ร้านหนังสือเก่า สยามบุ๊คดอทเน็ต Siambook.net : The Name for Quality Usedbooks ร้านสุหนังสือเก่า , ร้านหนังสือมือสอง , ร้านหนังสือหายาก , ร้านหนังสือออนไลน์ , มานี มานะ , สามเกลอ , รับซื้อหนังสือ ให้ราคายุติธรรม

ไกลบ้าน ฉบับมีรูปภาพ และ จดหมายเหตุประกอบเรื่องไกลบ้าน (3เล่มครบชุดครั้งแรก)

SOLD OUT
฿7500.00
ไกลบ้านพระราชนิพนธ์ใน พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวประเภทปก แข็งกระดาษ ปอนด์โบราณ พร้อมภาพประกอบบนกระดาษอาร์ตมันพิมพ์ครั้งที่ 2ปีที่พิมพ์ พ.ศ.2466พิมพ์ในงารฉลองพระชันษา&nb
เหลือ 0 ชิ้น
  • หมวดหมู่ : พระมหากษัตริย์ พระราชวงศ์ และหนังสือพระราชนิพนธ์
  • รหัสสินค้า : 025847

รายละเอียดสินค้า ไกลบ้าน ฉบับมีรูปภาพ และ จดหมายเหตุประกอบเรื่องไกลบ้าน (3เล่มครบชุดครั้งแรก)

ไกลบ้าน
พระราชนิพนธ์ใน พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ประเภทปก แข็ง
กระดาษ ปอนด์โบราณ พร้อมภาพประกอบบนกระดาษอาร์ตมัน
พิมพ์ครั้งที่ 2
ปีที่พิมพ์ พ.ศ.2466
พิมพ์ในงารฉลองพระชันษา  ครบ ๖๐ ปี พระอรรคชายาเธอ พระองค์เจ้าสายสวลีภิรมย์ กรมขุนสุทธาสินีนาฎ เมื่อปีกุญ พ.ศ.๒๔๖๖
จำนวนหน้า 479+596 หน้า
จำนวนรูปภาพ 49+36 ภาพ
ขนาด 155x230 มม.
สภาพหนังสือ:สันปกมีรอยปริเล็กน้อย ปกหน้า-หลัง ช่วงต้น-ท้ายเล่มมีรอยโดนหนอนเจาะเป็นรูตามภาพ แต่จะน้อยลงเมื่อเข้าสู่ด้านในของเล่ม , สันหนังสือเหลือง

รายละเอียดเพิ่มเติม:
พระราชนิพนธ์เรื่องไกลบ้าน ซึ่งเปนพระราชนิพนธ์ของ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่5 เนื่องในการเสด็จประพาสทวีปยุโรปในปี ร.ศ.126 อันเปนพระราชหัตถ์เลขาถึงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้านิภานภดล ซึ่งสนองพระเดชพระคุณ สมเด็จพระบรมราชชนกนาถฯ เปนตำแหน่งราชเลขาธิการฝ่ายในอยู่ในสมัยนั้น นั้นเป็นวรรณกรรมสูงส่งยิ่งเกินกว่าใครจะสรรหาถ้อยคำมากล่าวสดุดีได้ถึง
พระราชหัตถเลขาชุดนี้ ตีพิมพ์เป็นครั้งแรก จำหน่ายที่ร้านหลวงในงานไหว้พระประจำปี ณ วัดเบจมบพิตร วันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ.2450 โดยพิมพ์จำหน่ายทีละตอน กำหนดเอาพระราชหัตถเลขาฉบับหนึ่งเปนตอนหนึ่ง และพิมพ์ตอนหลังๆต่อมาเปนลำดับจนครบจำนวนพระราชหัตถเลขา 43 ฉบับ เปนหนังสือ 1850 หน้ากระดาษ เย็บรวมเป็นสมุดเล่มใหญ่ 4 เล่ม แต่ไม่มีรูปภาพ ในการพิมพ์ครั้งที่ 2 นี้ได้มีการจัดทำสารบาญ  สารบาญภาพ และเพิ่มรูปภาพซึ่งเปนรูปภาพซึ่งสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงทรงถ่ายเองก็มากมาพิมพ์ประกอบรวม 85 ภาพ แล สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระนริศรานุวัติวงศ์ ได้ทรงเขียนลายใบปกประทานใหม่ด้วยอย่างหนึ่ง
จดหมายเหตุประกอบเรื่องไกลบ้าน
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ทรงรวบรวม
ประเภทปก แข็ง
กระดาษ ปอนด์โบราณ พร้อมภาพประกอบบนกระดาษอาร์ตมัน
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ พ.ศ.2466
พิมพ์ในงารฉลองพระชันษา ครบ ๖๐ ปี พระอรรคชายาเธอ พระองค์เจ้าสายสวลีภิรมย์ กรมขุนสุทธาสินีนาฎ เมื่อปีกุญ พ.ศ.๒๔๖๖
จำนวนหน้า 141 หน้า
จำนวนรูปภาพ 21 ภาพ ส่วนใหญ่เป็นภาพซุ้มที่หน่วยงานราชการสร้างรับเสด็จ
ขนาด 155x230 มม.
สภาพหนังสือ:สันปกมีรอยปริเล็กน้อย ปกหน้า-หลัง ช่วงต้น-ท้ายเล่มมีรอยโดนหนอนเจาะเป็นรูตามภาพ แต่จะน้อยลงเมื่อเข้าสู่ด้านในของเล่ม , สันหนังสือเหลือง
รายละเอียดเพิ่มเติม:
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพ เมื่อทรงดำรงตำแหน่งนายกหอพระสมุดวชิรญาณสำหรับพระนครทรงรวบรวม และทรงจัดพิมพ์ถวายพระวิมาดาเธอฯกรมพระสุทธาสินีนาฏ เป็นครั้งแรกในงานฉลองพระชันษาครบ 60 ปี เมื่อ พ.ศ.2466
จดหมายเหตุประกอบเรื่องไกลบ้านนี้ เป็นเรื่องว่าด้วยการส่งเสด็จ การรักษาพระนครเวลาเสด็จไม่อยู่ และการรับเสด็จกลับคืนพระนคร คราวที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จไปทวีปยุโรปครั้งหลัง พ.ศ.2449
/* Products stats */