ร้านหนังสือเก่า สยามบุ๊คดอทเน็ต Siambook.net : The Name for Quality Usedbooks ร้านสุหนังสือเก่า , ร้านหนังสือมือสอง , ร้านหนังสือหายาก , ร้านหนังสือออนไลน์ , มานี มานะ , สามเกลอ , รับซื้อหนังสือ ให้ราคายุติธรรม

ปฐมสมโพธิ ธรรมสมบัติ หมวดที่ 1 (หลักสูตรนักธรรม และ ธรรมศึกษาชั้นตรี-เอก)

SOLD OUT
฿88.00
สมเด็จพระสังฆราช (ปุสฺสเทว) ทรงเรียบเรียงสมเด็จพระมาหสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ทรงชำระประเภทปก อ่อนกระดาษ ธรรมดาพิมพ์ครั้งที่ 17ปีที่พิมพ์ พ.ศ.2516สำนักพิม
เหลือ 0 ชิ้น
  • หมวดหมู่ : ปรัชญา,ศาสนา
  • รหัสสินค้า : 025491

รายละเอียดสินค้า ปฐมสมโพธิ ธรรมสมบัติ หมวดที่ 1 (หลักสูตรนักธรรม และ ธรรมศึกษาชั้นตรี-เอก)

 

สมเด็จพระสังฆราช (ปุสฺสเทว) ทรงเรียบเรียง
สมเด็จพระมาหสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ทรงชำระ
ประเภทปก อ่อน
กระดาษ ธรรมดา
พิมพ์ครั้งที่ 17
ปีที่พิมพ์ พ.ศ.2516
สำนักพิมพ์ มหามกุฏราชวิทยาลัย
จำนวนหน้า 264 หน้า
ขนาด 160x235 มม.
สภาพหนังสือ:ปกเป็นจ้ำเหลืองกระจาย ปกหลังถลอกแหว่งเล็กน้อย ตามภาพ , กระดาษเหลืองตามขอบและเป็นจ้ำเหลืองกระจาย , สันหนังสือเหลือง และเป็นจุดเหลืองกระจาย

รายละเอียดเพิ่มเติม:
พระปฐมสมโพธิ ฉบับนี้เป็นแบบที่วัดธรรมยุติกาใช้เทศนาในพิธีวิสาขบูชา ซึ่ง สมเด็จพระสังฆราช (ปุสฺสเทว) ผู้สถิตณวัดราชประดิษฐ์ทรงรจนา
อันหนังสือพระปฐมสมโพธินั้น เป็นเรื่องแสดงประวัติของสมเด็จพระบรมศาสดา จัดว่าเป็นสำคัญในหมวดหนังสือว่าด้วยพระพุทธศาสนา แต่หาใช่หนังสือต้นเดิมอันมีมาแต่ครั้งสังคีติไม่ เป็นเรื่องที่เก็บข้อความอันกล่าวไว้ในหนังสือครั้งนั้นเป็นแห่งๆบ้าง ในอรรถกถาฎีกานั้นๆบ้าง ร้อยกรองขึ้นไว้ในชั้นหลัง