ร้านหนังสือเก่า สยามบุ๊คดอทเน็ต Siambook.net : The Name for Quality Usedbooks ร้านสุหนังสือเก่า , ร้านหนังสือมือสอง , ร้านหนังสือหายาก , ร้านหนังสือออนไลน์ , มานี มานะ , สามเกลอ , รับซื้อหนังสือ ให้ราคายุติธรรม

เมืองแห่งผ้ากาสาวพัสตร์

SOLD OUT
฿350.00
ผลงานของ พเยาว์ ศรีหงส์ประเภทปก แข็ง พร้อมใบหุ้มปกกระดาษ ปอนด์ พร้อมภาพสีบนกระดาษอาร์ตมันพิมพ์ครั้งที่ -ปีที่พิมพ์ พ.ศ.2529พิมพ์เป็นที่ระลึกเนื่องในศุภวาระเจริญช
เหลือ 0 ชิ้น
  • หมวดหมู่ : ปรัชญา,ศาสนา
  • รหัสสินค้า : 026607

รายละเอียดสินค้า เมืองแห่งผ้ากาสาวพัสตร์

 

ผลงานของ พเยาว์ ศรีหงส์
ประเภทปก แข็ง พร้อมใบหุ้มปก
กระดาษ ปอนด์ พร้อมภาพสีบนกระดาษอาร์ตมัน
พิมพ์ครั้งที่ -
ปีที่พิมพ์ พ.ศ.2529
พิมพ์เป็นที่ระลึกเนื่องในศุภวาระเจริญชนมายุครบ ๘๐ ปีบริบูรณ์แห่ง สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ฟื้น ชุตินฺธโร) เจ้าอาวาสวัดสามพระยา เจ้าคุณใหญ่หนกลาง แม่กองบาลีสนามหลวง กรรมการมหาเถรสมาคม 20 มีนาคม 2529
จำนวนหน้า 340 หน้า
ขนาด 195x270 มม.
สภาพหนังสือ:ใบหุ้มปกมอมแมม ถลอก ยับ ขาดแหว่งตามขอบและมุมเล็กน้อย ด้านหลังมีรอยเปื้อนคราบน้ำ ตามภาพ,ใบรองปก-หลังปก เป็นจ้ำเหลืองกระจาย และมีลายเซ็นต์เจ้าของเดิมที่ใบรองปกสองแห่ง ,สันหนังสือเหลือง และเป็นจุดเหลืองประปราย, ตัวเล่มสภาพค่อนข้างดี
 
รายละเอียดเพิ่มเติม:
สารบัญ
บทที่ 1 พุทธประวัติ
บทที่ 2 หลักพระพุทธศาสนา
บทที่ 3 การสังคายนาพระไตรปิฏก
บทที่ 4 พระพุทธศาสนาเข้าสู่ประเทศไทย
บทที่ 5 พระพุทธศาสนาสมัยต่าง ๆ ในประเทศไทย
บทที่ 6 วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
บทที่ 7 พระพุทธศาสนากับวัฒนธรรม
บทที่ 8 ประเพณีของนครศรีธรรมราชที่เกี่ยวกับพุทธศาสนา
บทที่ 9 พระสถูปและมหาเจดีย สถานที่สำคัญในประเทศไทย
บทที่ 10 ประวัติพระอารามหลวงที่สำคัญ
บทที่ 11 พระพุทธรูปปางต่างๆ
บทที่ 12 ระเบียบการทำบุญทั่วไป
บทที่ 13 ธรรมะที่ควรทราบ
บทที่ 14 พุทธศาสนากับภาษาและวรรณคดี
บทที่ 15 ประเทศไทยได้สมญาว่า "เมืองแห่งผ้ากาสาวพัสตร์"
บรรณานุกรม
ภาคผนวก