ร้านหนังสือเก่า สยามบุ๊คดอทเน็ต Siambook.net : The Name for Quality Usedbooks ร้านสุหนังสือเก่า , ร้านหนังสือมือสอง , ร้านหนังสือหายาก , ร้านหนังสือออนไลน์ , มานี มานะ , สามเกลอ , รับซื้อหนังสือ ให้ราคายุติธรรม

พุทธประวัติ หลักสูตรนักธรรมศึกษาชั้นตรี เล่ม1-3

SOLD OUT
เล่ม 1-2 ผลงานของ สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรสเล่ม 3 ผลงานของ สมเด็จพระสังฆราช (สา)ประเภทปก อ่อนกระดาษ ธรรมดาพิมพ์ครั้งที่ 45,11,40ปีที่พิมพ์ พ.ศ.252
เหลือ 0 ชิ้น
ซื้อเลย
หยิบลงตะกร้า
  • หมวดหมู่ : ปรัชญา,ศาสนา
  • รหัสสินค้า : 026443

รายละเอียดสินค้า พุทธประวัติ หลักสูตรนักธรรมศึกษาชั้นตรี เล่ม1-3

 

เล่ม 1-2 ผลงานของ สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส
เล่ม 3 ผลงานของ สมเด็จพระสังฆราช (สา)
ประเภทปก อ่อน
กระดาษ ธรรมดา
พิมพ์ครั้งที่ 45,11,40
ปีที่พิมพ์ พ.ศ.2523,2523,2522
สำนักพิมพ์ มหามกุฎราชวิทยาลัย
จำนวนหน้า 121,42,76 หน้า
ขนาด 160x235 มม.
สภาพหนังสือ:ปกถลอก ยับ มีคราบเหลืองตามขอบเล็กน้อย ตามภาพ , กระดาษเหลืองตามขอบ , สันหนังสือเหลือง
 
รายละเอียดเพิ่มเติม:
พุทธประวัติ ภาคที่ 1 ตอนปฐมโพธิกาลฉบับนี้ ได้รจนาขึ้นและได้พิมพ์เป็นการพระราชกุศลในงานพระศพ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงวรเสฐสุดา ณ พระเมรุท้องสนามหลวง เมื่อพุทธศักราช 2455 ตั้งแต่นั้นมาสนามหลวงได้สอบความรู้พระธรรมวินัยของภิกษุสามเณรขึ้น ได้จัดพุทธประวัติเข้าในหลักสูตรด้วยอย่างหนึ่ง
พุทธประวัติ ภาคที่ 2 ตอนมัชฌิมโพธิกาลนี้ สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ได้ทรงรจนาไว้ ต้นฉบับรวมอยู่กับต้นฉบับหนังสืออื่นหลายเรื่องที่พระตำหนักจันทร์ วัดบวรนิเวศวิหาร
พุทธประวัติ ภาคที่3 เป็นการนำเอาหนังสือปฐมสมโพธิตอนนิพพาน ที่สมเด็จพระสังฆราช(สา) วัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมาราม ทรงรจนาไว้ มาดัดแปลงเป็นพุทธประวัติวิภาคที่ 3 ตอนปัจฉิมโพธิกาล เปลี่ยนรูปเป็นหนังสืออ่านและแก้ไขตัดทอนให้เป็นสำนวนฟังง่าย แต่คงใจความเดิมเพื่อจักได้ใช้เป็นหนังสือเรียนไปพลาง