ร้านหนังสือเก่า สยามบุ๊คดอทเน็ต Siambook.net : The Name for Quality Usedbooks ร้านสุหนังสือเก่า , ร้านหนังสือมือสอง , ร้านหนังสือหายาก , ร้านหนังสือออนไลน์ , มานี มานะ , สามเกลอ , รับซื้อหนังสือ ให้ราคายุติธรรม

นิราศจันทบุรี*

SOLD OUT
฿35.00
ผลงานของ ร.ศ.เพ็ญแสง ปุตตะประเภทปก อ่อนกระดาษ ปอนด์พิมพ์ครั้งที่ 6ปีที่พิมพ์ พ.ศ.2550สำนักพิมพ์ -จำนวนหน้า 98 หน้า พร้อมภาพประกอบสี่สีบนกระดาษอาร์ตท้ายเล่ม
เหลือ 0 ชิ้น
  • หมวดหมู่ : กวี,กลอน,วรรณคดี
  • รหัสสินค้า : 024868

รายละเอียดสินค้า นิราศจันทบุรี*

 

ผลงานของ ร.ศ.เพ็ญแสง ปุตตะ
ประเภทปก อ่อน
กระดาษ ปอนด์
พิมพ์ครั้งที่ 6
ปีที่พิมพ์ พ.ศ.2550
สำนักพิมพ์ -
จำนวนหน้า 98 หน้า พร้อมภาพประกอบสี่สีบนกระดาษอาร์ตท้ายเล่ม
ขนาด 145x205 มม.
สภาพหนังสือ:ปกถลอกตามขอบๆ และมีรอยยับเล็กน้อยตามภาพ ,โดยรวมสภาพค่อนข้างดี
 
รายละเอียดเพิ่มเติม:
ถึงแม้ว่า นิราศ โดยทั่วไปจะเป็นการบรรยายจากที่อื่นมาสู่อีกที่หนึ่ง แต่ของข้าพเจ้าแต่งในทำนองตรงกันข้าม คือบรรยายจากที่หนึ่งไปสู่ที่อื่น ที่หนึ่งของข้าพเจ้าในที่นี้คือ จันทบุรี ...คนที่อยู่ที่อื่น เพียงผ่านมาเที่ยวจะมีความรู้ลึกซึ้งถึงวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต สถานที่สำคัญและบุคคลสำคัญของจังหวัดนั้น ๆ ได้อย่างไร ข้าพเจ้าจึงเห็นควรแต่งนิราศในทำนองดังกล่าวข้างต้น รวมทั้งได้แทรกข้อคิด ธรรมมะ ความกตัญญรู้คุณ และการชื่นชมผู้มีคุณงามความดีไว้ด้วย