ร้านหนังสือเก่า สยามบุ๊คดอทเน็ต Siambook.net : The Name for Quality Usedbooks ร้านสุหนังสือเก่า , ร้านหนังสือมือสอง , ร้านหนังสือหายาก , ร้านหนังสือออนไลน์ , มานี มานะ , สามเกลอ , รับซื้อหนังสือ ให้ราคายุติธรรม

วัดนิเวศธรรมประวัติ-order xx042606-

SOLD OUT
฿36.00
ผลงานของ สมชาย พิศิษฐ์กุนสุนทรกระดาษ อ่อนกระดาษ ปอนด์พิมพ์ครั้งที่ 1ปีที่พิมพ์ พ.ศ.2528สำนักพิมพ์ -จำนวนหน้า 55 หน้า พร้อมภาพประกอบสีบนกระดาษอาร์ตมันขนาด 125x185 มม.สภาพหนัง
เหลือ 0 ชิ้น
  • หมวดหมู่ : ประวัติศาสตร์,สังคม,การเมือง และ หนังสือต้องห้าม
  • รหัสสินค้า : 025690

รายละเอียดสินค้า วัดนิเวศธรรมประวัติ-order xx042606-

ผลงานของ สมชาย พิศิษฐ์กุนสุนทร
กระดาษ อ่อน
กระดาษ ปอนด์
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ พ.ศ.2528
สำนักพิมพ์ -
จำนวนหน้า 55 หน้า พร้อมภาพประกอบสีบนกระดาษอาร์ตมัน
ขนาด 125x185 มม.
สภาพหนังสือ:ปกถลอก ยับ เล็กน้อยตามภาพ , ภายในสภาพค่อนข้างดี
 
รายละเอียดเพิ่มเติม:
เรื่องราวและภาพของ วัดนิเวศธรรมประวัติ วัดไทยในศาสนาพุทธวัดเดียวที่ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงสร้างถาวรวัตถุการก่อสร้างเป็นแบบก่ออิฐถือปูนตามแบบศิลปะโกธิค ที่ชาวตะวันตก(ฝรั่ง) นิยมสร้างเป็นศาสนสถานในคริสต์ศาสนา