคม - พนะ นาวาเอก ถ. ทำรงนาวาสวัสดิ์
6.พิบูลสวัสดี 14 กรกดาคม - พนะ พลโท จ.ร. เสรีเริงริทธิ์
7.ข้อคิดคำนึง - พนะ นาวาอากาสเอก ก. เก่งระดมยิง
8.พิบุลสิรวาท - พระวรวงส์เทอ พระองค์เจ้าวรรนไวทยากร
9.ตามผู้นำ - นาย ช. สุนทรพิพิธ
10.คำประพันธ์วรรนคดี - นาย พ. ราชธัมนิเทส
11.พิบูลบูชา - พันเอก น. สารานุประพันธ์
12.คำอำนวยพรชัยมงคลแด่ท่านนายกรัถมนตรี - นาย ว. สิวะสริยานนท์
13.สุริยัน - นางสาว ส. จันทนะสิริ
14.ชั่วฟ้าดินสลาย - ร้อยตรี ส. สิกสมัต
15.บายสรี - นาย ม. ตราโมท
16.วันดี - นางสาว ส. เฟื่องเพชร
17.ต้นข้าวกับแสงแดด - นาย ป. นะนคร
18.ความรุ่งโรจน์ของชาติ - นาย ป. ปันยารชุน
19.วรรนคดีรักเดียว - นาย ก.ป. ประพันธ์ ไพรัชพากย์
20.ดอกไม้วรรนคดี - ไนงานวันเกิดวรรนคดีสมาคมแห่งประเทสไทย
21.พิบุลาสิรพจน์ - นาย ธ. หยู่โพธิ์
22.ไขปริสนาวรรนคดี - คนะกัมการไขปริสนาวรรนคดี
23.กิจการของสมาคม - เลขาธิการวรรนคดีสมาคม
24.สุนทรพจน์ของพนะท่านนายกกัมการอำนวยการวรรนคดีสมาคมแห่งประเทสไทย กล่าวไนงานวันเกิดของสมาคม