ร้านหนังสือเก่า สยามบุ๊คดอทเน็ต Siambook.net : The Name for Quality Usedbooks ร้านสุหนังสือเก่า , ร้านหนังสือมือสอง , ร้านหนังสือหายาก , ร้านหนังสือออนไลน์ , มานี มานะ , สามเกลอ , รับซื้อหนังสือ ให้ราคายุติธรรม

สาธนา

SOLD OUT
฿99.00
ปรัชญานิพนธ์ของ ระพินทรนาถ ฐากูรถอดความโดย ระวี ภาวิไลประเภทปก อ่อนกระดาษ ธรรมดาพิมพ์ครั้งที่ 3ปีที่พิมพ์ พ.ศ.2513สำนักพิมพ์ ศึกษิตสยามจำนวนหน้า 177 หน้า พร้อมภาพแทรกขาวดำบนกระ
เหลือ 0 ชิ้น
  • หมวดหมู่ : ปรัชญา,ศาสนา
  • รหัสสินค้า : 025915

รายละเอียดสินค้า สาธนา

ปรัชญานิพนธ์ของ ระพินทรนาถ ฐากูร
ถอดความโดย ระวี ภาวิไล
ประเภทปก อ่อน
กระดาษ ธรรมดา
พิมพ์ครั้งที่ 3
ปีที่พิมพ์ พ.ศ.2513
สำนักพิมพ์ ศึกษิตสยาม
จำนวนหน้า 177 หน้า พร้อมภาพแทรกขาวดำบนกระดาษอาร์ต
ขนาด 165x220 มม.
สภาพหนังสือ:ปกถลอกมีรอยเปื้อนเล็กน้อย ตามภาพ , ใบรองปกมีลายเซ็นต์มอบให้เจ้าของเดิม , สันหนังสือเหลืองและเป็นจุดเหลืองประปราย , ตัวเล่มสภาพดี

รายละเอียดเพิ่มเติม:
..ในนิพนธ์ สาธนา นี้ ท่านระพินทรนาถ ยังได้แสดงทัศนะอันน่าสนใจได้ด้วยอย่างชัดเจนว่า ในการแสวงหาโมกษธรรมนั้น มนุษย์เราไม่จำเป็นและไม่ควรที่จะดิ้นรนขวนขวายหนีไปเสียจากโลกแห่งชีวิตประจำวันและธุระการงานนี้ และเน้นด้วยว่าความหลุดพ้นเป็นสภาพที่มนุษย์จะบรรลุได้ในปัจจุบัน ในชีวิตและในโลกนี้ กล่าวอีกอย่างหนึ่งก็คือ โลกียธรรมและโลกุตรธรรมหรือวัฏฏสงสารและนิพพาน เป็นสภาวะอันดำรงอยู่ด้วยกัน ข้อสำคัญคือ มนุษย์จะต้องกำจัด อวิชชา อันบดบังอยู่และให้จักษุเห็นธรรมเกิดขึ้น เพื่อจะได้เห็นและเข้าใจโลกอย่างที่เป็นจริง..
/* Products stats */