ร้านหนังสือเก่า สยามบุ๊คดอทเน็ต Siambook.net : The Name for Quality Usedbooks ร้านสุหนังสือเก่า , ร้านหนังสือมือสอง , ร้านหนังสือหายาก , ร้านหนังสือออนไลน์ , มานี มานะ , สามเกลอ , รับซื้อหนังสือ ให้ราคายุติธรรม

ชุมนุมวิทยาศาสตร์ ปีที่ 2 เล่ม 6 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2491

SOLD OUT
฿120.00
บรรณาธิการโดย เสนาะ ตันบุญยืนประเภทปก อ่อนกระดาษ ธรรมดาพิมพ์ครั้งที่ 1ปีที่พิมพ์ พ.ศ.2491จัดพิมพ์โดย สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยจำนวนหน้า 47 หน้า พร้อมหน้าโฆษณาอีกประมาณ 20 หน
เหลือ 0 ชิ้น
  • หมวดหมู่ : นิยตสาร,วารสาร,จุลสาร
  • รหัสสินค้า : 026077

รายละเอียดสินค้า ชุมนุมวิทยาศาสตร์ ปีที่ 2 เล่ม 6 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2491

บรรณาธิการโดย เสนาะ ตันบุญยืน

ประเภทปก อ่อน
กระดาษ ธรรมดา
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ พ.ศ.2491
จัดพิมพ์โดย สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย
จำนวนหน้า 47 หน้า พร้อมหน้าโฆษณาอีกประมาณ 20 หน้า
ขนาด 185x260 มม.
สภาพหนังสือ:ปกมอมแมม เป็นจ้ำเหลือง รอยเปื้อน ประปราย มีลายเซ็นต์เจ้าของเดิมที่ปกหน้า และมีรอยแหว่งตามขอบและมุมตามภาพ , กระดาษเหลืองตามขอบ และ เป็นจ้ำเหลืองประปราย มีรอยแหว่งตามมุมเล็กน้อยแต่ไม่โดนเนื้อความ , สันหนังสือเหลือง และเป็นจุดเหลืองประปราย
 
รายละเอียดเพิ่มเติม:
ชุมนุมวิทยาศาสตร์ (Science) เป็นวารสารทางวิทยาศาสตร์รายเดือน สนับสนุนกิจการ และการค้นคว้าทางวิทยาศาสตร์ ของสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย (Published by the Science Society of Siam)
ชุมนุมวิทยาศาสตร์ เล่มแรก (ฉะบับปฐมฤกษ์) ตีพิมพ์เมื่อ 25 ธันวาคม 2489 และเริ่มออกเป็นนิตยสารรายสองเดือน ปีที่ 1 เล่ม 1 ในปีพุทธศักราช 2490
..ชุมนุมวิทยาศาสตร์เริ่มขึ้นแต่ครั้งคุณหลวงพรตพิทยพยัตเป็นคณบดีคณะอัษรศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ดูเหมือนในปี พ.ศ.2478 คือเมื่อข้าพเจ้ากลับมาประจำจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยใหม่ ๆ อาจารย์ ทองศุข พงศทัต ได้รับหน้าที่เป็นนายกชุมนุม ...บางส่วนจากประวัติชุมนุมวิทยาศาสตร์ ของ อาจารย์คลุ้ม วัชโรบล
การเดินงานของชุมนุมได้ซบเซาลงไปเมื่อเปลี่ยนคณบดีคนใหม่ จนกระทั่งได้มีการนัดพบร่วมรับประทานกันที่ภัตตาคารเยาวายื่น เมื่อ 5 พฤศจิกายน พ.ศ.2489 ได้ปรึกษากันถึงการที่จะให้ชุมนุมวิทยาศาสตร์กลับคืนขึ้นอีกมีนิสสิตเก่าวิทยาศาสตร์ไปร่วมชุมนุมประมาณ 40 ท่าน กับนิสสิตปัจจุบันปีที่ 3-4 อีก 30 คน กระทั่งได้ของสรุปให้จัดทำหนังสือชุมนุมวิทยาศาสตร์ขึ้นเพื่อโฆษณากิจการของชุมนุม โดยนายปรีชา อมาตยกุล เป็นผู้ออกทุนส่วนตัวเริ่มแรก บรรณาธิการคนแรกคือ นายสุทิน สัมปัตตะวนิช จนถึงปีที่ 1 เล่ม 4 จึงเปลี่ยนบรรณาธิการเป็น นายเสนาะ ตันบุญยืน กระทั่งสามารถก่อตั้งเป็นสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยได้สมดังจุดประสงค์ใหญ่ของชุมนุมในภายหลัง
ชุมนุมวิทยาศาสตร์เปลี่ยนมาเป็นวารสารทางวิทยาศาสตร์รายเดือนในปีที่ 2 พ.ศ.2491 เป็นต้นมาชุมนุมวิทยาศาสตร์ได้ออกเผยแพร่ความรู้อย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันยังคงตีพิมพ์อยู่ แต่เปลี่ยนชื่อเป็น วารสารวิทยาศาสตร์ วารสารรายสองเดือน ของ สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ (http://www.scisoc.or.th/main/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1)