ร้านหนังสือเก่า สยามบุ๊คดอทเน็ต Siambook.net : The Name for Quality Usedbooks ร้านสุหนังสือเก่า , ร้านหนังสือมือสอง , ร้านหนังสือหายาก , ร้านหนังสือออนไลน์ , มานี มานะ , สามเกลอ , รับซื้อหนังสือ ให้ราคายุติธรรม

หนังสือคือชีวิต อ่านเป็นนิตย์ เพื่อชีวิตที่สมบูรณ์ หนังสือที่ระลึกงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติครั้งที่

SOLD OUT
฿88.00
ประเภทปก อ่อนกระดาษ ปอนด์พิมพ์ครั้งที่ 1ปีที่พิมพ์ พ.ศ.2545ศูนย์พัฒนาหนังสือ กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ จัดพิมพ์เป็นที่ระลึกงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติครั้งที่ 30จำนวนหน้า 280 หน้า
เหลือ 0 ชิ้น
  • หมวดหมู่ : หนังสือที่ระลึกในโอกาสต่างๆ
  • รหัสสินค้า : 025657

รายละเอียดสินค้า หนังสือคือชีวิต อ่านเป็นนิตย์ เพื่อชีวิตที่สมบูรณ์ หนังสือที่ระลึกงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติครั้งที่

ประเภทปก อ่อน
กระดาษ ปอนด์
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ พ.ศ.2545
ศูนย์พัฒนาหนังสือ กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ จัดพิมพ์เป็นที่ระลึกงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติครั้งที่ 30
จำนวนหน้า 280 หน้า
ขนาด 145x210 มม.
สภาพหนังสือ:ปก มีรอยถลอก ยับ เล็กน้อย ตามภาพ , ใบรองปกและสันหนังสือด้านข้างมีตรายางห้องสมุดประทับ , ตัวเล่มภายในสภาพค่อนข้างดี

รายละเอียดเพิ่มเติม:
สารบัญ
-พระราชนิพนธ์ว่าด้วยนิทานชาดก
-งานละครของพระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราวุธ พระมงกูฎเกล้าเจ้าแผ่นดินสยาม
-บรมราชกุมารีสดุดี
-ปูชนียบุคคลแห่งวงการพิมพ์ ศาสตราจารย์ ดร.กำธร สถิรกุล
-หม่อมหลวงมานิจ ชุมสาย กับงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ
-หนังสือคือชีวิต อ่านเป็นนิตย์ เพื่อชีวิตที่สมบูรณ์
-การอ่านมีค่ามากกว่าที่คิด
-ปฏิญญาสากลว่าด้วยการสร้างสังคมการอ่านหนังสือ ประกาศ ณ กรุงลอนดอน ระหว่างการประชุมแห่งโลกว่าด้วยหนังสือ วันที่ 7-11 มิถุนายน 2525
-กฎบัตรสากลว่าด้วยหนังสือ
-ข้อเสนอแนะเพื่อส่งเสริมการอ่าน
-ถ้าเราอ่านหนังสือ
-เรื่องของบรรณาธิการ
-มัลติมีเดียทางการศึกษา : Educational Multimedia
-E-Learning ระบบการเรียนการสอนยุคออนไลน์
-บรรณนิทัศน์หนังสือชนะการประกวดหนังสือแปลดีเด่น ครั้งที่ 3 พ.ศ.2544
-คำนิยมหนังสือชนะการประกวดหนังสือแปลดีเด่น ครั้งที่ 3 พ.ศ.2544
-บรรณนิทัศน์หนังสือชนะการประกวดหนังสือดีเด่น ครั้งที่ 3 พ.ศ.2545
-คำนิยมหนังสือชนะการประกวดหนังสือดีเด่น ครั้งที่ 3 พ.ศ.2545
/* Products stats */