ร้านหนังสือเก่า สยามบุ๊คดอทเน็ต Siambook.net : The Name for Quality Usedbooks ร้านสุหนังสือเก่า , ร้านหนังสือมือสอง , ร้านหนังสือหายาก , ร้านหนังสือออนไลน์ , มานี มานะ , สามเกลอ , รับซื้อหนังสือ ให้ราคายุติธรรม

ฟ้อนเชิง

SOLD OUT
฿50.00
ผลงานของ สนั่น ธรรมธิ โฮงเฮียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนาประเภทปก อ่อนกระดาษ ปอนด์พิมพ์ครั้งที่ 1ปีที่พิมพ์ พ.ศ.2544จัดพิมพ์โดย คณะกรรมการจัดงานสืบสานล้านนาร่วมกับสำนั
เหลือ 1 ชิ้น
  • หมวดหมู่ : ประวัติศาสตร์,สังคม,การเมือง และ หนังสือต้องห้าม
  • รหัสสินค้า : 024577

รายละเอียดสินค้า ฟ้อนเชิง

 

ผลงานของ สนั่น ธรรมธิ โฮงเฮียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา
ประเภทปก อ่อน
กระดาษ ปอนด์
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ พ.ศ.2544
จัดพิมพ์โดย คณะกรรมการจัดงานสืบสานล้านนาร่วมกับสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จำนวนหน้า 130 หน้า
ขนาด 145x205 มม.
สภาพหนังสือ:ปกมอมแมม เล็กน้อยตามภาพ , สันหนังสือมอมแมมเล็กน้อย , ตัวเล่มภายในสภาพค่อนข้างดี
 
รายละเอียดเพิ่มเติม:
เชิง (อ่าน-เจิง) คือชั้นเชิง ซึ่งหมายถึงศิลปะการต่อสู้ของล้านนาที่ถูกสร้างสรรค์ขึ้นเป็นแบบอย่าง และรวบรวมจากประสบการณ์แตกแขนงกลยุทธโดยพิสดารออกไป แล้วถ่ายทอดศิลปะดังกล่าวสืบต่อกันมาจนกลายเป็นเอกลักษณ์ของชุมชนนั้นๆอย่างต่อเนื่อง